Božiji ostatak

Milenko Isakov
  „I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda
i kao sitan dažd po travi, koji ne čeka čoveka, niti se uzda u sinove čovečije.
I ostatak će Jakovljev biti…kao lav među zverima šumskim,
kao lavić među stadima ovaca,
koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da izbavi.
Ruka će ti se uzvisiti nad protivnicima tvojim, i svi će se neprijatelji tvoji istrebiti.“
(Mihej 5:7-9)

Kako smo ušli u novu godinu, dobro je da se podsetimo da smo još bliži konačnom kraju i dolasku našeg Gospoda Isusa Hrista. Božija reč nam jasno obznanjuje šta će prethoditi Hristovom dolasku na zemlju. Isus je rekao da će izaći lažni proroci koji će činiti velike znake i čuda da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane (Matej 24:24). Velike znake i čuda će činiti proroci-prevaranti koji su samo alatka u đavoljim rukama.

Još jedno obeležje poslednjeg vremena jeste veliko odstupanje od istinite vere. Pavle je pisao Timotiju da Duh razgovetno govori kako će u poslednja vremena neki odstupiti od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske (1.Tim.4:1). U narednim stihovima čitamo da će ti ljudi zabranjivati drugima da se žene i da će propovedati uzdržavanje od jela koja je Bog stvorio za jelo. Ovo se bez sumnje odigrava pred našim očima. Apostol Pavle je takođe naglasio da Gospodnji dan neće doći pre nego što se pojavi otpad (2.Sol.2:3). Dakle, pojaviće se ljudi koji će smatrati sebe hrišćanima, ali će svojim životom i delima dokazivati da su zaista odstupili od vere. Mi živimo upravo u periodu kada se sve to dešava!

Međutim, kada pažljivo pratimo istoriju čovečanstva i događaje koje opisuje Biblija, dolazimo da zaključka da iako Bog pušta sve narode da idu svojim putevima, On nije ostavio sebe neposvedočenim! (Dela 14:16,17). On daje sunce da obasjava i zle i dobre. On daje kišu pravednima i nepravednima (Matej 5:45). I ne samo to, On nije dopustio trenutak da zemlja ostane bez bar jednog istinskog Njegovog svedoka! Bog je uvek imao svoj ostatak!

U jednom momentu Bog je pogledao na zemlju i video da je svako telo pokvarilo svoj put. Bog je odlučio da zatre sav ljudski rod, ali Noje je našao milost pred Gospodom. Noje je u tom razdoblju bio predstavnik Božijeg ostatka. Kasnije, dok pratimo istorijat Božijeg starozavetnog naroda, mnogo puta primećujemo da je većina naroda bila neposlušna Gospodu, ali Bog je ipak imao svoj ostatak koji mu je predano služio. Kada je izrailjski narod dospeo u Vavilonsko ropstvo zbog neposlušnosti Bogu, čak i u tom mračnom razdoblju postojali su ljudi koji su bili deo Božijeg ostatka. Prorok Danilo je bio deo Božijeg ostatka. Jezdra i Nemija su bili predstavnici Božijeg ostatka. Prorok Jeremija je bio predstavnik Božijeg ostatka. Iako je većina Božijeg naroda odstupila od Gospoda, oni su čvrsto stojali uz Boga. Zato je i danas dobro da se pitamo da li zaista pripadamo Božijem ostatku ili se samo nazivamo hrišćanima.

Po samom smislu reči možemo razumeti da Božijem ostatku pripada mali broj ljudi. Sâm Isus je rekao da će uska vrata i tesan put naći mali broj ljudi (Matej 7:14). Dakle, Božijem ostatku neće pripadati ogroman broj ljudi, već manjina. U isto vreme, bilo bi jako samopravedno i oholo ako bismo smatrali da smo jedino mi (naša grupa, crkva ili denominacija) taj istinski Božiji ostatak. Prorok Ilija je u jednom momentu smatrao da je jedino on ostao veran Bogu, ali Bog mu je odgovorio da postoji još 7000 ljudi koji se nisu poklonili lažnom bogu. Znači, Bog ima svoj ostatak širom sveta! Nemojmo biti samopravedni misleći kako smo jedino mi istinski verni Bogu! Naprotiv, ispitajno sebe da li zaista pripadamo Božijem ostatku.

Iz uvodnih stihova možemo razumeti koje su karakteristike Božijeg ostatka. Mihej je rekao da će jedna od bitnih karakteristika Božijeg ostatka biti svežina njihovog duhovnog života. Oni će biti kao rosa i kao sitan dažd (Mihej 5:5). Oni će biti na blagoslov drugim ljudima. Oni će duhovno osvežavati ljude oko sebe. Dragi brate i sestro, da li tvoji bližnji primaju tu duhovnu rosu i dažd od Gospoda kroz tebe?

Sledeća karakteristika Božijeg ostatka jeste da ne čeka na čoveka, već na Gospoda! Da li očekujemo pomoć od čoveka ili od Gospoda? Da li rešenje za svoje probleme tražimo kod ljudi ili kod Gospoda? David je ovako govorio: „Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć! Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju.“ (Psalam 121:1,2). Tako govore i ljudi koji pripadaju Božijem ostatku! Oni se oslanjaju na Gospoda i oni se obraćaju Bogu silnome (Isaija 10:20,21).

Još jedna karakteristika Božijeg ostatka jeste da govori istinu! Sofonija 3:13 – „Ostatak Izrailjev neće činiti bezakonja niti će govoriti laži, niti će se naći u ustima njihovim jezik prevaran.“ Zar nije realno da svi pobožni ljudi govore istinu? Istina, većina pobožnih ljudi ima pobedu nad otvorenim lažima, ali šta ćemo sa situacijama kada svesno izgovorimo nešto na takav način da bi naš bližnji stekao pogrešan utisak? Izgovorili smo nešto što nije otvorena laž, ali sa motivom da naš bližnji razume upravo onako kako mi želimo! Šta mislite, da li svojim ćutanjem možemo doprineti da naš bližnji razume čistu laž? Treba da ispitamo svoja srca koliko smo transparentni (otvoreni, iskreni) u svojem govoru ili ćutanju.

I još jedna karakteristika Božijeg ostatka jeste njegova neustrašiva hrabrost! Božiji ostatak je kao lav, kaže Mihej. Gospod Isus je nazvan lavom od Judinog plemena (Otkr.5:5) i svi mi koji kažemo da smo Njegovi sledbenici, da li u svojim životima pokazujemo tu neustrašivost prema silama tame i svakom zlu?

Da li smo uvek svesni da je Gospod Isus pobednik i da svaki Njegov korak prati pobeda? Moja želja i molitva za sve vas u ovoj godini jeste da se vaša ruka Božijom blagodaću uzvisi nad svim stvarima koje se suprote volji Božijoj? 

Gospode, pomozi nam da bismo praktikovanjem svih ovih vrlina dokazali da želimo biti deo Tvog ostatka! Mi znamo da to možemo biti i jesmo jedino po izboru Tvoje blagodati. Ispunjavaj nas Svetim Duhom da bismo živeli život kojim ćeš Ti biti zadovoljan i proslavljen! U Hristovo ime, amin!