Činiti volju nebeskog Oca

Milenko Isakov
Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko;
nego koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima.”
(Matej 7:21)

Isus je izrekao ove reči pri kraju Njegove najduže propovedi koja je zapisana u Svetom Pismu, a to je takozvana beseda na Gori koja se nalazi u poglavljima 5-7 Matejevog Evanđelja. U odeljku gde se nalaze reči našeg uvodnog stiha Isus je govorio o lažnim prorocima.

Od davne prošlosti postojali su ljudi koji su za sebe tvrdili da su Božiji ljudi, a zapravo su bili Božiji protivnici. Danas takođe postoje mnogi ljudi koji spominju Božije ime, mole Mu se i propovedaju drugima o Isusu Hristu, a koji su u suštini Božiji protivnici. Isus kaže da će mnogi na temelju sâmog njihovog obraćanja Gospodu tvrditi da pripadaju Njegovom Carstvu, ali da ustvari na kraju neće ući u nebesko carstvo. To je strašna činjenica! Isus je zatim jasno rekao ko će biti ljudi koji zaista hoće ući u nebesko Carstvo. Rekao je da su to oni koji na zemlji čine volju nebeskog Oca.

Dakle, Isus ovde ne govori kao mnogi današnji propovednici Evanđelja. On ne govori kako je dovoljno da čovek samo prizna svoju grešnost i uzveruje u Hrista da bi ušao u nebesko carstvo (i “bio spašen”). On ne govori kako je dovoljno da čovek samo prizove Gospoda Isusa Hrista u svoj život i da time postane pripadnik Njegovog Carstva. Ja ne kažem da te istine nemaju svoje mesto, ali sa druge strane to često može da izgleda kao jedan dosta primamljiv i jeftin recept za tako slavnu večnost. Ne, Isus govori nešto sasvim drugo! On kaže da će jedino oni koji tvore Božiju volju ući u Carstvo. Znači, to nisu ljudi koji žive po svojim željama, a misle da će se ipak provući u Carstvo pošto su često govorili “Gospode, Gospode”, pošto su znali i pevali mnogo hrišćanskih pesama, pošto su možda bili i kršteni i podelili svoje svedočanstvo obraćenja sa drugima. Ne, Isus kaže da će u Carstvo ući jedino oni čiji je smisao života da ugađaju Bogu čineći Njegovu volju svakodnevno.

Nama je potpuno jasno da moramo prvo poznavati volju Božiju da bismo mogli da je činimo! Međutim, neverovatno je koliko vernika danas živi u apsolutnom ubeđenju da su na putu za nebo, a u njihovim životima ne postoji ni tračak želje da poznaju volju Božiju. Pavle savetuje vernike iz Efesa: “Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri; pazite na vreme, jer su dani zli. Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija” (Ef.5:15-17). Drugim rečima, nemojte biti nerazumni u korišćenju svog vremena i uopšte u načinu svog života. Pokažite pravu mudrost time što ćete se truditi da najpre razumete šta je volja Božija, a zatim i da je činite. Svaki vernik je nerazuman ukoliko ne poznaje Božiju volju za svoj život!

Isusov život na zemlji je vrlo snažno i upečatljivo dokazivao sve ono što je govorio. Isus je rekao da čovek neće živeti o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božijih usta (Mat.4:4). Njegov život je savršeno dokazivao istinitost tih reči. Njegov prioritet u životu je bio da čini Očevu volju. To je bio razlog Njegovog dolaska na zemlju. „Ja sam sišao sa neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me je poslao“ (Jovan 6:38). Isus ništa nije činio sâm od sebe. Govorio je samo ono što Ga je Otac naučio. Uvek je činio samo ono što je bilo ugodno Njegovom Ocu (Jovan 8:28,29). Sve što je Isus govorio, govorio je upravo onako kako mu je Otac rekao da govori (Jovan 12:50). Isusov način života se nikada nije svodio na ugađanje sebi. Naprotiv, On se svaki put odricao svoje volje koju je posedovao kao čovek, da bi se pokorio Očevoj volji. To se posebno istaklo u Getsimaniji kada se molio da Očeva volja bude ispred Njegove! (Luka 22:42).

Isus je živeo nebeski život na zemlji. On je ličnim primerom pokazao kako treba da nalazimo zadovoljstvo i ispunjenje u činjenju Božije volje! Baš kao što je naše telo zadovoljeno kada dobije hranu, naš unutrašnji čovek treba da nalazi zadovoljstvo i ispunjenje kada vršimo Božiju volju.

Kako je to kod tebe, dragi prijatelju? Da li nalaziš ispunjenje i zadovoljstvo vršeći Božiju volju? Da li je i tvoje jelo da izvršavaš volju tvog nebeskog Oca?

Postoje mnoge stvari u našem životu u vezi kojih nam nije jasno otkrivena konkretna Božija volja. Ja želim da iz ove poruke zapamtimo tri vrlo jasne stvari koje su sigurno Božija volja za svakoga od nas.

Prvo, volja Božija je da svako ko vidi i veruje sina Božijeg, Isusa, ima život večni! (Jovan 6:40). Volja Božija je da imamo taj život još ovde na zemlji. Ako još nisi vidio Isusa, dragi prijatelju, Božija volja je da shvatiš da je Isus umro na krstu radi tvojih greha i da verom u Njega primiš oproštenje svojih greha i pomirenje sa Bogom. To je život zajedništva sa nebeskim Ocem. To je Božiji život u nama. To je život vere i pouzdanja u velikog Oca koji je sa nama i koji nas voli, prihvata i uči.

Drugo, Božija volja za svakoga od nas je da budemo sveti. “Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva” (1.Sol.4:3). Rastiti u svetosti znači dobijati pobedu nad svim sklonostima naše prirode ka grehu, uklanjati sve nesvete navike koje smo stekli u životu bez Boga, zatim prihvatiti i prigrliti dobra dela koja je Bog za nas pripremio i učiti se u činjenju dobra. Božija volja je da se naša svetost posebno ogleda u izbegavanju seksualnog nemorala. Mnogi vernici imaju čistotu po pitanju fizičkog nemorala, ali njihove oče lutaju na sve strane i njihove misli nisu čiste. Isus je rekao da je dovoljna jedna misao i jedan pogled sa željom da bi čovek učinio preljubu u srcu!

Treće, volja Božija za svakoga od nas je da zahvaljujemo na svemu (1.Sol.5:18). Bog želi da Mu zahvaljujemo za sve okolnosti i situacije u našem životu, za sve ljude, za sve nevolje i sve što nam se ne čini baš prijatno u životu. To je volja Božija za nas. Nama se ovo može činiti veoma nelogično i glupo, ali to zaista jeste jasno otkrivena volja Božija za nas! Bog je zainteresovan da hodamo u Njegovoj volji. On je otkrio svoju volju kroz Hrista. Bog želi da svakodnevno dobrovoljno biramo Njegovu volju. On želi da se „hranimo“ činjenjem Njegove volje! Njemu nije u interesu da budemo isforsirani na religiozan život po nekim ljudskim normama i zakonima. On želi da imamo ispunjenje i zadovoljstvo zbog toga što znamo da imamo čast i privilegiju da radimo za najvažniju osobu univerzuma. Radnik velike svetske kompanije nalazi ogromno zadovoljstvo u tome što može biti deo tako moćnog giganta i što može imati učešće u njegovim projektima. Da li shvatamo, braćo i sestre, koliko smo privilegovani? Nije li tragedija što mnogi hrišćani doživljavaju činjenje Božije volje kao dosadnu obavezu i suvoparnu dužnost?

Je li radosno vršimo volju našeg Oca? Ti i ja smo pozvani da ličnim primerom svima dokažemo da se hranimo izvršavanjem Očeve volje i vršenjem posla koji nam je On dao da radimo!

Hvala Ti Oče za Tvoju Reč. Nauči nas da svakodnevno umiremo svojoj volji i prihvatamo Tvoju. Pomozi nam da možemo biti verni u vršenju posla koji si nam poverio da radimo. U Hristovo ime, amin.