2. Božija blagodat Zac Poonen

Zac Poonen

(iz serije od 8 propovedi na temu “Veliko spasenje”)

Naša tema je „Tako veliko spasenje“. To je nešto što ljudi u starom zavetu nisu mogli iskusiti. čitamo u 1.Petrovoj 1:10 „Ovo spasenje su pažljivo istraživali i ispitivali proroci koji su prorokovali o blagodati koja vam je namenjena.“ Stih 11 – „Oni su ispitivali na koje ili kakvo vreme ukazuje Hristov Duh koji je u njima, koji je unapred svedočio za stradanja koja očekuju Hrista i za slave posle toga.“ Moramo čitati Pismo pažljivo i polako, inače ćemo nešto propustiti. Ovde u 10.stihu govori o blagodati koja nam je namenjena. Blagodat je novozavetna reč i čitamo da je ona došla kroz Isusa Hrista. I proroci u starom zavetu su prorokovali o njoj (blagodati) i želeli su da znaju kada će se to desiti! Ovde u 10.stihu kaže da su oni pažljivo istraživali i ispitivali. Možete li zamisliti te starozavetne proroke, kao što su Jeremija, Jezekilj, kako pažljivo istražuju kada će se ta blagodat pojaviti i kome je ona namenjena? Ogromna slava koja će se pojaviti u budućnosti. I onda, 12. stih, Bog im je otkrio da to nije za njih, ni za vreme njihovog života, nego je za nas, u našoj generaciji. Ali kada posmatram mnoge hrišćane u današnje vreme, ja u njima ne nalazim tu žudnju koji su ti proroci imali koji su pažljivo istraživali i ispitivali da bi razumeli tu blagodat. U današnje vreme mnogi, mnogi mladi ljudi ne proučavaju Bibliju pažljivo. Oni više gledaju hrišćansku televiziju i imaju razna pogrešna učenja u svojim umovima. Imate samo jedan život na ovoj zemlji i ako propustite u ovom životu ono što Bog ima za vas u Njegovoj Reči želim da vam kažem da ćete žaliti u večnosti. Treba dobro da iskoristimo ovaj jedan život. Živimo u najprivilegovanijem vremenu u ljudskoj istoriji, ne samo zbog toga što je novozavetno doba nego i zbog toga što smo blizu Hristovog dolaska i nije nam ostalo mnogo vremena da iskusimo tu blagodat.


Žena uhvaćena u preljubi

Blagodat čini mnoge divne stvari za nas. Postoje mnoge crkve danas koje se nazivaju „crkve potpunog evanđelja“. Mi znamo da je Isus bio veliki prijatelj grešnika, ali gledajte kako je On propovedao potpuno evanđelje nekome koji je bio grozan grešnik. To se nalazi u Jovanu 8.glavi. Čitamo o ženi koja je bila uhvaćena u preljubi i dovedena je pred Isusa i oni su tražili da je ubiju jer je tako Mojsije učio. Isus je znao da je zakon zapovedio da ona treba da bude kamenovana. Ali On im je rekao u Jovanu 8:7 – „Onaj koji je bez greha neka prvi baci kamen.“ To je veoma važan princip kada vidimo greh u drugim ljudima. Želeo bih da svi vi imate taj stih u svom umu kad god osećate potrebu da bacite kamen na nekoga, kao ti fariseji. Znate, postoji puno ljudi oko nas sa mnogim pogreškama. Crkva je puna ljudi sa mnogim pogreškama i bićete jako iskušavani da bacate kamenje na njih. Zapamtite ovu reč: „Koji je bez greha neka prvi baci kamen.“

Kaže ovde u 9.stihu da su izašli svi, jedan po jedan, počevši od najstarijih. Pošto je Isus bio tamo, niko se nije usudio da baci kamen. Pretpostavimo da je neko od njih uzeo kamen pretvarajući se da u njemu nema greha. On bi se bojao da će Isus javno pred svima izneti listu njegovih greha, sve tajne grehe. Svi su se uplašili i najstariji su prvi otišli. I na kraju je ostao jedan čovek koji u sebi nije imao greha. On je bio kvalifikovan da baci kamen na nju. Znate ko je to bio? To je bio Isus! “Onaj koji je bez greha neka baci kamen” i Božija reč je jasno rekla u zakonu da žena uhvaćena u preljubi mora biti kamenovana na smrt, a Isus je došao da ispuni zakon i On je bio bez greha. Dakle, prema Njegovoj reči, On je bio kvalifikovan da uzme kamen, baci i ubije ženu, ali Isus ne kamenuje ljude! Samo fariseji kamenuju ljude. Ako slediš Isusa nećeš nikoga kamenovati. Zapamtite ovo, Onaj koji je bio bez greha odbio je da baci kamen, a oni koji su bili puni greha bili su spremni da bace kamenje dok ih Isus nije zaustavio. Da Isus nije bio tamo oni bi je kamenovali, jer su mnoge druge žene bile tako kamenovane. Iz toga učimo jednu stvar: bacamo kamenje onda kada nismo u prisutnosti Isusa! Kad god kamenuješ nekoga, a pod tim podrazumevam kada izgovaraš reči protiv drugih vernika… Ali ne kada razotkrivaš pogrešnu doktrinu. Imamo dužnost da razotkrijemo pogrešne doktrine. Ali kada bacamo kamenje da bi optužili ljude, šta to dokazuje? To dokazuje da Isus nije tu sa nama, jer u Isusovoj prisutnosti svi odlaze. Niko ne može baciti kamen. Dakle, ako bacaš kamen, to je dokaz da Isus nije sa tobom! Zapamtite to. Sledeći put kada kažete nešto svojoj ženi ili mužu, ili bratu ili sestri, ili bacate kamen na nekog ko nije prisutan, čak ako je i u pitanju žena uhvaćena u preljubi, Isus tada nije sa tobom! Da li to znači da ne trebamo suditi greh u crkvi? Da, trebamo suditi. Bog je dao tu odgovornost starešinama crkve i ako si starešina, Isus će ti reći šta da radiš, ali ako nisi starešina onda sudi sebe. Sudi svoju decu. To je dovoljno.


Puno (kompletno) Evanđelje

I onda Isus, koji ne baca kamenje ni na koga… zato što nije došao da kamenuje grešnike, On je došao da umre za grešnike! Samo oni koji ne žele da umru za grešnike su spremni da kamenuju nekoga, a Onaj koji je bio spreman da umre za grešnike, šta je On rekao? 10. stih: „Niko te ne osudi?“ Ona je odgovorila u 11. stihu: „Nijedan, Gospode!“ Sada čujte potpuno Evanđelje u 11.stihu. Postoje dve strane potpunog Evanđelja i vidite obe strane u 11. stihu. Pre svega: „Ja te ne osuđujem”, ali Evanđelje se tu ne završava! Drugi deo Evanđelja je: „Nikada više nemoj grešiti.“ To je potpuno evanđelje! Ako čujete samo jedan deo „Ja te ne osuđujem“, onda ste čuli samo pola Evanđelja. Onaj koji nikada nikoga ne kamenuje, Isus, rekao je pre svega: “Ja te ne osuđujem, ali ne greši opet!”

Jeste li vi čuli potpuno Evanđelje iz Isusovih usta? Mnogi hrišćani koje sam sreo nisu to čuli. Oni su uvek slušali samo ovu reč: „Ja te ne osuđujem.“ Da, to je važan deo Evanđelja. Zato što smo svi grešnici, kao žena uhvaćena u preljubi. Možda nisi uhvaćen u preljubi, ali kod tebe može biti neki drugi greh u pitanju. Znate, da sam ja stajao tamo i bio jedan od tih fariseja želeći da bacim kamen na drugu osobu i čujem Isusove reči: „Ko je bez greha neka prvi baci kamen“, ja bih se osećao toliko presvedočen i pao bih pred Isusove noge i rekao: „Gospode, oprosti mi što je moje srce tvdo prema drugim ljudima. Pre nego što odem, molim te, oprosti mi!“ Da li ste vi nekada tako pali pred Isusove noge? „Gospode, ja vidim da je moje srce tako tvrdo prema drugim ljudima. Molim te, spasi me od ovoga. Ja sam takav legalista, sudim ljude po zakonu…“

U ovom odeljku vidimo jednu stvar, da je legalizam gori od preljube! Neki od vas misle da je preljuba najgori greh. Ovde vidimo sa jedne strane ženu u preljubi, a sa druge strane mnogo legalista koji verovatno nisu učinili preljubu ali su bili tvrdi u svojim srcima. Isus je stojao tamo i na čiju stranu je stao? Da li je stao na stranu legalista ili žene uhvaćene u preljubi? Svi legalisti su otišli i ja verujem da ćemo jednog dana, kada se Isus vrati, videti da neće biti legalista u Njegovom carstvu. Oni će svi otići, a neke jadne žene uhvaćene u preljubi i neki grešnici kojima je oprošteno biće tamo, i oni koji su ozbiljno prihvatili potpuno evanđelje, koji su primili poruku od Isusa da nema osude za njih i koji su odlučili da ne žele više grešiti.

Videli smo to i u slučaju Lazara, da možeš imati život, ali još uvek biti vezan! Tu isto vidimo šta je potpuno evanđelje. Ne samo da izađemo iz groba sa oproštenim gresima, nego i da budemo oslobođeni od greha. To je blagodat koju niko nije mogao razumeti u starom zavetu.


Starozavetni vernici nisu razumeli Božiju blagodat

Vidite, na primer, David je bio čovek po Božijem srcu, ali kako se molio u psalmima? Pokazaću vam jedan primer. Psalam 35: „Gospode! budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me. Pomozi mi“ I kaže u 5. stihu: „Neka budu kao prah pred vetrom.“ On se moli protiv svojih neprijatelja. Stih 6: „Neka bude put njihov taman i klizav.“ Stih 8: „Neka dođe na njega pogibao nenadna i mreža koju je namestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao.“ I onda 9 stih: „Duša moja će se radovati.“ Da li se vi tako molite protiv svojih neprijatelja? Isus se nikada nije tako molio. Ne! On je rekao: Oče, oprosti im!“ Vidite li kako se čovek po Božijem srcu u starom zavetu molio protiv svojih neprijatelja? Zato što su oni u starom zavetu bili kao deca, a mi smo kao sinovi. Oni nisu mogli razumeti tu blagodat. Čak ni David nije razumeo i ovo je dokaz da nije razumeo blagodat. Kad god želiš zlo svojim neprijateljima, ni ti nisi razumeo tu blagodat! Možeš čitati psalme i nadati se da će doći propast na tvoje neprijatelje. Onda smo na Davidovom nivou. Međutim, mi vidimo da je on bio čovek po Božijem srcu. Da, ali bio je u „zabavištu“ i dobio je najbolju ocenu u zabavištu. Da li želite da vaša deca zauvek idu u zabavište? I kažete: „Moja deca su dobila najbolje ocene.” Nakon 10 godina i dalje dobijaju najbolje ocene, ali su još uvek u zabavištu. Ne! Isus je došao da nas povede više! Ja ne želim da moja deca idu dvadeset godina u zabavište i dobijaju najbolje ocene. Isus je došao da nas dovede na „fakultet“. Tu mi doživljavamo blagodat!

U starom zavetu su mogli samo iskusiti milost. Pogledajte Jovan 1:17: „Zakon je došao preko Mojsija, a blagodat i istina je došla kroz Isusa Hrista.” Ali ti možeš reći: „Istina? Ja sam mislio da je postojala istina u starom zavetu.“ Trebamo da razumemo šta ova istina ovde znači. Istina nije istina u vezi doktrine. Postoji istina u vezi doktrine koju je i Mojsije imao. Koja je to istina koju je samo Isus doneo? Kada čitate ovakav stih, želim da pitam vas koji čitate Bibliju: Koje je značenje ovog stiha, “Istina je došla kroz Isusa Hrista“? Da li ste nekada razmišljali o tome? Zar nije bilo istine u starom zavetu? Istina je došla samo kroz Isusa Hrista. Ja samo pokušavam da pokažem kako ne čitamo Bibliju pažljivo. Bog nam je dao samo jednu knjigu. Moramo je poznavati potpuno! Pokazaću vam stih, što je David rekao, u Psalmu 51. U 51.Psalmu, kada je David zgrešio, on koristi tu reč: „Istina“ – ta istina koja je došla kroz Isusa Hrista. Psalam 51:6 – „Gospode, Ti želiš istinu u srcu.“ Gde Gospod želi istinu? Ne istinu koju razumem u svojoj glavi. Možemo razumeti biblijske istine u glavi, kao što razumemo da je 2+2=4. Tu vrstu istine i nehrišćani znaju, ali ovde se govori o nekoj drugoj istini koju David nije imao. Istina u unutrašnjosti mog bića znači ovo: (molim vas slušajte pažljivo) nema razlike između mog spoljašnjeg i unutrašnjeg života! Moj javni život je isti kao moj privatni život. Ako ne vičem na svoju ženu u crkvi, ne vičem na nju ni kući, ako ne gledam pornografiju za vreme službe u crkvi, ne gledam ni kući. To je istina u najdubljoj unutrašnjosti bića!

Šta je suprotno od istine? Suprotno od istine je laž. Laž znači da ti ostavljam utisak koji nije istinit. Pretpostavimo da sam trgovac i prodajem usisivač i znam da on baš ne radi dobro, ali ti kažem da je to najbolji usisivač na svetu. Ja govorim laž da bih zaradio novac. Na istin način, kada ti dajem utisak u vezi mog života da sam veoma duhova, to je kao što kažem da je taj usisivač najbolji. Ako pevam da bih dao ljudima utisak da sam veoma duhovna osoba, a u mom privatnom životu znam da to nije istina, to je isto kao što znam da taj usisivač nije najbolji, ali lažem ljude. To je laž – kada dajem ljudima utisak koji nije istinit u mom životu.

David je rekao: „Gospode, ja dajem ljudima utisak da sam veoma sveta osoba. Napisao sam toliko mnogo u Pismu. Pevam puno pesama uz moju harfu, ali znam da u mom unutrašnjem životu postoji greh. Kada sam video Vitsaveju zaboravio sam na sve pesme koje sam pevao. Ja nemam istinu. Kako je mogu dobiti? Ja je želim, ali ne mogu da je posedujem.“

Isus je došao sa tom istinom. Da li ste sada razumeli Jovan 1:17? Istina je došla kroz Isusa Hrista. To znači da Isus može potpuno izjednačiti moj unutrašnji život sa spoljašnjim, tako da nema laži. Ako bi odjednom otvorio moj um i pogledao unutar njega video bi istu tu čistotu kao što ti i dajem utisak.

Da li vi imate istinu u unutrašnjosti vašeg bića? David to nije imao. On je tražio tu blagodat ali je nije mogao dobiti. Petar je rekao…David je bio jedan od proroka koji je tražio tu blagodat i on je znao da Bog želi da dâ tu blagodat, ali on je nije mogao dobiti. On je želeo tu blagodat i bio je ushićen njom, ali je nije mogao imati. Znate li da je Isus doneo tu blagodat nama? Kako je to predivno spasenje, da više ne moram da se pretvaram! Ne treba više da se pretvaram da sam svet.

Znate, kada razmišljam o životima mnogih hrišćana koje sam sreo, i čak o mom životu u ranim danima mog hrišćanstva, kada sam bio poražen… Nisam ovde da bacam kamenje ni na koga jer znam da sam u svom životu bio poražen mnogo godina, ali zahvaljujem Bogu što mi je pokazao kako mogu imati istinu u sebi. Razmišljam da je život mnogih hrišćana ovakav. Pretpostavimo da si ti stručni dreser pasa i dresiraš svog psa da se ponaša kao mačka. I dresiraš svog psa da stalno govori: „Mjau, mjau, mjau“ i izdresiraš ga savršeno. I kada gosti dođu u tvoju kuću, on govori: „Mjau, mjau“, ali jednog dana dođe drugi pas i zalaje na njega i odjednom on zaboravi sve dresiranje i laje na tog psa. Takvi su mnogi hrišćani! Oni se trude da se ponašaju nkao hrišćani najbolje što mogu, ali jednog dana odjednom dođe neka provokacija i stanje više nije isto. To je zbog toga što nije bilo istine u unutrašnjosti bića.


Duh Sveti je Duh istine

Kako je Isus nazvao Svetog Duha? Postoji titula koju je Isus dao Svetom Duhu. Jovan 16:13, On Ga je nazvao Duhom istine! To je predivna titula. Istina znači realnost. Kada kaže u 13.stihu da će me voditi u svu istinu to znači da će me voditi do realnosti u mom životu! Ako slušam Svetoga Duha, a to je sve što treba da radiš, slušaš glas Svetoga Duha kada šapuće u tvoju savest: „To je licemerstvo”, ti reci: „Jeste, Gospode. Hvala što si mi to pokazao. Želim da se očistim od toga.“ Za to će ti trebati neko vreme. Možda nekoliko godina. Zašto? Zato što smo živeli u licemerstvu mnogo godina! Varali smo hrišćane oko nas da smo jako sveti, a nismo bili sveti. Međutim, sada se Duh realnosti i istine uselio u nas.

Mnogi od vas volite da verujete da ste ispunjeni Svetim Duhom. Da li je to Duh istine? Da li vas On vodi u svu istinu? Kada čitamo ovo, mi mislimo da to znači da će nam On dati razumevanje Pisma. To je istina. Kaže u Jovanu 17:17. Isusova molitva je: „Osveti ih istinom svojom, jer je reč tvoja istina.“ To znači: „Učini ih potpuno svetim u istini, jer je tvoja reč istina.“ I postoje dva načina na koja nam Bog govori svoju reč. Jedan način je iz Pisma, a drugi je kroz Svetoga Duha. Dakle, kada čitam Pismo to mi može pokazati oblasti u mom životu u kojima nisam potpuno realan i istinit. I ako nastavljam da se otvaram svemu tome što mi Reč Božija pokazuje u mom životu, nakon nekog vremena, posle nekoliko godina, čak i bez reči Božije Duh Sveti će mi pokazivati stvari u mom životu koje nisu zapisane u reči Božijoj. Stvari u mom životu koje nisu istinite, realne. I kada se čistim, Duh Sveti me vodi u svu istinu.

Ova reč će biti ispunjena u mom životu, za koju se Isus molio za mene: „Učini ih svetim u svojoj istini.“ Da li doživljavaš to? To je deo ovog spasenja, i blagodat je došla da bi to ostvarila u našim životima.

Okrenimo opet po Jovanu 1:17 – „Zakon je dat preko Mojsija, a blagodat i istina je došla kroz Isusa Hrista.“ Dakle, šta možemo reći, da li je blagodat viša ili niža od zakona? Kada gledamo standard starozavetnih ljudi, razmišljajte o čoveku kao što je Ilija. On je bio pod zakonom. Sledio je Mojsija. Kakav je moj i vaš život u poređenju sa Ilijinim? Ne govorim o službi, ne govorim o pozivanju vatre s neba. Ja govorim o životu. Da li mislite da je Ilija bio nemoralan čovek? Mislite li da je bio srebroljubac? Ili na primer, Jovan krstitelj? On je bio isto pod zakonom. Kada upoređujem sebe sa Jovanom krstiteljem kažem: „Gospode, želim da upoređujem moj život sa životom Jovana krstitelja“. Možemo li reći da smo bolji od njega? On je bio pod zakonom. Kakav je život većine hrišćana koje srećete, da li je niži ili viši od standarda Jovana krstitelja? Onda postavimo sebi ovo pitanje: Ako je Mojsije mogao voditi Jovana krstitelja do ovog standarda života, do kojeg standarda nas Isus može voditi? Višeg ili nižeg? Jovan krstitelj je sledio Mojsija i dostigao određeni standard, a mi kažemo da sledimo Isusa, a naš standard je niži od Jovana krstitelja? Nešto je pogrešno! Mi nismo razumeli blagodat. Blagodat je viša od zakona. Koliko viša? To zavisi od toga koliko misliš da je Isus iznad Mojsija. Mojsije je doneo zakon, a Isus blagodat. Postoji nešto što smo propustili u ovom spasenju zato što je Sotona oslepio umove vernika.

Ja znam da nakon što sam bio nanovorođen, više od 16 godina moje oči su bile zaslepljene za potuno značenje blagodati. Ja sam samo znao da će blagodat oprostiti moje grehe. I to je istina, kaže u Efescima 1:7 – „U Njemu imamo otkupljenje, Njegovom krvlju, oproštenje greha po bogatstvu Njegove blagodati.“ To je dobro. Ja sam iskusio to – bogatstvo Njegove blagodati koja je oprostila sve moje prošle grehe, ali nisam znao da blagodat može učiniti više od toga. Kaže u Rimljanima 6:14 da kada stvarno dođeš pod blagodat greh više neće vladati nad tobom. Taj stih je promenio moj život!

Kako znaš, preme ovom stihu, da li si pod zakonom ili pod blagodaću? Ako bi vas pitao, mogao bih čak pitati desetogodišnje dete ovde: “čitaj ovaj stih i reci mi kako znati da li si pod zakonom ili pod blagodaću?” Zaboravi na sve druge stihove, samo ovaj jedan stih. čitaj ga polako. Kako otkriti da li si pod zakonom ili pod blagodaću? Veoma je jednostavno. Kad si pod blagodaću greh neće vladati nad tobom. Kada si pod zakonom greh vlada nad tobom. Dakle, ako greh vlada nad tobom ti si pod zakonom, znao ti to ili ne. Imamo dva izbora.

Pretpostavimo da želiš da otrkiješ ko je gospodar jednog čoveka koji stoji ovde. Ovde se nalazi jedan čovek koji kaže: „Ovo je moj rob“, dok drugi čovek kaže: „Ne, ne, to je moj rob“. Kako otkriti čiji je rob? Ja bih rekao obojici: „Kažite mu da nešto učini i hajde da vidimo koga će poslušati. Ako posluša ovog, onda je on njegov gospodar, a ako posluša ovog onda je on gospodar.”

Dakle, sada ovde imamo Svetoga Duha i požude našeg tela. Koga ćemo poslušati? Na primer, neko se jako razgnjevi na mene i požuda mog tela kaže: „Odgovori mu u gnjevu“, a Sveti Duh kaže: „Ćuti!“ Koga ćeš poslušati? On je tvoj gospodar! Sedite ispred kompjutera, i požuda tela kaže: „Idi na taj prljavi sajt“, a Sveti Duh kaže: „Ne“. Koga poslušaš? To je tvoj gospodar. I to možemo primeniti na razne oblasti.

Možda ti je neko učinio strašno zlo i tvoje telo kaže: „Nemoj mu nikad oprostiti“, a Sveti Duh kaže: „Oprosti mu“. Koga slušaš? To je tvoj gospodar. Onaj koga slušaš je tvoj gospodar! Ovo što sam malo pre rekao je zapisano u 16. stihu. Rimljanima 6:16 – „Zar ne znate da ste sluge onoga kome se pokoravate, kome se u pokornosti kao sluge predajete: ili greha za smrt, ili poslušnosti za pravednost?“ Dakle, to nije ilustracija koju sam ja koristio, to Duh Sveti koristi. Ali ponekad mi ne prepoznajemo ovo. Ja mislim da služim Bogu, ali ne, ja služim grehu. Greh mi kaže da nešto uradim i ja poslušam.


Samo oproštenje ili spasenje?

Da li sam ja razumeo to veliko spasenje? Kakvo je to spasenje? Samo mi oprašta a ne oslobađa me? To nije kompletno spasenje.

Da li je Bog Otac koji voli? Mnogo puta sam koristio sledeći primer. Pretpostavimo da imamo dečaka od 6-7 godina, i upozorimo ga: „Vidi, građevinski radnici su iskopali veliku rupu na putu. Nemoj ići tamo blizu, možeš upasti u rupu.“ I kao i svi šestogodišnjaci on ne posluša svog tatu i upadne u tu rupu. I on me viče iz te rupe: „Tata, tata“. I ja dođem i pitam: „Šta se desilo?“ „Žao mi je, tata, nisam te poslušao. Upao sam u ovu rupu. Molim te, oprosti mi.“ I ja kažem: „U redu sine, oprošteno ti je. Doviđenja.“

Da li sam mu oprostio? Da! Da li sam ga spasao? Da ili ne? Ne! Da li je Isus Opraštač ili Spasitelj? Kako Ga vi nazivate? Isus je moj opraštač ili Isus je moj Spasitelj? Mi kažemo da smo spašeni. Ako smo iskreni, trebali bi reći: „Mi nismo spašeni, nama je samo oprošteno“.

Ako bi pitao tog dečaka u rupi: „Da li te je tvoj tata spasao?“ On bi rekao: „Ne, nije me spasao, ostavio me je ovde. On mi je oprostio, ali me nije spasao“. „Kakvog ti oca imaš, sine? To je beskoristan otac koji ti oprašta a ne spasava te“. Bog bi bio beskoristan otac ako bi ti oprostio a ne bi te spasao. Isus bi bio beskorisna osoba ako ti samo oprašta, a ne spašava te. To je neki drugi Isus.

Pavle kaže: „Ja se bojim da neki od vas verujete u drugog Isusa“. Znate li da hrišćani mogu verovati u drugog Isusa? Pogledajte u 2. Korinćanima 11:4 – „Ako onaj koji vam dolazi propoveda drugoga Isusa, koga mi nismo objavili, a vi to dobro podnosite, vi ste prihvatili“. Neko vam dolazi i propoveda drugog Isusa i vi ste to prihvatili.

Kome on ovo piše? Da li piše nevernicima? Ne, on piše hrišćanima u Korintu, vernicima, ali oni su se sudili međusobno, nisu delili hranu, bilo je mnogo konfuzije u toj crkvi, mnogo greha. I Pavle ih pita: „U kojeg Isusa vi verujete? Ja se bojim da vi verujete u drugog Isusa.“ I mislim da to treba da kažem mnogim vernicma danas: “Vi verujete Isusa koji vam je oprostio, a koji vas ne može spasiti.

A sada pogledajmo pravog Isusa u Pismu. U evanđeljima prvi put gde čitamo o nekome koji govori drugoj osobi koristeći ime Isus je u Mateju 1. glavi. Ovo je prvi put da neko koristi reč „Isus“ u novom zavetu. Matej 1:20-21, anđeo sa neba govori Josifu. Znate, anđeo je rekao Josifu da će njegova žena imati dete: „Ona će roditi sina i treba da ga nazoveš: Isus“, ne zato što će On samo oprostiti svom narodu, nego zato što će spasiti svoj narod od njegovih greha.“

Koliko od vas zna da je to prvo obećanje u novom zavetu? Znate, dok čitate ovih 700-800 stranica starog zaveta, nigde ne nalazite da vas neko može spasiti od greha. Postoji obećanje da će ti Bog oprostiti. Gospod kaže: „Oprostiću vaše grehe, ali niko vas ne može spasiti.“ I onda kada je 800 stranica starog zaveta završeno i kada okrenemo prvu stranicu novog zaveta, prvo obećanje je da će On spasiti svoj narod od njihovih greha. To je spasenje koje je Isus došao da nam dâ.

Zašto mnogi ljudi ne iskuse to? Zašto mnogi ljudi ne iskuse tu blagodat koja ne samo da oprašta, nego nas i spašava od greha. Razlog nalazimo u 1. Petrovoj 5:5, poslednji deo tog stiha kaže: „Bog daje svoju blagodat samo poniznima“.

Blagodat je kao vodopad koji pada sa neba. Reka Božija pada sa neba, Duh blagodati pada samo na jedno mesto i to je mesto poniznosti! Neće pasti ni na jedno drugo mesto. Ako se ponizim ta blagodat će pasti na mene. I tada ću biti pod blagodaću i greh neće imati silu nada mnom. Ali ako nisam pod blagodaću biću poražen grehom mnogo puta svaki dan. Neću moći da kontrolišem svoj jezik, čak i ako govorim u jezicima neću moći da kontrolišem svoje oči i neću moći da kontrolišem svoje strasti.

Zbog toga čujete da propovednici upadaju u preljubu? Zašto i sebe odjednom pronađete da padnete u različite grehe, čak i ako si kršten Svetim Duhom, čak i ako pripadaš izvanrednoj crkvi. Zašto još uvek padaš u greh? Zato što nisi pod blagodaću! Postoji nešto u tvom životu u vezi čega si ponosan.

Ti možeš misliti da si ponizan. Postoji predivan stih u knjizi proroka Sofonije. Znate li gde se nalazi knjiga proroka Sofonije? Jeste li čitali? Srešćete Sofoniju u nebu i on će vas pitati: „Jeste li čitali moju knjigu?“ I šta ćete odgovoriti? „Tvoja knjiga? Gde si je ti pisao?“ On će reći: „Ja sam napisao samo 3 stranice i nisi to čitao?“ Moramo poznavati Pismo. Reći ću vam da jedna od opasnosti projektovanja stihova na ekranu u crkvi jeste da mi ne upoznajemo Bibliju. Moramo uvek donositi našu Bibliju na sastanak. Dobro je kada se projektuju stihovi, ali ako ne pronađeš te stihove nećeš upoznati Pismo. Neka te ne bude sramota da nosiš Bibliju! To je veoma, veoma važno. Ovo je knjiga koja će promeniti tvoj život i morate je znati. Kada pronađete dobar stih, znate li šta sam ja radio u mojim ranim danima? Obično sam uzimao crvenu olovku i podvukao taj stih. I kada mi je Bog nešto rekao, ja sam zapisao to sa strane. Moja prva Biblija je bila sva obeležena. Ali kako ćeš ti moći podvući ako čitaš stihove na ekranu?


Poniznost

Sofonija 2:3. Ovo je reč za sve koji su ponizni na zemlji. „Tražite Gospoda, svi ponizni na zemlji“ I šta treba da tražite? Poslednji deo tog stiha: „Tražite još više poniznosti!“ Volim taj stih. Misliš da si ponizan? Traži još poniznosti! Kako predivan stih! Svi ponizni ljudi, tražite više poniznosti! Koliko više? Sve dok ne postanete ponizni kao Isus!

Znate li da je Isus rekao da učimo samo dve stvari od Njega? Matej 11:29 – „Naučite se od mene. Ne učite od mene kako da pevate ili propovedate. Učite od mene blagost i poniznost.“ Ako postoje dve stvari koje Adam nije imao, to su blagost i poniznost. Mi to nemamo po prirodi. Ja to nemam, ali ja učim. Učim od Isusa više blagosti i poniznosti. Isus je rekao: „Naučite se od mene“ Koliko vas je shvatilo ovaj stih ozbiljno? Ne pitam vas da li ste postali kao On. Pavle je rekao da još nije postao kao On, ali je rekao da hita ka tome. Da li ti učiš više poniznosti? Da li učiš više blagosti u tvom životu? Blagost u načinu govora treba da učimo od Isusa i Bog daje blagodat poniznima.

Šta mislite, zašto Isus nije nikad zgrešio? Neki ljudi kažu zato što je bio Bog. Ne, nego zato što je imao blagodat! Luka 2:40, kaže kada je Isus bio malo dete u Nazaretu, On je rastao i jačao puneći se mudrošću jer je blagodat Božija bila na Njemu! To znači da je On stojao na mestu poniznosti kao dete. Rekao sam da vodopad blagodati pada na samo jedno mesto, na mesto poniznosti. I kao dete, Isus je stajao na tom mestu, bio je uvek pod blagodaću.

Najdivnija stvar koju možemo učiti našu decu je poniznost, posebno ako su tvoja deca veoma pametna i sposobna. Ako veoma dobro izgledaju i pametna su, postoji ogromna opasnost da postanu ponosni. Treba da ih učimo poniznosti. Mi učimo našu decu mnogim dobrim stvarima, kako da kažu „hvala“ ili „izvini“. Šaljemo ih u školu i na fakultet, ali ako ih ne učiš poniznosti nisi ih učio najvažniju stvar. Tvoja deca neće odrastiti imajući blagodat Božiju.

Ja imam četiri sina i to je ono oko čega sam se najviše trudio da ih učim. “U redu, Bog vam je dao razne sposobnosti, ali nemojte se hvaliti u vezi njih.” Kada su se vratili nekad iz škole sa nagradom, ja sam im govorio: „Nemojte biti ponosni. Nemojte nikome govoriti o tome. I nemojte misliti da ste bolji od ostalih 800 đaka u školi. Možda ste pametniji, ali možda niste toliko dobri kao neki od te dece, jer u školi dele nagrade samo pametnima, a ne dobroj deci“

Dakle, ja sam im govorio da se ponize. „Kada budete stajali pred Gospodom neće vas pitati da li ste bili najbolji u razredu. Ne!“Kakve ocene ste imali iz matematike?” Gospod vas neće to pitati“. „Dakle, ponizite se“. To sam trebao da im govorim svake godine. „Ponizite se, ponizite se“, zato što sam znao da Bog daje svoju blagodat samo poniznima.

Moja draga braćo i sestre, mi učimo našu decu mnogim stvarima, ali učite ih poniznosti. Ako želite da sledite Isusa kao dete, On je bio na mestu poniznosti tako da je blagodat Božija bila na Njemu. I čitamo kako je On umro, u Jevrejima 2.

Kako neko može ići u tu groznu smrt na krstu? To je stvarno teško. Jevrejima 2:9, poslednji deo tog stiha, „Po blagodati Božijoj je okusio smrt za svakoga.“ Dakle, vidimo Isusa na kraju Njegovog života. Opet je tu Božija blagodat, opet je na mestu poniznosti. Samo je sagnuo svoju glavu, prihvatajući šta god je Otac stavio na Njega. Nije se borio, kada je Petar hteo da se bori za Njega, On je rekao: „Vrati nož nazad. To je čaša koju mi je Otac dao i ja ću je ispiti.“

Draga braćo i sestre! Hajde da učimo da živimo na tom mestu poniznosti od Isusa. Od rođenja do smrti On je živeo na tom mestu. Onda ćemo poznavati blagodat koju su svi ti proroci pokušavali da otkriju. I mi ćemo iskusiti pobednički život i onda ćemo posedovati obe strane evanđelja: „Ja te ne osuđujem“ – to je blagodat, i „Nemoj grešiti više“ – to je više blagodati!

Neka nam Bog pomogne.

Pomolimo se.

Nebeski Oče! Veoma je jednostavno razumeti ove istine razumom. Veoma je jednostavno učiti to druge ljude. Pomozi nam da živimo na mestu poniznosti u svim našim danima, tako da bi smo mogli iskusiti tvoju blagodat i potpuno spasenje! Molimo u Isusovo ime. Amin.