Disciplina u oblasti našeg tela (2)

Milenko Isakov
Jela su za stomak i stomak je za jela:
ali će Bog i jedno i drugo pokvariti.”
(1.Korinćanima 6:13)

Već više sedmica razmišljamo o disciplinovanom hrišćanskom životu. Prošle sedmice smo videli šta podrazumeva disciplina u oblasti našeg tela i to posebno u korišćenju našeg jezika, očiju i ruku. Danas ćemo pogledati još dve oblasti, a to su jelo i spavanje. Možda će neko misliti da se ovde radi o ekstremnom učenju koje se graniči sa fanatizmom, ali primetićemo činjenicu da su ljudi koje je Bog na poseban način koristio u prošlosti bili disciplinovani u svojoj ishrani i vremenu koje su izdvajali za spavanje. Takođe, videćemo da sâma Biblija govori o našoj potrebi da se disciplinujemo u tim oblastima.

Nastaviću sa citiranjem odeljka iz propovedi brata Zac-a Poonen. “Još jedna oblast u kojoj treba da kontrolišemo svoje telo jesto jelo. 1.Korinćanima 6 govori o jelu. U 1.Kor.6:12,13 kaže da nam je sve slobodno po pitanju hrane. Postoji jako mnogo hrane koju je slobodno jesti. Ne govorim o otrovu, jer nije svaka hrana na korist. “Sve mi je slobodno, ali neću da nešto ovlada nadamnom, zato što trčim u trci.” Neću dozvoliti da nešto gospodari nadamnom. Stih 13 kaže da je hrana za stomak, a stomak za hranu, ali da će Bog jednog dana uništiti oboje. On će uništiti stomak i on će uništiti hranu. Da li ste to znali? Svi vi koji mnogo uživate u ukusnoj hrani bićete razočarani kada odete u nebo. Da li znate da u nebu nema sladoleda, piletine i čokolada i sva ostala uzbudljiva jela koja tako željno očekujete na zemlji? Grozno razočarenje, zar ne? Ovde kaže da će Bog uništiti i jela i stomak. To je Božija Reč! Bog će uništiti oboje.

Naravno, na ovoj zemlji nam je potrebna hrana, ali ne da bi vladala nad nama! Hrana je dobar sluga, ali zao gospodar. Novac je dobar sluga, ali zao gospodar. Spavanje je dobar sluga, ali zao gospodar. Dakle, ja ne kažem da treba da se otarasimo spavanja, novca i hrane! Ne. Ako imaš slugu koji radi u tvojoj kući, ne kažem da se otarasiš svog sluge. Pretpostavimo da imate tri odlične sluge u svojoj kući. Ime prvog je hrana, ime drugog je novac i ime trećeg je spavanje. Šta ću sada reći, da ih sve ubiješ ili otpustiš? Ne, sve što kažem je da ne dozvoliš da ti preuzmu vlast nad kućom. Da li se slažete? Ko bi od vas želeo da sluga preuzme vlast u kući? Ima li ikoga ko bi želeo da mu sluga preuzme kuću, nasledstvo, račun u banci itd.? Toliko smo oprezni kada se radi o zemaljskim stvarima. Nikada ne bismo dozvolili da nam sluga preuzme kuću i u isto vreme ne želimo da ga otpustimo nego kažemo da nam je jako koristan. Sluge nam mnogo olakšavaju život. Hrana je odlična. Novac je odličan. Spavanje je odlično, ali nemojte dozvoliti da bilo šta od toga vlada nad vama.

Da bismo pomogli tom majstorstvu u oblasti novca, postoji samo jedan način, slušajte, samo jedan način da budete sigurni da novac ne vlada nad vama, nego da je u ulozi sluge. Da li znate koji je to način? Dajite! Dajite za delo Božije! Ne radite to? Možete sto godina pokušavati bilo koju drugu metodu, novac će biti vaš gospodar.

Drugo, kako biti siguran da hrana nije moj gospodar? Postite! Hrana neće biti vaš gospodar. Koliko često? To zavisi od vas. Počnite sa jednim obrokom, pređite na dva, pa tri obroka, zatim na jedan dan, pa dva dana, pa tri dana… Postite! Divne stvari će se desiti u vašem životu. Najpre, shvatićete mnogo bolje kako se svi ti siromašni ljudi u našoj zemlji osećaju kada su gladni. Neki od vas nemaju pojma kako se siromašni ljudi u našoj zemlji osećaju kada su gladni jer nikada niste gladovali nijedan dan. Postite! I drugo, vaš razum će biti izoštren. Naučićete više da se skoncentrišete. Postaćete ozbiljni u svom životu.

Kada jednom prilikom učenici nisu mogli da isteraju demona, Isus je rekao da se to ne može učiniti bez molitve i posta. Neki demoni u vašoj kući nikada neće napustiti vašu kuću dok ne počnete da postite i molite se. Neki demoni u vašoj deci ili u vašoj ženi nikada neće otići dok ne počnete da postite i da se molite. Isus nikada nije izdao zapovest u vezi posta, ali je rekao: “Kada postite nemojte da drugi ljudi znaju o tome.” Šta to znači? Da li to znači da nikada ne postiš? Očigledno je iz te rečenice da On očekuje da u određeno vreme sva Njegova deca poste. On je rekao da nevesta neće postiti dok je ženik sa njom, ali će doći vreme kada će se oteti od nje ženik i tada će postiti. On je to rekao u Luci 5. Kako to da ženik nije tu, a nevesta ipak ne posti? Rećiću vam zašto! Oni nisu Njegova nevesta. On nije njihov ženik. Neki stranac je postao njihov ženik, ali oni čiji ženik On jeste, oni će postiti, prema Božijoj Reči. On nikada nije rekao: “Vi morate postiti”, ali je rekao: “Oni će postiti”, oni čiji je On ženik. Ja verujem to.

Verujem da je razlog zašto mnogi hrišćani ne iskuse više sile u svom životu to što su dozvolili da ih hrana kontroliše. Da li se naljutiš na ženu kada hrana ne ispadne po tvom ukusu? Postoji jedno rešenje za to. Radi više mira u tvojoj kući, posti! Ako jednog dana treba da ideš na posao, a doručak nije na vreme spreman, reci: “Slava Gospodu! Bog je video moju potrebu i On je učinio da mogu da postim ovog jutra pre nego što odem na posao.” Zahvali svojoj ženi pre nego što odeš iz kuće: “Puno ti hvala, draga, što doručak nije bio spreman na vreme danas. Bog je video moju potrebu. Ja sam veliki čovek požude za doručkom i Bog me sada oslobađa i ti si Božiji saradnik u tome da doručak nije bio na vreme spreman danas.” Pomislite kako bi vaš život u domu bio miran. Ozbiljan sam!

Isus je jednom razgovarao sa Samarjankom i zaboravio je na hranu. Na drugom mestu kaže da nije imao vremena da jede zato što je služio mnogim ljudima. Da li si ikada imao takvo iskustvo u životu kada ti hrana nije značila zato što si mogao da blagosloviš mnoge ljude? Imao sam neka takva uzbudljiva iskustva. Verujem da Bog želi da i vi imate takva iskustva.

Sledeća stvar je spavanje. Ne možemo služiti Gospodu ako volimo da spavamo, ako volimo udobne krevete. Kada sam bio u mornarici među tim udobnim krevetima, vežbao sam se da spavam na podu. Želeo sam da naučim da spavam na podu i želeo sam da naučim da spavam bez jastuka. Mogu to i danas bez problema bilo gde. Ako voliš udobnost, brate, zaboravi na služenje Gospodu. Disciplinuj svoje telo, uzmi svoj krst i reci: “Gospode, ništa me neće sprečiti da Ti služim.” Želim da držim svoje telo u pokornosti da bi činilo ono što treba da čini! Ako treba da sedim do kasno uveče pišući neki članak ili čineći nešto za Gospoda, odgovarajući na pismo, ja ću to činiti. Spavanje je na drugom mestu! Ako treba da se probudim rano ujutro da bih se spremio za nešto ili da bih radio nešto za Gospoda, ja ću to činiti. Spavanje je sekundarno!

Ako ne disciplinuješ svoje telo, sva iskustva ili darovi Svetog Duha neće te učiniti duhovnim! Pavle je rekao: “Ako ne disciplinujem svoje telo, mogu propovedati mnogima i sâm biti diskvalifikovan i odbačen!” Bog želi da nas sačuva od toga. On želi da budeš koristan u Njegovom Carstvu.”

Neka Bog blagoslovi ovu reč u svim našim srcima! Sledeći put ćemo razmatrati disciplinu po pitanju korišćenja našeg vremena.

Nebeski Oče, pomozi nam da ozbiljno shvatimo ovu poruku i da ne dozvolimo da hrana i spavanje vladaju nad nama, nego da budu u službi za Tebe i Tvoje carstvo! Amin.