Ispitivati sebe

Milenko Isakov
Sami sebe okušajte jeste li u veri.
Sami sebe ogledajte.”
(2.Kor.13:5)

Svi koji su rođeni od Duha poseduju novu duhovnu prirodu od Boga koja ne može grešiti (1.Jov.3:9). Sveti Duh ne može da pogreši! Međutim, on je dobio prebivalište u našem smrtnom telu u kojem nema dobra (Rim.7:18). Iz tog razloga, naša grešna telesna priroda je veliki suparnik novoj duhovnoj prirodi. Telesna priroda (ili naša samovolja) uvek se protivi željama i radu Svetog Duha i takvo stanje podrazumeva neprestanu borbu.

Čovek samovoljan čini ono što je njemu milo” (Priče 18:1). Drugim rečima, čovek koji je pod kontrolom svoje grešne telesne prirode čini ono što je njemu milo i na taj način ne može ugoditi Bogu (Rim.8:8). Jako mi se sviđa jedan engleski prevod Rimljanima poslanice 8:5-14. Kaže ovako: Oni nad kojima dominira grešna priroda misle o grešnim stvarima, a oni koje kontroliše Sveti Duh misle o stvarima koje su ugodne Duhu. Dakle, ako dopustite da vaša grešna priroda kontroliše vaš um, to vodi u smrt. Ali, ako dopustite da Duh kontroliše vaš um, to vodi u život i mir. Grešna priroda je uvek neprijateljski nastrojena prema Bogu. Ona nikada nije slušala Božije zakone, niti će ikada slušati. Zato oni koji su još uvek pod kontrolom svoje grešne prirode ne mogu ugoditi Bogu! Ali, vi niste pod kontrolom vaše grešne prirode. Vi ste pod kontrolom Duha, ako Božiji Duh živi u vama. (I setite se da oni u kojima ne živi Hristov Duh uopšte ne pripadaju Njemu.) I Hrist živi u vama, tako da iako će vaše telo umreti zbog greha, Duh daje život zato što ste se pomirili sa Bogom. Duh Božiji koji je podigao Isusa iz mrtvih, On će dati život vašim smrtnim telima tim istim Duhom koji živi u vama. Zato braćo niste dužni da činite ono na čega vas podstiče vaša grešna priroda. Jer, ako budete živeli po njenoj diktaturi umrećete. Ali, ako silom Duha usmrtite dela vaše grešne prirode, živećete! Jer su svi koje vodi Božiji Duh Božija deca.“

Samovoljan čovek meša se u svašta. Ljudi koje kontroliše njihova telesna priroda imaju veliku želju da “guraju svoj nos” tamo gde im nije mesto. Nažalost, primećujemo i mnoge, mnoge hrišćane čija je strast da se bave, kontrolišu i manipulišu tuđim životima. To nije Božija volja!

Naravno, svi imamo određene informacije o životima ljudi sa kojima se srećemo i koje poznajemo. Spontano svakako zapažamo razne stvari o našim bližnjima i to samo po sebi ne predstavlja problem. Međutim, kada ta naša zapažanja prelaze u detaljno analiziranje i komentarisanje tuđih života, Bog nije zadovoljan sa nama! Ako je naš glavni životni fokus razmatranje i ispitivanje drugih duša pred Bogom, mi tada mnogo grešimo. Čak je i sâmim starešinama dato uputstvo da najpre paze na sebe, pa tek onda na stado koje im je Bog poverio da ga hrane i nadgledaju (Dela 20:28).

Pavle je pisao Korinćanima da ispituju i razgledaju sebe da li su u veri. Dragi brate i sestro, nećeš imati vremena da se mešaš u tuđe živote ako budeš poštovao ovu zapovest. Umesto da gubiš vreme analizirajući motive srca tvog bližnjeg, analiziraj sopstvene motive! Umesto da se utvrđuješ u svom zaključku da tvoj bračni drug ne hoda u ispravnom odnosu sa Bogom, ispituj sopstveno hodanje sa Bogom! Umesto da se usredsređuješ na posmatranje života tuđe dece, posmatraj i kontroliši svoju decu.

Zašto nam je toliko lako da vidimo greške kod bližnjih i zašto nam je toliko teško da vidimo i priznamo naše lične greške? To je upravo rezultat našeg nesamoispitivanja! Stekli smo naviku da ispitujemo druge, a da zanemarujemo sebe. Polazili smo od pretpostavke da smo mi uvek ispravni. Smatrali smo da je nivo našeg duhovnog života merilo za druge ljude. Ipak, sve je to u potpunosti laž! Božija Reč je merilo! Božija Reč je sudija!

Zato se ne mešajmo u tuđe poslove i više se bavimo sobom nego drugima. Ako si u kući sa roditeljima, umesto da ih učiš kako da budu dobri roditelji, budi dobar sin ili ćerka. Ako si radnik u firmi, umesto da učiš gazdu kako da bude dobar gazda, budi dobar radnik! Ako u crkvi ne želiš da preuzmeš odgovornost za neku službu, nemoj učiti druge kako da budu uspešni u svojim službama. Ako nisi u braku, nemoj misliti da je tvoj glavni zadatak da učiš druge kako da budu dobri supružnici. Ako nemaš decu, nemoj misliti da je tvoja prvenstvena odgovornost da naučiš druge da budu dobri roditelji.

Umesto svega toga, kaži kao David: “Okušaj me, Bože, i poznaj sce moje. Ispitaj me, i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlu putu, i vodi me na put večni” (Psalam 139:23-24). Ispitujmo sami sebe! Ispitujmo, ne tuđa, nego naša dela, reči, misli i ljubav prema Gospodu i Duh Sveti će nam pokazati stvari u kojima nismo valjani!

Na taj način ćemo se menjati, rastiti u veri i biti mnogo veći blagoslov našim bližnjima.

Oprosti nam, Oče, što smo se u našem neznanju mnogo puta mešali u tuđe živote. Oprosti nam što smo više ispitivali tuđe živote nego same sebe. Očisti nas u krvi Hristovoj i daj nam blagodat da bismo od danas pažljivo razgledali i analizirali svoj život i da bi dopustili Tvom Duhu da nas menja i uobličava u karakter našeg Spasitelja. Amin.