Izbavljenje iz Egipta (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“Tada faraon zapovedi svem svom narodu:
Svako jevrejsko muško novorođenče bacite u Nil,
a žensko ostavite u životu
(2. Mojsijeva 1:22)

Ako je 1.Knjiga Mojsijeva nazvana Knjigom Postanka, onda 2.Knjigu Mojsijevu možemo nazvati „Rođenjem nacije“ – nacije Izraela. Videli smo početke toga u 1.Knjizi Mojsijevoj. Sada je vidimo kao punopravnu naciju. U prvih 15 poglavlja čitamo o njihovom ropstvu u Egiptu i oslobođenju iz Egipta. Ostatak knjige govori o dolasku Zakona, zatim malo o njihovom vremenu u pustinji i planu koji je Bog dao za Njegov šator.

U prvom poglavlju čitamo kako je Faraon uznemiren zbog Izraelaca, iako su oni njegovi robovi. Oni su se veoma množili i on se plašio da će se na kraju pobuniti i prestati da rade za njega. Tako je uspostavio zakon da sva novorođena muška deca Izraelaca odmah budu ubijena. Ovaj plan potiče od đavola. Sotona je uvek želeo da ubija Jevreje – mnogo puta u ljudskoj istoriji. Ovo je samo prvi takav slučaj.

U prošlom proučavanju videli smo kako Bog ne samo da nas štiti od Sotoninih planova, nego čini nešto još bolje. On prevrće sto na Sotonu i koristi Sotonino delo da bi ispunio Božije ciljeve. To pokazuje Božiju svemoćnu silu na mnogo bolji način nego da je Bog samo uništio Sotonu ili jednostavno zaustavio Sotonu i njegovo delovanje. Najveći primer toga jeste Golgota – gde je Sotona učinio da neprijatelji razapnu Isusa. Međutim, upravo taj krst postao je mesto gde je sâm Sotona bio poražen!! Sotonini planovi su se obrušili na njega – kao što je to uvek i bilo.

Bog je prevrnuo stolove na Sotonu za Isusa. Isto to će učiniti za nas ako živimo sa čistom savesti u poniznosti pred Njim. Šta god đavo i njegovi agenti učine da bi nas povredili, to će se sručiti na njih – a Božiji ciljevi za naše živote biće ispunjeni. To je jedna od glavnih poruka Biblije – i vidimo da se to dešava iznova i iznova u Pismu.

Vidimo ovde da je Mojsijeva majka, usled Faraonovog zakona da se sve muške Izraelske bebe ubijaju, stavila Mojsija u mali kovčeg i pustila ga niz reku uz molitvu Bogu. Da se nije pojavio tako zao zakon, ona nikada tako nešto ne bi učinila. Međutim, pošto je to učinila, Faraonova ćerka je izabrala Mojsija da odraste u Faraonovoj palati – mestu gde je Bog želeo da Mojsije bude učen prvih 40 godina svog života. To se nikada ne bi desilo da Faraon nije izdao taj zao zakon, jer bi tada Mojsije odrastao kao još jedan rob. Da li vidite kako se Božiji ciljevi postižu kroz ono što Sotona radi?

Ovde postoji velika lekcija za sve nas – koju vidimo i u istoriji crkve. Kad god Bog želi da učini nešto za svoj narod, uvek to započinje sa čovekom. On je trebao da nađe odgovarajućeg čoveka pre nego što je mogao da izbavi Izraelce. Učenje tog čoveka je trajalo 80 godina – i to nije bilo samo akademsko učenje. Mojsije je bio učen u najboljim akademijama Egipta, ali to ga nije kvalifikovalo za Božije delo. U Delima 7 kaže da je Mojsije bio silan i u reči i u delu. On je bio jak čovek i elokventan govornik kada je imao 40 godina. Bio je veliki vojskovođa, vrlo bogat i obrazovan najboljim obrazovanjem u najnaprednijoj zemlji u svetu – jer Egipat je u to vreme bio jedina svetska supersila. Na kraju svega toga, nije bio spreman da služi Bogu. Stefan kaže da je Mojsije mislio da će Izraelci prepoznati da ga je Bog podigao da bi ih izbavio, ali oni ga nisu prepoznali kao svog vođu. Sva zemaljska slava i sposobnosti nisu mogle da ga spreme za zadatak koji je Bog pripremio za njega.

Danas mnogi hrišćani misle da mogu služiti Bogu samo zato što imaju poznanje Biblije, sposobnost za muziku ili mnogo novca, ali nisu u pravu. Treba da nauče lekciju iz Mojsijevog života: 40 godina najboljeg što je ovaj svet mogao da mu dâ nije moglo da ga pripremi za službu Bogu.

Bogu je bilo potrebno još 40 godina u pustinji, u potpuno drugačijem okruženju u odnosu na palatu, da bi ga osposobio. Trebala je da se slomi njegova ljudska snaga, a Bog je to učinio time što je Mojsije trebao da čuva ovce i živi sa svojim tastom i radi za njega – još 40 dugih godina. Živeti samo godinu dana sa tastom može biti prilično ponižavajuće za čoveka! Znam da su mnogi oženili žene u Indiji i živeli ceo svoj život sa tastom. Međutim, razlika je kada čovek treba da živi sa ocem svoje žene i još radi za njega. To može biti prilično ponižavajuće iskustvo za čoveka, ali tako je Bog slomio Mojsija. Sećate se da je slično tako Bog slomio i Jakova. On je trebao da živi sa svojim tastom 20 godina. Bog koristi tastove i svekrve da bi slomio svoju decu.