Božija dobrota

Milenko Isakov
„A On (Isus) reče mu: što me zoveš dobrim?
Niko nije dobar osim jednoga Boga!”
(Matej 19:17)

Spasenje koje danas posedujemo u Isusu Hristu i svaki blagoslov koji, kao Božija deca, uživamo i imamo jeste rezultat Božije dobrote. Bog je dobar Bog! Sigurno smo imali prilike da doživimo neko dobro od naših bližnjih, bilo da je u pitanju neko dobro delo ili dobra reč. Svaki čovek želi i voli da primi neko dobro od svog bližnjeg. To je nešto što nam jako prija i što nas obraduje. Svaka porodica je blagoslovena ako ima dobre roditelje. Svaka firma je blagoslovena ako ima dobrog poslodavca. Svaka crkva je blagoslovena ako ima dobre starešine. Svaka država je blagoslovena ako ima dobrog predsednika. Svi uživamo veliku blagodat ako smo u okolini ili dodiru sa nekim ko je dobar. Koja uteha, ohrabrenje i nada za nas jeste saznanje da Onaj ko je iznad svih i Onaj koji ima vlast nad svakim telom i svakim duhom jeste dobar! To je zaista suština nade za svakog čoveka.

U devetom poglavlju Nemijine knjige govori se o različitim Božijim postupanjima sa svojim starozavetnim narodom, a 25.stih rezimira sve to kratkom objavom da se sve to desilo po velikoj Božijoj dobroti!

Bog je večan i nepromenjiv u svom karakteru. Gospod Isus Hrist je juče, danas i do veka isti! Bog je od večnosti dobar i ostaje dobar. Nikakvo zlo koje se dešava ne može promeniti tu osobenost Božijeg karaktera. U Psalmu 23 kaže:“Da, dobrota i milost tvoja pratiće me u sve dane života mojega.” Božija dobrota je nešto što se nikada neće promeniti, bez obzira kakve su okolnosti našeg života. Kolike god da su teške doline kroz koje prolazimo u životu, dobrota Božija će nas pratiti u sve dane, jer On nije dobar samo u ponekim danima, nego u svim danima!

Iz tog razloga želim da ponovim da je vest o Božijoj dobroti nada i ohrabrenje za svakog grešnika koji još nije došao Bogu, kao i za svakog vernika. Kao ljudi svi smo stvoreni na takav način da nam je potrebna Božija dobrota. U Psalmu 4 kaže da mnogi govore i pitaju se ko će im pokazati što je dobro. Većina ljudi na ovom svetu je vrlo razočarana svime što vidi oko sebe. Ljudi su umorni od laži koje se lansiraju putem medija i od obećanja koja im daju političari i od crne hronike koju čitaju svakodnevno. Ljudi su umorni od svega toga i pitaju se hoće li im neko pokazati nešto što je dobro i vredno. Mi znamo da to ‘dobro’ koje traže i koje im treba jeste Hristovo Evanđelje, odnosno vest o Božijoj dobroti koju treba da prenesemo i objavimo ljudima. Mi, kao Božija deca treba da im pokažemo šta je dobro.

U Psalmu 33 kaže da je zemlja puna dobrote Božije. Bog je bogat u svojoj dobroti. Zato je Isus rekao da On daje sunce da sija na dobre i zle i kišu pravednima i nepravednima. Ljudska dobrota je vrlo često uslovljena. Ljudi su dobri prema onima koji su prema njima dobri. Ljudska dobrota često ima koren u nekom izopačenom motivu srca. To može biti dokazivanje da smo bolji od drugih, takmičenje sa vernikom koga vidimo kao svoju konkurenciju, želja da pokažemo drugima koliko smo duhovni, ali Bog je u svim svojim delima dobar i njegova dobrota nikad nije motivisana mrljom pogrešnog poriva.

Mi svakodnevno trebamo Božiju dobrotu. Potrebno nam je iskustvo Božije dobrote svakim danom da bismo hodali radosno u životu. Braćo i seste, ako ne spoznajemo ono što Bog čini za nas, to će nas učiniti vrlo suvoparnim, jadnim hrišćanima čiji život će biti sveden na mrtvo izvršavanje nekih religioznih dela, a ne srećnom decom koja se raduju u dobroti svog nebeskog Oca. Zato u Psalmu 90:14 kaže: “Ujutro nas nasiti dobrote svoje i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.” Bog želi da nas svako jutro hrani svojom dobrotom da bismo u tom danu hodali radosno. Razlog naše potištenosti i nedostatka radosti u životu jeste što su naše oči zatvorene da primete Božiju dobrotu nad nama. Mi smo zaslepljeni i ne vidimo dobro koje nam Bog svakodnevno pruža i lenji smo u zahvaljivanju za ono što znamo da je Gospod učinio za nas.

U Psalmu 100 kaže da ulazima na vrata Njegova sa zahvaljivanjem i u dvore Njegove sa slavljenjem. Ulazimo u Božiju prisutnost kroz zahvaljivanje i nastavljamo sa slavljenjem. Zašto? “Slavite i blagosiljajte ime Njegovo jer je DOBAR Gospod!” (stih 5). To je razlog za zahvaljivanje i slavljenje.Kada bismo u punini bili presvedočeni u činjenicu da je Bog dobar, to bi nas večito držalo u duhu zahvljivanja, slavljenja i obožavanja Boga. Kada bismo stalno bili svesni kontrasta između Božije dobrote i naše nedostojnosti te dobrote, ništa drugo ne bi preostalo nego da Ga slavimo!

U Psalmu 103 kaže da nas Bog venčava dobrotom i milošću. On nas svakodnevno venčava, susreće i spaja svojom dobrotom. Jedan prevod kaže da nas Bog kruniše svojom dobrotom. Ako kao vernici posedujemo neku slavu, ta slava je Božija dobrota na nama. Ta slava nije nešto što smo mi proizveli svojom duhovnošću ili pobožnošću. Ta slava je kruna Božije dobrote na nama. Ova istina će nas osloboditi od takmičenja sa drugim vernicima, od upoređivanja sa drugima, od zavisti.

Božija dobrota je nešto što nam je uvek uteha u ternucima kada padnemo. Možda smo razočarali naše bližnje ili sami sebe, ali Božija dobrota nas iznova podiže i daje veru da nas Bog prihvata, da je dobar prema nama i da je uvek na našoj strani protiv đavola i osude.

Imajući u vidu sve ovo što smo saznali u vezi Božije dobrote, to u nama treba da proizvodi želju da se Njegova dobrota sve više izrazi i pokaže u našim životima. Rod Svetog Duha jeste dobrota (Gal.5:22-23). Sa jedne strane znamo da nema nijednog dobrog čoveka (Rimlj.3:10-12), i mi ne možemo sami po sebi biti dobri ljudi, ali sa druge strane Isus kaže da dobar čovek iz dobre kleti srca svog iznosi dobro, i mi želimo biti takvi ljudi, Njegovom blagodaću!

Hvala Ti Gospode za Tvoju dobrotu, mi je nikada ne možemo zaslužiti. Pomozi nam da budemo ljudi koji će odražavati Tvoju dobrotu svima koji dolaze u dodir sa nama. Amin.