Jezičnost

Milenko Isakov

Čovek jezičan neće se utvrditi na zemlji,

nepravednoga će zloća uvaliti u pogibao.”

(Psalam 140:11)

Apostol Pavle je imao sposobnost da propoveda Evanđelje nadgovoljivim rečima ljudske premudrosti, ali on piše Korinćanima da je njegova želja ipak bila da se u njegovom propovedanju istakne Sveti Duh i Njegova sila (1.Kor.2:4). Pošto je želeo silu Svetog Duha, Pavle je svedočio Evanđelje na vrlo jednostavan način. Ipak, to nije značilo da on nema veliki “rezervoar” reči ljudske premudrosti, nego da svesno i namerno nije hteo da ga koristi tokom propovedanja Hristove nauke u Korintu. Ova činjenica nam pokazuje da duhovni ljudi imaju širok repertoar sposobnosti, ali koriste samo one sposobnosti koje će proslaviti Boga, pošto žele silu Svetog Duha u svojim životima.

Danas želim da razmišljamo o jezičnosti. To je vrlo važna tema, jer mnogi gresi proističu iz jezičnosti – lošeg korišćenja jezika. Mnogi sukobi između ljudi nastaju upravo iz tog razloga. Jezičnost je osobina koja je inspirisana od Sotone. Jezična osoba upotrebljava svoj jezik na vrlo štetan način i takav govor proizvodi veoma loše posledice i za govornika i za slušaoce.Bog nikako ne odobrava tu osobinu! Božija Reč jasno govori da u mnogim rečima ne biva bez greha (Priče 10:19). To nedvosmisleno znači da jezičnost ne proizvodi ništa drugo nego greh. Gde ima mnogo reči, tu ima mnogo grešaka.

Ljudska jezičnost se često ogleda u nepromišljenosti. Jezični ljudi izgovaraju sve što im dođe na um, bez razmišljanja da li će te reči biti na korist njima i onima koji ih slušaju. Takođe, jezični ljudi su obično vrlo brzopleti ljudi koji ne razmišljaju o posledicama svojih izgovorenih reči, a to nije znak Duhom Svetim ispunjenih ljudi. Božija Reč govori da Sveti Duh proizvodi u srcu čoveka uzdržanje (Gal.5:23). Uzdržanje se može poistovetiti sa samokontrolom. Dakle, Božiji Duh nam pomaže da kontrolišemo naš jezik.

Nedavno sam imao kvar na automobilu koji će poslužiti kao dobra ilustracija za ono što želim reći. Zagušio se filter nafte i zbog toga nafta nije imala dovoljan dotok do motora, čime je bilo otežano kretanje automobila. U pojedinim momentima je jedva razvio 40km/h. Kada sam promenuo filter, problem je bio otklonjen. Dakle, automobil ima rezervoar sa naftom koja kroz creva dolazi do filtera gde se zadržava nečistoća, a čista nafta nastavlja put do motora gde sagoreva i pretvara se u korisnu energiju.

Na isti način, naš razum je jedan veliki rezervoar raznih misli, a naša usta su taj motor koji treba da “sagore” te misli. Sledi pitanje: da li postoji filter koji će zadržati nečiste misli i ne dozvoliti im da izađu kroz usta? Da, postoji. Duh Sveti je taj filter. On “filtrira” misli u našem razumu i propušta na usta samo ono što Bog želi da izgovorimo. Međutim, nemaju svi vernici jednaku poslušnost Svetom Duhu. Zato kod različitih vernika postoje rezličite finoće filtera. Kod mladog vernika je možda taj filter dosta krupan i propusti neke nečistoće koje se ispolje preko njegovih usta. Sa druge strane, filter kod vernika koji su zbog dugog učenja obučili svoja osećanja za razlikovanje dobra i zla je vrlo fin sa minimalno sitnim porama koje ne dozvoljavaju nečistim mislima da izađu kroz usta. Sveti Duh ne dozvoljava “sagorevanje” takvih misli.

Kada shvatimo ozbiljnost i odgovornost za svaku našu izgovorenu reč možda ćemo doći do pomisli da je bolje da ništa ne govorimo. Da li je rešenje u ćutanju? Naravno da ne. Rešenje je da ne ožalošćavamo Duha Svetog i da Mu se pokoravamo, a to znači da će naše misli tek nakon Njegovog filtriranja biti ispoljene kroz naše reči.

Situacije iskušenja i velikih pritisaka pokazuju koliko je fin naš filter. Vi znate kakva je situacija kada imate neki pritisak u životu, neku nevolju ili problem. Kada imate iskušenje da buknete i da se razgnjevite – to su trenuci kada jasno dolazi do izražaja finoća našeg filtera.

Najbolji pokazatelj naše jezičnosti jesu ustvari razgovori koje vodimo sa najbliskijim osobama našeg života. To se često neće pokazati prilikom javnih bogosluženja. U tim prilikama su vernici obično ljubazni, srdačni i obzirni u svojim rečima. Kada imate susrete sa nekim važnim ljudima sigurno više pazite kako i šta govorite. U takvim situacijama uglavnom nemamo problem sa našom jezičnošću. Međutim, kada smo u društvu poverljivih osoba, kada smo u društvu naših najbliskih prijatelja, kada smo u društvu naših supružnika, tada dolazi do izražaja naša jezičnost. Ti trenuci pokazuju koliko Sveti Duh zaista kontroliše naše misli.

Božija Reč takođe govori da jedan od uzroka jezičnosti jeste nezaposlenost. Pavle piše Timotiju o mladim, radoznalim, jezičnim besposlenim udovicama koje idu od kuće do kuće i govore ono što ne treba (1.Tim.5:13). Uzrok njihove jezičnosti je bila besposlenost. Obično vernici koji nemaju mnogo obaveza imaju vremena da se upliću i vode opadačke razgovore koji su štetni i pogubni za njihove duše, kao i za duše njihovih slušalaca.

Nebeski oče, hvala Ti za primer Isusa Hrista čiji reči su bile na blagoslov onima koji su slušali. Molimo se da i naše reči uvek budu u blagodati i da donesu blagoslov onima koji slušaju. Oprosti nam zbog reči koje nisu bile pod kontrolom Svetog Duha i daj nam veću opreznost i pažljivost prilikom našeg govora. Molimo u Hristovo ime, amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: