Reč Božija

Milenko Isakov

Jer je živa reč Božija i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra sa obe strane,

i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i pomislima srdačnim”

(Jevrejima 4:12)

Posle dužeg vremena dosta niskih temperatura, danas je u Novom Sadu bio sunčan dan. Temperatura je otišla u plus, tako da su se smrznute barice po ulicama topile, a niz oluke je oticala voda od snega sa krovova. Dok sam tako razmišljao o stihu Jevrejima 4:12, pronašao sam psalam 147 i čitao stihove 15-18 gde je zapisano: “Šalje govor svoj na zemlju, brzo teče reč Njegova. Daje sneg kao vunu, sipa inje kao pepeo. Baca grȁd svoj kao zalogaje, pred mrazom Njegovim ko će ostati? Pošalje Reč svoju i sve se raskravi…” Ove poslednje reči su mi bile posebno upečatljive. Svaka promena vremena je svedočanstvo Božije sile i dokaz jačine Njegove Reči!

Za nas je ogromna privilegija što možemo saznati i razumeti ono što je Bog rekao. U današnjem svetu neke informacije mnogo koštaju. Veliki ljudi ovoga sveta imaju mnoštvo informacija koje ni po koju cenu neće proslediti običnim građanima. Međutim, nijedna informacija na ovom svetu ne može imati toliku vrednost i važnost kao reči živoga Boga! Ova činjenica treba da nas jako ponizi i da proizvede u nama zahvalnost pošto je Bog večno vredne informacije objavio besplatno u svojoj knjizi Bibliji.

Posebno je zadivljujuće videti kako se cela vasiona (planete, sunčev sistem, kompletna priroda na zemlji) u potpunosti pokorava Rečima Tvorca. Tu postoji besprekoran sklad! Jedino je čovek taj koji je pogazio i zanemario Božiju Reč i tako navukao na sebe prokletstvo greha i smrti. Ipak, hvala Bogu što je On pronašao rešenje za palo čovečanstvo žrtvujući svog jedinog sina Isusa Hrista.

1. Bog je stvorio svet i sve što je u njemu. On je gospodar neba i zemlje. (Dela 17:24). On je večno živ, te je i Njegova Reč živa. Božije Reči su reči života. (1.Jov.1:1). Iako je Biblija napisana pre mnogo vekova, ona je potpuno aktuelna za doba u kojem mi danas živimo. Božija reč nije mrtva i nemoćna, iako mnogi tako smatraju. Naprotiv, ona je puna energije i aktivnosti. Ona upućuje ljude na život! Ona je isto toliko živa koliko i sâm Bog. Ta živa Reč koja je postojala od večnih vremena utelovila se u liku Isusa Hrista (Jovan 1:14). Božiju Reč možemo poistovetiti sa Isusom Hristom, jer je to upravo jedno Njegovo ime (Otkr.19:13).

2. Božije reči su jake! Jačina Božije Reči se pokazala u životima svih grešnika koji su doživeli novo rođenje. Božija Reč ima jačinu da probudi uspavanu savest grešnika. Ona ima jačinu da uznemiri čoveka zbog njegovog greha. Ona ima silu da zastraši čoveka Božijim sudom. Ona ima silu da proizvede drhtanje kod čoveka (Isaija 66:2).

3. Božije Reči su oštrije od mača sa dve oštrice. Oštar mač sa lakoćom raspori telo, a Božija reč ima daleko veću silu da “raspori” srce. Božija Reč razotkriva stanje ljudskog srca. Mač Božije reči razotkriva ljudski ponos, neveru i licemerje. Najtajnije detalje našeg srca Božija Reč iznosi na svetlo. Dakle, Bog je dao svoju reč da bi čovek mogao jasno da vidi kakav je.

4. Božija reč razotkriva razliku između dušenog i duhovnog života. Duševna dela potiču od čovečije duše, a duhovna dela potiču od Svetog Duha. Duševna dela često imaju fantastičan spoljašnji izgled, ali Bog ne želi takva dela. On želi da budemo vođeni Svetim Duhom! Svako delo koje učinimo samovoljno i oslanjanjem na svoj razum jeste duševno delo. Primer takvog dela jeste Martino pripremanje ručka za Isusa (Luka 10:38-42). Ona je imala sasvim plemenitu nameru i to je bilo naizgled dobro delo, ali ono je ipak poticalo od njenog razuma i samovolje, tako da je Isus rekao da je Marija izabrala bolju stvar. Takođe, svako delo koje direktno potiče od naših emocija jeste duševno delo. Petar je zbog svojih emocija puno puta učinio takva dela. Povodeći se za svojim emocijama, ishitreno je otsekao uvo Malhu (Jovan 18:10). Drugi primer je kada je ubeđivao Hrista da neće stradati (Matej 16:21-23). Petar je voleo Isusa i siguran sam da je iskreno tako mislio, ali u tome i leži prevarnost naših emocija. Dakle, od Svetog Duha treba da potiču naša dela i onda je potpuno u redu da u tome budu uključeni i naš razum, odlučnost i emocije.

5. Božija Reč ispituje motive našeg srca. Apostol je dao vrlo jasnu ilustraciju. Oštar mač može da raskomada telo na sitne detalje. Može da rastavi zglobove, probije sâmu kost i dođe do srži (moždine – u Vukovom prevodu “mozga”). Ova ilustracija nam pokazuje da Božija Reč još snažnije prodire do same suštine našeg srca (do srži) i potpuno otvoreno pokazuje njegovo stanje. Božija reč razotkriva najtajnije detalje našeg srca: naše misli, pomisli i motive.

Budimo iskreni pred Bogom i dozvolimo Božijoj Reči da razotkrije svaki mračan detalj našeg srca!

 

Nebeski Oče, hvala Ti za Reči večnog života. Odstrani mačom Duha sve tamne stvari iz našeg srca. Ukaži na svaki naš pogrešan motiv ili pomisao i daj nam čista srca. Pomozi nam i vodi nas Tvojim Duhom. U ime Hristovo se molimo. Amin.