Poštenje

Milenko Isakov
Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude,
učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta,
i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu.
(Titu 2:12)

Iz ovog stiha možemo jasno razumeti prema čemu je usmereno delovanje Božije blagodati. Glavni zadatak blagodati Božije jeste da spasava ljude! U Efescima 2:8 Reč Gospodnja kaže da smo Božijom blagodaću spašeni posredstvom naše vere. Dakle, spasenje nije proizvod naših dela, nego proizvod delovanja Božije blagodati uz saradnju verujućeg srca.

Cilj delovanja Božije blagodati u našim životima nije da nas samo oslobodi od osude na večnu propast i da nam pokloni oproštenje greha, nego nam Bog posredstvom svoje blagodati poklanja novo srce koje više nije kameno, nego mesno, te želi da živi po Božijim uredbama i zakonima (Jez.36:26,27). Znači, Božijom blagodaću smo primili Svetog Duha koji nas vodi i usmerava na činjenje Božije volje i ispunjavanje Njegovog plana za naš zemaljski život.

Dok nismo bili spašeni, naš život je bio usredsređen na činjenje naših želja i pomisli. Stari čovek koji je bio živ raspadao se u prevarnim željama koje smo voljno izvršavali misleći da ćemo na taj način usrećiti sebe. Živeći tako mnogo godina stekli smo mnoge bezbožne navike kojih sada ne možemo da se oslobodimo u momentu. Iz tog razloga apostol Pavle ovde govori da nas Božija blagodat uči da se odreknemo bezbožnosti i tih prevarnih želja. Božija blagodat menja naš praktičan svakodnevni život tako što nam Duhom Svetim ukazuje na te ostatke bezbožnosti i želja našeg starog života i uči nas da se odreknemo toga.

Zanimljiva je ta reč “uči”. To je trajni glagol koji podrazumeva vreme. Mnoga deca bi možda volela da učenje osnovnog školskog obrazovanja traje godinu dana, ali ono traje osam godina. Na isti način, mnoga Božija deca bi možda volela da se njihovo duhovno obrazovanje završi na brzinu, te da odmah postanu pomazani Božiji ljudi. Međutim, blagodat Božija nas strpljivo i polako uči da se odreknemo bezbožnosti i želja ovoga sveta. Ona nas uči da ne živimo kao što žive ljudi ovoga sveta. Ona nam pokazuje da su svet i njegove želje kratkotrajne i prolazne, a da oni koji tvore Božiju volju ostaju zauvek.

Mnoge situacije koje imamo u životu pokazuju da je još uvek potrebno da pohađamo nastavu Božije blagodati koja nas uči da se odričemo naše volje (što u stvari jeste bezbožnost) i naših želja, i da prihvatamo Njena poučenja i ukore. Svaka situacija u kojoj želimo da se istaknemo radi lične slave pokazuje da nam je potrebna škola Božije blagodati. Svaka situacija u kojoj prezremo u srcu svog bližnjeg pokazuje da nam je još uvek potrebna škola Božije blagodati. Svaka reč koju izgovorimo nepromišljeno, zla misao kojom se pozabavimo ili negativan stav srca koji gajimo jesu sigurni dokazi da nam trebaju časovi Božije blagodati koja želi da nas nauči da se svega toga odreknemo!

Dakle, Božija blagodat nas uči da se odreknemo bezbožnih stvari, ali i da prihvatimo pobožne stvari. Ona nas uči da živimo pošteno, pravedno i pobožno! Danas želimo posebno da se fokusiramo na poštenje! Poštenje nije naša prirodna, spontana osobenost. To je odlika karaktera Božijeg deteta koje pohađa nastavu Božije blagodati. Mi ne možemo sami naučiti da budemo pošteni. Blagodat Božija nas mora naučiti tome.

Jedna očigledna odlika bezbožnih ljudi današnjeg vremena jeste njihovo hladnokrvno nepoštenje. Ono se izražava u dve različite sfere. Razlikovaćemo nepoštenje u sferi materijalnih stvari i moralno nepoštenje. Ljudi su toliko ogrezli u svom samoljublju i koristoljublju da su spremni da budu maksimalno nepošteni. Nepošteno je ukrasti. Nepošteno je ne vratiti pozajmljeno. Nepošteno je ostati nekome nešto dužan. Nepošteno je lukavo iskorišćavati nečiju darežljivost. Nepošteno je kada se čovek laskanjem okorišćava nekim materijalnim stvarima svog bližnjeg. Sve ove stvari se tiču napoštenja u sferi materijalnih stvari.

Sada ćemo pogledati neke primere nepoštenja u sferi morala. Nepošteno je slagati. Mnogo puta ljudi lažu, iako nemaju apsolutno nikakvu materijalnu korist od toga! Nepošteno je neispuniti svoje obećanje. Nepošten si prema svojoj ženi ako gledaš tuđu ženu sa željom. Nepošteno je flertovati sa osobom za koju nisi zapravo zainteresovan. Ako si u braku, nepošteno je da flertuješ sa osobom izvan tvog braka. Nepošteno je gledati pornografiju!

Blagodat Božija želi da nas uči poštenju! Drugo poglavlje Titu poslanice je posebno istaknuto po tome što apostol Pavle savetuje i starce i mlade žene i mladiće da budu pošteni (stihovi 2,5 i 6). Starcima je takođe potrebna škola Božije blagodati za poštenje! Starešine i đakoni i njhove žene se naročito moraju odlikovati svojim poštenjem (Titu 1:8, 1.Tim.3:8,11).

Šta znači biti pošten? Sve što je suprotno od nepoštenja. Biti pošten znači vratiti pozajmljeno, ne biti nikome dužan, uvek govoriti istinu, biti veran svojoj ženi, ne iskorišćavati druge ljude, biti iskren, poverljiv i čestit. Takve ljude su apostoli tražili za službu razdeljivanja hrane. Tražili su poštene ljude koji su bili puni Svetog Duha (Dela 6:3). Da li primetite tu vezu? Punina Duha i poštenje! Ti ljudi su zaista dopustili da ih blagodat Božija uči poštenju!

 

Nebeski Oče, pomozi nam da živimo pošteno na ovom svetu. Ispuni nas Tvojim Duhom, vodi nas i proslavi se kroz nas! U Hristovo ime, amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: