Duhovna hrana

Milenko Isakov

I budite željni razumnoga i pravoga mleka, kao novorođena deca,

da o njemu uzrastete za spasenje”

(1.Petrova 2:2)

Gospod Isus je često propovedao Evanđelje o Božijem Carstvu u pričama (Mat.13:3). Njegove priče su bile veoma jednostavne i lako razumljive. Međutim, duhovne poruke koje su se krile u Isusovim pričama razumeli su samo oni koji su to tražili od Njega i kojima je Bog otvorio razum da poznaju istinu. Hristove priče su zaista genijalne ilustracije koje na jedan poseban način približavaju duhovnu istinu našim ograničenim razumima.

Način propovedanja Gospoda Isusa Hrista je izazvao pravu buru oduševljenja tadašnjih slušaoca. Biblija nam svedoči da su se ljudi divili rečima blagodati koje su izlazile iz Njegovih usta. Divili su se i čudili Njegovoj premudrosti. Njegova beseda je bila silna (Luka 4:32). Bilo je očito da je na Hristu počivalo natprirodno pomazanje koje je doticalo srca ljudi. Duše koje su bile gladne istine odmah su pohrlile da slušaju Njegovu nauku, nakon suvoparnih i dosadnih propovedi fariseja i književnika.

Interesantno je što možemo primetiti da je Hristov način propovedanja vrlo snažno uticao na Njegove najbliskije sledbenike. Apostoli su sve “upijali” od svog Učitelja i verno su Ga sledili. Kada su kasnije primili silu sa visine i kada su propovedali Evanđelje i pisali poslanice, primećujemo da su i oni koristili razne ilustracije koje su slikovito objašnjavale različite duhovne istine. Na primer, u Jakovljevoj poslanici čitamo o tome kako su:

  • morski talasi ilustracija čoveka koji sumnja (1:6)

  • cvet travni ilustracija prolaznosti bogatstva ovoga sveta (1:10,11)

  • ogledalo ilustracija Božije Reči (Jakov 1:23,24)

  • telo bez duha ilustracija čoveka koji tvrdi da ima veru, a nema dobra dela (2:26)

  • vatra ilustracija nekontrolisanog jezika (3:5)

  • para koja brzo nestaje ilustracija kratkoće i prolaznosti našeg života (4:14)

Takođe, apostol Jovan piše o tome kako je hodanje po mraku ilustracija čoveka koji mrzi (2:9-11) i kako se neljubav prema bratu poistovećuje sa smrću (3:14). Isto tako, Juda govori o bezvodnim oblacima, nerodnom jesenjem drveću, besnim morskim talasima i lažnim zvezdama kao ilustraciji bezbožnih ljudi koji Božiju blagodat smatraju licencom za grešenje (4-13).

Sada dolazimo do uvodnog stiha gde apostol Petar takođe spominje jako interesantnu ilustraciju. Petar piše poslanicu vernicima i kaže im da treba da budu željni mleka. Svima je jasno da on nije mislio na kravlje ili kozije mleko. On čak kaže da vernici treba da budu željni tog mleka kao novorođena deca (kao male bebe). Svi koji su imali ili imaju malu bebu znaju koliku žudnju ona ima za majčinim mlekom. Mleko je prioritet za bebu. Najveća nevolja za tu bebu jeste da ne dobije mleko koje toliko željno traži. Kada je mala bebica zapravo gladna, ne postoji ta stvar koja je može zadovoljiti i umiriti osim mleka. Sve druge stvari su tada potpuno sporedne i nevažne u poređenju sa mlekom.

Ovo je velika lekcija za sve nas koji verujemo Hristu. Petar, dakle, koristi reč mleko kao ilustraciju duhovne hrane koja za hrišćane jeste Božija Reč i on kaže da naša potreba i želja za duhovnom hranom treba da bude poput žudnje male bebe za mlekom. Naša žudnja za duhovnom hranom treba da bude poput bebine žudnje za majčinim mlekom. Petar još kaže: “da o njemu (korišćenjem tog mleka) uzrastete za spasenje.” Kao što mala bebica zbog svoje žudnje za majčinim mlekom brzo raste, vernici takođe zbog njihove žudnje za duhovnom hranom treba da uzrastaju u spasenju i steknu puno iskustvo spasenja za konačno spasenje koje će primiti kada Hristos dođe.

Spasenje jeste kraj, odnosno cilj ili konačan ishod naše vere (1.Pet.1:9). Svaki vernik konstatno treba da ima u vidu taj cilj, a ništa ne može bolje da ohrabri i promoviše taj cilj kao kontinualno primanje tog “mleka” – čiste duhovne istine Božije Reči i hodanje po njenim uputstvima i zapovestima.

Dakle, kao što je bebi onemogućen rast bez mleka, tako je jednom verniku onemogućen napredak u spasenju bez duhovne hrane. Mnogi vernici nažalost ostaju u uzrastu male bebe posle mnogo godina nakon što su postali hrišćani. Da li je Bog zadovoljan sa tim? Kao što bi svi roditelji bili nezadovoljni ako bi njihova deca posle nekoliko godina i dalje pila samo mleko, Bog je isto nezadovoljan ako posle više godina našeg hrišćanskog života ne možemo da se hranimo tvrđom duhovnom hranom. Apostol je ukoravao takve vernike koji su postali gluvi za slušanje onoga što je on želeo da im govori. Ti vernici su po godinama trebali već da budu u stanju da uče druge, a ispostavilo se da oni treba da se uče osnovnim stvarima Božije Reči. (Jevrejima 5:12-14).

Da li je to slučaj sa tobom, dragi brate i sestro? Ako si već nekoliko godina hrišćanin, da li su se u tvom životu pokazali rezultati tog duhovnog mleka i da li si prešao na tvrđu hranu?

Božija volja nije da zauvek ostanemo male duhovne bebe kojima stalno treba podrška i pažnja drugih. Bog želi da postanemo Njegova zrela i odrasla deca koja će biti u stanju da pomažu mlađim vernicima.

Pomozi nam, nebeski Oče, da ozbiljno shvatimo upozorenja iz Tvoje Reči. Ne dozvoli da budemo nemarni u svakodnevnom uzimanju naše duhovne hrane. Želimo da jasno vidimo duhovni rast u našem životu. Osposobi nas da bismo mogli podržati i pomoći onima koje si odredio da budu Tvoja deca! U Hristovo ime, amin.