Dva razloga za slavljenje Boga

Milenko Isakov
Dostojan si, Gospode da primiš slavu i čast i silu;
jer si ti sazdao sve i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je
(Otkrivenje 4:11)

Blagosiljajte, narodi, Boga našega, i glasite hvalu Njemu. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.
(Psalam 66:8,9)  

Postoji mnoštvo razloga za slavljenje i proslavljanje Boga, ali u ovoj kratkoj poruci želimo specifično da pogledamo dve razloga. U 4.poglavlju Otkrivenja čitamo o tome kako je Jovan dobio uvid u dešavanja na nebu. On kaže da je video otvorena vrata na nebu, prestol i Nekoga ko je sedeo na njemu. Oko prestola bila je duga i dvadeset četiri prestola na kojima su sedele dvadeset četiri starešine koje su bile odevene u belim haljinama i na čijim glavama su se nalazile zlatne krune. Od prestola su izlazile munje i gromovi. Ispred prestola bilo je stakleno more i četiri životinje koje bez prestanka slave Boga govoreći: “Svet, svet, svet Gospod Bog svedržitelj, koji beše i koji jeste, i koji će doći.” (stih 8). Nakon što su životinje slavile Boga, pale su i starešine položivši svoje krune pred prestolom govoreći: “Dostojan si, Gospode da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je.

 

Dakle, Bog kao Stvoritelj je dostojan da primi slavu, čast i obožavanje od svojih stvorenja. To je sasvim logičan i realan zaključak. Kako priliči deci da poštuju roditelje koji su ih doneli na svet, još mnogo više priliči stvorenju da poštuje, obožava i divi se Onome koji ga je stvorio. Bog je stvoritelj svega! U početku, Bog je stvorio nebo i zemlju (1.Mojs.1:1), a zatim svetlost, nebeska tela, biljni i životinjski svet i na kraju čoveka prema svom obličju. Mi jesmo došli na ovaj svet od naših roditelja, ali Bog je bio taj koji nas je sastavio u stomaku naše majke (Psalam 139:13, Isaija 44:2). Iz tog razloga, ne dugujemo svoj život roditeljima više nego Bogu koji nas je stvorio.

 

Đavo želi da zamrači naš pogled u Boga kao Stvoritelja. To je razlog promocije i prihvatanja Darvinove teorije o evoluciji i mnogih drugih ideologija koje ne priznaju Boga kao suverenog Gospodara univerzuma i Stvoritelja svega. Zaboravljanjem ili zanemarivanjem činjenice da je Bog stvoritelj svega, naš život slavljenja Boga će spasti na vrlo nizak ili nikakav nivo. Imati punu svesnost Božije kreativnosti u stvaranju, Njegove mudrosti i veličine, a u isto vreme brige za male vrapce i druge ptice, za sitne insekte i mnogo toga što čovek nije ni saznao, motiviše nas na divljenje i obožavanje Njega – moćnog Stvoritelja!

 

Svi ovi nebeski stanovnici neprestano žive pod snažnim presvedočenjem da je Bog mudar i velik Stvoritelj! Zato Mu se dive, slave Ga i obožavaju. Postoji jedna dečija duhovna pesma čiji tekst je sledeći: “Stvorio si nebo, mesec, zvezdice, sunce koje sija, oblake, visoke planine, mora duboka, stvoreno je sve to, pa i ja. Nežni povetarac koji daješ nam, sitne kapi kiše, nežni sneg. Svaki cvet otvaraš, bojiš šume sve, ipak Ti si sa mnom i čuješ me! Ti si stvorio sve i svemoguć si Bog, a ipak imaš vremena za mene!” Haleluja! Moćni Stvoritelj u svoj svojoj kreativnosti i brizi za milione svojih stvorenja ne zaboravlja nijednoga od nas, ima vremena za svakoga i zainteresovan je za svaki detalj našeg života! Stoga zaslužuje i vredan je našeg poštovanja, divljenja i slavljenja.

 

Drugi razlog za slavljenje jeste upravo ono što je Bog učinio za nas. Psalam 66:5 i dalje kaže: “Hodite i vidite dela Boga strašnoga u delima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko reke pređosmo nogama; onde smo se veselili o Njemu. Vlada silom svojom uvek, oči Njegove gledaju na narode.” Čudo koje je Bog učinio za starozavetni Izraelski narod kada su bili oslobođeni iz Egipatskog ropstva i prešli Crveno more kao po suvom bilo je nešto čega su se oni uvek sećali. Današnja slika toga jeste naše oslobođenje od osude greha i ropstva pripadnosti Sotoni i sistemu ovoga sveta. Bog nas je izbavio svojom milošću i blagodaću!

 

Kao što su Mojsije i Izraelci mogli da pevaju: “Sila moja i pesma moja je Gospod koji me izbavi; On je Bog moj i slaviću Ga; Boga Oca mojega i uzvišivaću Ga! Gospod je veliki ratnik; ime mu je Gospod!” (2.Mojs.15:2,3), mi imamo još više razloga da uzdižemo i proslavljamo Božije ime radi svega što je učinio i čini za nas Duhom svojim kroz našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista! Amin.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: