Opominjite se!

Milenko Isakov

„…i opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj

I da te je izbavio Gospod Bog tvoj…“

(5.Mojsijeva 15:15)

Postoje mnogi događaji u našem životu kojih nikada više ne želimo da se setimo. Ne želimo jednostavno da razmišljamo o određenim stvarima iz naše prošlosti. Sa druge strane, naš razum se uvek bavi nekim podacima. Neki ljudi imaju odlično pamćenje i memoriju, dok drugi brzo zaboravljaju, ali bez obzira na našu sposobnost pamćenja Božija Reč nas poziva da se opominjemo nekih stvari, da se sećamo toga i da o tome razmišljamo. U Bibliji možemo čitati koje su to stvari i sada ćemo pogledati neke stihove.

1. Božija Reč nas opominje da se sećamo sâmog Boga! Ali, opominji se Tvorca svojega u mladosti svojoj…“ (Prop.12:1). Bog je najvažnija osoba koje treba da se sećamo! Mladi ljudi su puni raznih zamisli, planova i ciljeva, ali Bog želi da se u svemu tome sećamo Njega. To će nas zaštititi od mnogih grešnih dela na koja nas Sotona podgovara. Konstantno razmišljanje o Bogu će nas sigurno sačuvati od večne propasti!

2. Bog nas poziva da razmišljamo o Hristovim Rečima. Isus je rekao: „Opominjite se reči koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše i vas će izgnati: ako moju reč održaše i vašu će održati.“ Treba da se opominjemo toga da ćemo prolaziti u životu slično kao Isus, ako Ga istinski sledimo. Sve što je Isus govorio je istina. Opominjimo se Njegovih reči!

3. Bog nas poziva da se opominjemo i reči apostola Gospoda Isusa Hrista. „A vi ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista“ (Juda 17). Želimo li se opominjati reči apostola? Čitajmo poslanice koje su oni pisali!

4. Treba često da se opominjemo toga da smo nekada bili robovi greha. Kao što smo mogli primetiti u uvodnom stihu, Bog je starozavetnom narodu mnogo puta napominjao da se sećaju da su bili robovi u zemlji Misirskoj. Izrailjski narod je bio bespomoćan pod teškom rukom Faraona. Sami po sebi nisu imali silu da se odmetnu od njega. Bilo je neophodno da Bog pošalje izbavitelja (Mojsija) koji će ih Božijom silom izvesti iz Misira. Ovaj slučaj je divna ilustracija onoga što je Bog učinio sa Njegovim novozavetnim narodom koji je prešao iz tame greha u duhovno svetlo – u carstvo Gospoda Isusa Hrista. Apostol Pavle nas poziva da se opominjemo da smo nekada bili jako daleko od Hrista! Bili smo bezbožni, bez nada, bez udela u zavetima obećanja, ali Hristovom krvlju smo sada došli blizu Boga! (Ef.2:11-13). Treba da se sećamo da smo nekada bili kao mlađi sin koji je protraćio sve Očevo imanje (Luka 15). Treba da se sećamo kako Otac nije mario za našu pocepanu odeću, a ni za činjenicu da smo upropastili sve što nam je On poklonio, nego je bio spreman da nas zagrli, prihvati, sve oprosti i priredi veliku gozbu u našu čast! U tome je veličanstvenost Božije ljubavi! On može prihvatiti i najpriljavijeg grešnika koji se kaje. Zato je potrebno da nikada ne zaboravimo očišćenje od naših starih greha (2.Pet.1:9).

5. „Opominjite se prvih dana svojih, u koje se prosvetliste…“ (Jevr.10:32) Da li razmišljamo o toj radosti koja je preplavila naša srca kada je Bog ušao u naš život, kada smo znali da smo postali deo sasvim novog sveta? Je li prva ljubav još uvek u našim srcima?

6. „Opominjite se žene Lotove“ (Luka 17:32). Isus nas je pozvao da se sećamo Lotove žene. Ispitajmo sebe da li postoji nešto za čega smo toliko vezani da bi čak žrtvovali svoje spasenje! To je učinila Lotova žena. Nju je više interesovao Sodom i ono što se u njemu nalazi, nego spasenje od propasti.

7. „Opominji se šta je učinio Gospod Bog tvoj Mariji na putu kad izidoste iz Misira.“ (5.Mojs.24:9). Poznato nam je da je Marija dobila gubu zato što je vikala na Božijeg čoveka Mojsija (4.Mojs.12). Božija reč nas opominje da je vrlo opasna stvar kritikovati Božije ljude! Brate i sestro, uzimaš na sebe jako veliku odgovornost kada kritikuješ ljude koji su Božije sluge!

Božija Reč još govori o našoj potrebi da se opominjemo Hristovog vaskrsenja (2.Tim.2:8), sužanja (Jevr.13:3), učitelja koji su nam propovedali Božiju reč (Jevr.13:7), siromašnih (Gal.2:10), Božijih zapovesti (4.Mojs.15:37-41, 2.Petr.3:2)…

Gospode, učini da naši razumi budu okupirani razmišljanjem o ovim stvarima! Nauči nas da ne zaboravljamo nijedno dobro koje si nam učinio. U Hristovo ime! Amin.