Bog kojem služimo

Milenko Isakov

„Da bude ime Gospodnje blagosloveno od sada i do veka. 
Od istoka sunčanoga do zapada da se slavi ime Gospodnje“

(Psalam 113:2,3)

Zašto su mnogi religiozni ljudi tako nesrećni? Zašto nema radosti u njihovim životima? Zašto vidimo toliko mnogo ljudi koji tvrde da su na pravom putu i da su upoznali istinu, a realnost prave radosti je ipak tako maglovita u njihovim životima? Zašto su životi mnogih ljudi koji kažu da pripadaju Bogu puni cepidlačenja, zameranja, kritikovanja i ogovaranja?

Nije li Onaj koji je sebe poistovetio sa istinom rekao da će svojim ovcama dati potpuno drugačiji život? On je došao da svojim ovcama pokloni život koji će biti svetlo izgubljenim grešnicima. On je došao da pokloni život koji će odisati porukom nade i ohrabrenja. Isus je došao da nam pokloni život u izobilju! (Jovan 10:10).

Dakle, uzrok nedostatka realnosti takvog života jeste nedostatak poznanja Onoga koji poklanja taj život! Isus je došao da nam pokloni večni život! On sada želi da kroz svoje sledbenike pokaže svim ljudima lepotu i realnost tog života.

Šta je to večni život? Isus je sâm definisao: „A ovo je život večni da poznaju Tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3). Večni život znači upoznati Boga i Njegovog sina Isusa Hrista i sve više ih poznavati. Poznavanje Boga je večan proces! Našim ograničenim umom i telom ne možemo dokučiti Njegovu veličinu. Lako možemo tvrditi da posedujemo večni život, ali to ćemo tek dokazati svojom žarkom željom da više upoznajemo Boga! Ako nas zadovoljavaju samo neki spoljašni religiozni rituali, a nemamo i glad za ŽIVIM BOGOM, onda treba da se pitamo da li smo zaista upoznali Boga i da li zaista posedujemo večni život!

Dragi prijatelju, da li si upoznao živog Boga? Služiš li pravom Bogu, ili samo bogu svoje mašte?

Pravi Bog je Onaj koji jeste, koji je bio i koji će doći! On je svedržitelj (Otrk.1:8), bogat u milosti (Ef.2:4), saosećajan (Is.54:10) i uvek blizu (Jer.23:23). Bog uvek govori istinu i Njemu je nemoguće da slaže (Titu 1:2). On nas je stvorio prema svom obličju i učinio je sve da i mi možemo postajati sve sličniji Njemu.

Postoji li u našim srcima milosti i saosećanja za bližnje? Ima li mesta laži u našem životu?

Bog daje sunce da svetli danju i On je uredio mesecu i zvezdama da svetle noću (Jer.31:35). On je razapeo nebo i osnovao zemlju. On je stvorio duh koji prebiva u nama ljudima (Zah.12:1). On nas je stvorio u utrobi naše majke i poklonio nam život (Is.44:24). Hranio nas je od našeg rođenja do danas (1.Mojs.48:15). On je neizmerno veliki Bog ljubavi kome nije poniženje da se opominje svojih malih stvorenja. On misli o nama (Ps.115:12). Bog je silan i moćan u borbi! (Ps.24:8). On je predivan u svim svojim delima (Ps.66:5). Samo je On dostojan svake hvale i poklonjenja! Njega valja hvaliti (2.Sam.22:4). Njemu se valja klanjati (Ps.18:3).

Bog i danas čuje uzdisaje svakog čoveka koji pati. On je lekar svake situacije. On je u prošlosti video muku svoga naroda u Misiru i čuo je njihovo uzdisanje. Bog je pripremio plan i On je izveo svoj narod iz doma ropskog (2.Mojs.20:2). On je Bog izbavitelj! On izbavlja i spasava svoj narod. Nekada u prošlosti je podizao izbavitelje za svoj narod (Sudije 3:9), a u poslednje vreme je poslao svog jedinog Sina da bi nas oslobodio od greha. Nije hteo da večno propadnemo u svojim gresima. Nije želeo da celu večnost trpimo kaznu naših greha. Želeo je da tu krivicu baci na svog nevinog Sina!

Bog se uvek bori za ljude protiv Sotone. On je uvek na strani ljudi koji žele da kažu „ne“ Sotoni. On je Gospod koji je na našoj strani (sa nama) – Ps.124:1. Bog je Gospodar žetve duša za nebesko carstvo (Matej 9:38). On može da pokloni život mrtvima. On oživljuje mrtve (2.Kor.1:9). On je Gospod koji svedoči reč svoje blagodati i daje da se tvore znaci i čuda! (Dela 14:3). On nas savršeno poznaje. Ispituje naše srce i bubrege (Jer.17:10). Samo On može smiriti grehom uznemirenu dušu Hristovim delom na Golgoti!

On je naš lekar (2.Mojs.15:26). On je naše utočište (Ps.91:9). Samo je On mogao učiniti to čudo iskupljenja naše duše visokom cenom Hristove prolivene krvi (1.Kor.7:23). On je Gospod koji nas posvećuje (3.Mojs.22:32). On nas urazumljuje (Ps.16:7). Kao što je nekada smirio svoj narod od njihovih neprijatelja (1.Car.8:56), tako i danas samo Bog može dati odmor svom narodu!

On nas zove po imenu (Is.45:3), ide ispred nas (5.Mojs.31:8), uči nas da bismo napredovali (Is.48:17), čuva naše duše (Ps.97:10). Bog strpljivo radi sa nama, ali On je Gospod koji ponekad bije (Jez.7:9). On nas u svojoj ljubavi kara (Jevr.12:6). Svojim karom On se nikada ne otuđuje od nas, već nas privlači sebi. Bog nikoga ne grdi (Jakov 1:5). On nas uvek upućuje na istinu i zauvek ostaje veran! (Ps.146:6)

Gospod je pravedan Sudija (2.Tim.4:8). On je apsolutno čist i svet Bog. Nijedan greh neće opstati u Njegovom prisustvu. Zato će nas On utvrditi i sačuvati od svakoga zla (2.Sol.3:3).

To je Bog kojem služe Hrišćani! Da li je On i Tvoj Bog?

Oče, neka je blagosloveno Tvoje ime što si divan Bog i što nam daješ da Te možemo bolje upoznavati. Hvala ti za večni život u Gospodu Isusu Hristu. Čini nas svakim danom sličnijim Tebi! U Hristovo ime. Amin.