Dobra u Hristu

Milenko Isakov

Da tvoja vera, koju imamo zajedno bude silna

u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu Isusu”

(Filimonu 6)

Apostol Pavle je imao veliko srce za sve ljude kojima je propovedao Evanđelje. On se nije zadovoljavao samo time da ljudi prihvate Hrista, nego ih je ohrabrivao da rastu i napreduju u veri. Dok je bio u zatvoru radi Hrista, pisao je pisma crkvama i pojedincima. Reči uvodnog stiha Pavle je uputio Filimonu koji je bio vernik u Kolosima. Verovatno su se u Filimonovoj kući održavali sastanci vernika gde je Arhip bio sluga Evanđelja. To možemo zaključiti iz drugog stiha Pavlove poslanice Filimonu.

Filimon je bio bogat čovek. Bio je robovlasnik. Jedan od njegovih robova je bio Onisim koji je uspeo da pobegne od svog gospodara. Ipak, Božijom savršenom promišlju, Onisim se sreo sa Pavlom koji ga je doveo Hristu i posavetovao ga da se vrati kod svog gospodara. Sada Pavle piše pismo Filimonu i šalje ga po Onisimu. Pavle moli Filimona da oprosti svom odbeglom robu i da ga prihvati, ne više kao roba, nego kao ljubljenog brata.

Gospodarstvo se u robovlasničkom društvu zasnivalo na iskorišćavanju robova. Robovi su bili strašno poniženi i iskorišćeni ljudi. Oni su praktično bili vlasništvo svojih gospodara koji su činili sa njima sve što su želeli bez neke odgovornosti. Postojala je velika tenzija i neprijateljstvo između robovlasnika i robova. U želji da se oslobode svog teškog života, robovi su se nekad ujedinjavali i pravili pobune i ratove.

Kada sve to uzmemo u obzir, imamo mnogo razloga da pretpostavimo da je Filimon kao robovlasnik veoma loše tretirao svog roba Onisima. Isto tako, verovatno je Onisim gajio veliku mržnju prema svom robovlasniku. Onisimu je sigurno bilo jako teško pod vlašću Filimona i verovatno je mnogo razmišljao i tražio priliku da pobegne od svog gospodara. Iz poslanice razumemo da mu je to i uspelo. Ipak, kada je Božija sila dotakla život obojice, oni su postali braća u Hristu. Filimon je imao jaku veru u Gospoda Isusa i ljubav prema svim vernima (stih 5).

U Bibliji ne postoji izveštaj, ali se veruje da je Filimon poslušao savet apostola Pavla i da je prihvatio svog bivšeg roba kao ljubljenog brata. Istorija svedoči da je Onisim kasnije postao efektivan radnik u Božijem carstvu služeći Bogu u Efesu. Završio je život mučeničkom smrću. Aliluja! To je svedočanstvo sile Božije i Gospoda Isusa Hrista koji menja ljudske živote.

Pavle je želeo da Filimon ima silnu veru koja će poznati svako dobro koje imamo u Isusu Hristu. Da li si nekada razmišljao, dragi brate i sestro, o svim dobrima koje posedujemo u našem Spasitelju? Želeo bih da danas razmišljamo o tome. Koja su to dobra koja posedujemo u Hristu?

1. U Isusu Hristu nam je data blagodat Božija! Božija blagodat nije bila dostupna ljudima u Starom zavetu. Njima je bio dostupan samo Božiji zakon, ali ne i sila kojom će moći da izvrše taj zakon. Božija Reč kaže da je zakon dat preko Mojsija, a da su blagodat i istina postale od Isusa Hrista (Jovan 1:17). Dakle, Božija blagodat – ta sila kojom ćemo moći da živimo život ugodan Bogu – nam je data u Isusu Hristu. Bog nas je spasao i prizvao svetim zvanjem, ne zbog naših dela, nego po Njegovoj naredbi i blagodati koja nam je dana u Hristu Isusu pre večnih vremena (2.Tim.1:9). To je jedno od najvećih dobara koje imamo u Isusu Hristu – Božija blagodat!

2. U Isusu Hristu imamo oslobođenje od osude! Mi smo svi bili grešnici pred Bogom i naši gresi nas čine osuđenicima pred Bogom. Ipak, Bog je pronašao način da nas izbavi od osude tako što je Gospod Isus bio nevino osuđen umesto nas! Zato sada više nema nikakvog osuđenja onima koji su u Isusu Hristu, i koji više ne žive po svojoj volji, nego po volji Božijoj (Rim. 8:1). Da li cenimo ovo veliko dobro koje imamo u Isusu Hristu?

3. U Isusu Hristu imamo oproštenje naših greha! Jedino je On garancija da je moguće kao grešnik dobiti oproštenje svojih greha. Njegovo stradanje i vaskrsenje je omogućilo propovedanje pokajanja u Njegovo ime i oproštenje greha po svim narodima! (Luka 24:47) Istog momenta kada grešnik srcem prihvati propoved o pokajanju, prizna da je Isus Gospod i poveruje da ga je Bog podigao iz mrtvih, dobija obećanje da će biti spašen (Rim.10:9). Primiće oproštenje greha od Boga u Isusu Hristu (Ef.4:32). Istog momenta kada grešnik ispuni navedene uslove, Bog ima obavezu da mu oprosti njegove grehe zbog Hrista. Da li si radostan, brate, što imaš to veliko dobro u Hristu?

4. U Isusu Hristu imamo opravdanje pred Bogom, osvećenje i izbavljenje od večne propasti. Mi smo, kao grešnici, zaslužili večnu propast i odvojenje od Boga, ali je Gospod Isus to iskusio umesto nas i zato sada svi koji su u Njemu, ne samo da imaju oproštenje greha, nego postaju pravednici pred Bogom i rastu u svetosti! Bog ih deklariše i smatra pravednima na osnovu njihove vere u Hrista (Rim.4:23-25). Da li smo zahvalni Bogu za ova prevelika dobra u Isusu Hristu?

5. U Isusu Hristu imamo Božiju ljubav. Iako je Božija ljubav dostupna i aktivna prema svakom čoveku, ona je na posebno veličanstven način iskazana i ponuđena u Isusu Hristu. Pavle kaže da nas ništa ne može razdvojiti od te ljubavi (Rim.8:39). I danas mi slabi ljudi možemo posedovati Božiju ljubav zahvaljujući Svetom Duhu koji se izlio u naša srca (Rim.5:5).

6. U Isusu Hristu imamo večni život. Plata za naš greh je smrt koju je Isus platio umesto nas, a Božiji dar jeste večni život u Njemu (Rim.6:23). Ko veruje Božijeg Sina ima večni život, a ko ne veruje Sina neće videti života, nego Božiji gnjev ostaje na njemu (Jovan 3:36).

7. U Isusu Hristu imamo slobodu (Gal.5:1), pobedonosan život (2.Kor.2:14), večnu slavu (1.Pet.5:10)

Neka i naša vera bude silna u poznanju svih ovih i još beskonačno mnogo dobara koja imamo u našem Spasitelju Isusu Hristu!


Nebeski Oče, hvala Ti za predivnu ljubav koju si nam ukazao i poklonio u Tvom ljubljenom Sinu. Pomozi nam da cenimo ta dobra i da jačajući u veri sve dublje vidimo veličanstvenost Tvoje blagodati koju si nam podario u Hristu. Oče, daj nam slobodu da i drugima kažemo o svim tim dobrima koja imamo u Hristu. Amin.