Čekanje na Gospoda

Milenko Isakov
Dobar je Gospod onima koji Ga čekaju,
duši koja ga traži.”

Danas sam želeo da razmišljamo o tome šta znači čekati na Gospoda. U Evanđelju po Luci u 12.poglavlju čitamo kako je Gospod Isus govorio svojim učenicima o potrebi da budu spremni za službu drugima i da njihove “sveće budu zapaljene” (stih 35). Nakon toga im govori priču o gospodaru koji je otišao na svadbu, a prethodno je poverio svojim slugama određen zadatak. Isus im govori o tome kakav stav treba da imaju sluge po pitanju povratka njihovog Gospodara.

Dakle, u toj priči se govori o ljudima koji čekaju svog Gospodara. Neophodno je da mi, kao Hristovi sledbenici, imamo taj fokus u životu. Znamo da je Gospod Isus uspostavio nebesko carstvo, to večno, neprolazno carstvo. Međutim, punina izražaja carstva Gospoda Isusa Hrista biće kada On ponovo dođe po svoju Crkvu, kako je obećao. U Delima čitamo da se Isus nakon vaskrsenja javio svojim učenicima i oni su mislili da će On odmah uspostaviti carstvo Izraelovo. Međutim, Isus se 40 dana nakon vaskrsenja vazneo na nebo i seo sa desne strane prestola Božijeg, a dva anđela su objavila učenicima da će se On vratiti isto tako kao što se uzeo od njih (Dela 1:11).

To je velika vest! Isus će se vratiti. To je naša nada! Neće do veka zlo i greh napredovati na zemlji. Neće nepravde i patnje večno carovati. Gospod dolazi da uspostavi svoje carstvo mira i pravednosti. Mi Ga očekujemo! Čekamo na Njega! To treba da bude fokus tvog života, brate i sestro, jer ako se zapetljamo u stvari ovoga sveta, mi ćemo izgubiti iz vida tu neophodnost da spremno dočekamo svog Kralja.

Kada razmišljam o toj Isusovoj priči, dolazi mi ilustracija radnika koji rade za svog gazdu koji je odsutan. Svi koji ste zaposleni znate da je sasvim drugačija atmosfera na radnom mestu kada je gazda prisutan u odnosu kada nije. Isus kaže da je blagosloven svaki radnik koga gazda pri povratku zatekne da radi upravo ono što je od njega očekivao. Vidite, Isus je otišao, ali nam je poverio određen zadatak i posao koji treba da radimo. On se uskoro vraća. Pitanje je kako će Gospod zateći svoje sluge! Da li će one raditi tačno ono što im je On rekao da rade, ili će raditi sve ostalo, samo ne to!

Posebna prevara koju je đavo smislio u vezi toga jeste zamisao da samo vođe crkava, starešine i propovednici imaju zadatak od Gospoda. To je netačno! Svakom udu Hristovog tela je data blagodat po meri Njegovog dara. Svi treba služimo onim darovima koje smo primili od Njega (1.Pet.4:10).

Dragi brate i sestro, ako si danas u Gospodu, Bog ti je dao dar. Dao ti je zadatak i posao koji treba da obavljaš dok se On ne vrati. Ja ne kažem da su svi zadaci i zaduženja jednaka. Naprotiv, Isus je rekao da će veću odgovornost snositi oni koji su primili više. Gospod očekuje od nas srazmerno tome koliko smo primili od Njega (Luka 12:48), a svi smo primili toliko da imamo šta da radimo!

Dakle, kada razmišljamo o čekanju na Gospoda, možemo se složiti da svi čekamo Njegov drugi dolazak i da želimo biti spremni tako što ćemo verno vršiti ono što nam je poverio. U generalnom smislu to znači čekati na Gospoda! Međutim, postoje još mnogi stihovi u Pismu koji nam govore o tome šta znači čekati. Sama definicija vere jeste čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo (Jevr.11:1). Verovati znači imati puno pouzdanje da će se ono čemu se nadamo zaista dogoditi.

U Psalmu 5:3 piše: “Ujutro slušaš glas moj. Ujutro stojim pred tobom i čekam.” To je još jedan način čekanja na Boga. Svaki istinski vernik se moli Bogu. Ako si vernik, a ne moliš se Bogu, ja se stvarno pitam kakav si ti vernik! Psalmista kaže da on jutrom iznosi svoje molbe Bogu i čeka na Božiju reakciju i odgovor. Ovo je jako dobar test našeg molitvenog života. Kada se moliš Bogu, da li zaista nešto i očekuješ od Boga? Bog ne želi da tvoje molitve budu religiozna rutina i forma, nego stvarnost tvoje potrebe za Njim! Dakle, iščekivati Božiji odgovor na molitve znači zaista čekati na Gospoda!

Sledeći put ćemo pogledati još neke biblijske stihove koji govore o čekanju na Gospoda.