Božija milost

Milenko Isakov

„…i milost je Tvoja prevelika koju mi učini sačuvavši mi život…“

(1.Mojs19:19)

David, nekadašnji car Izraela, rekao je da ne taji Božiju milost i istinu od velikog sabora (Ps. 40:10). U mom slučaju, danas je zaista dan kada ne smem propustiti da objavim Božiju milost koja mi je na čudesan način bila ukazana.

Bog mi je danas poštedio život! Brat je hteo da zapali gomilu lišća, pa sam mu doneo kanticu benzina da bi se vatra lakše razgorela. Kako sam prineo benzin vatri, buknuo je plamen. Benzin se verovatno prosuo delimično po mojoj ruci i na radno odelo, tako da je počeo da mi gore duks i radne pantalone. Sve se dramatično odigravalo. Na brzinu sam skinuo duks, a braća su ugasila vatru na pantalonama. Ne mogu da objasnim kako je vatra na meni bila tako brzo ugašena. Brzo sam utrčao u kuću, presvukao pantalone i sve se završilo sa opekotinama na levoj šaci i oprljenim dlakama na nozi. Bog je čudesno dobar prema meni!

Ovaj događaj mi je na poseban način pokazao ništavost ljudskog života. Svi naši dani su kao trava po polju (Ps.103:15). Naši životi su poput divljeg cveta na njivi. Čim dune vetar na njega, nestaje ga i više se ne poznaje njegovo mesto. Dovoljan je samo jedan neoprezan i nepromišljen postupak ili jedna mala brzopletost da se naš život u telu završi, ali „milost je Gospodnja što ne izginusmo sasvim, jer milosrđa Njegovog još nije nestalo“ (Plač 3:22) Božija milost nas održava u životu!

Da li si svestan, dragi prijatelju da samo Božijom milošću dišemo, krećemo se i postojimo? Svaki treptaj našeg oka, svaki otkucaj našeg srca, svaka informacija koju mozak prosleđuje drugim udovima našeg tela jeste čista Božija milost. Koliko puta nas je sačuvao! Koliko puta nas je zaštitio! Koliko smo samo puta bili tako silno presvedočeni u Njegovu milost. Pa čak i kada je dopuštao nešto što nismo razumevali i to je bila Njegova milost.

Jov nije razumeo zašto je morao toliko da pati i strada. Nije znao da je to bilo Sotonino delo. Mi danas razumemo da nije Bog to radio Jovu. Bog nije uživao u Jovljevoj patnji. On je samo dopustio Sotoni da radi sa njim do određene granice. Sotonino delovanje u životima Božije dece je uvek ograničeno Božijom milošću! Bog ne želi ljudsku patnju i stradanje. On saoseća sa nama u našim patnjama. Čak i tragedije, bol i patnje koje Sotona nanosi Božijoj deci jesu samo sredstvo Božije milosti koje nam može poslužiti na ukor, opomenu i duhovnu izgradnju.

Siguran sam da se Sotona ne raduje kada se objavljuje i širi Božija Reč. On se ne raduje ovim sedmičnim porukama. On se srdi na svako istinito objavljivanje Božije milosti. Sotona je svakako želeo da obustavi delo na koje me je Bog pozvao. Ipak, danas je mogao učiniti samo onoliko koliko mu je moj Otac dozvolio. Njegov rad sa mnom je bio ograničen milošću mog Oca. Iako mi je sada leva šaka u opekotinama, moj Otac mi je dao blagodat da jednom rukom iskucam ovo svedočanstvo Njegove čudesne milosti. Aliluja!

 

Oče, hvala Ti za čudesnu milost kojom si me izbavio danas. Hvala Ti što danas mogu ponoviti Lotove reči: „Milost je Tvoja prevelika koju mi učini sačuvavši mi život.“ Hvala Ti što svako delovanje Sotone u mom životu mora biti prosejano u situ Tvoje neizmerne milosti koju imaš prema svakom svojem detetu zbog Isusa Hrista. Amin!