Ne dajite mesta đavolu

Milenko Isakov

Niti dajite mesta đavolu”

(Efescima 4:27)

Jednom prilikom sam na internetu poručio besplatnu literaturu na temu evanđelja. Posle par dana stiglo mi je nekoliko skripti na kućnu adresu. Između ostalog, tamo je bilo objašnjeno nešto u smislu da Sotona nije stvarna osoba, već samo neki zao uticaj. Zaprepašćujuće je da se takva vrsta nauke poistovećuje sa naukom Hristovog evanđelja.

Mnogi objašnjavaju Sotonu kao iluziju. Neki naučnici smatraju da je Sotona samo plod ljudske mašte. Među ljudima u svetu postoji jako pogrešno razumevanje u vezi Sotone. Međutim, u Božijoj Reči pronalazimo istinit odgovor na pitanje ko je đavo.

Biblija uči da je Sotona ustvari bio heruvim koji je imao najviši rang među nebeskim stvorenjima. Bio je pečat savršenstva, pun mudrosti i potpuno lep (Jez.28:12). Zaklanjao je Božije lice (stih 16). Taj heruvim se poneo svojom lepotom i poželeo je da se izjednači sa Višnjim (Isaija 14:12-15). Sa druge strane, u Božijoj prisutnosti greh ne može da opstane i tako je taj heruvim bio zbačen sa neba. Postao je Sotona. Sâm Gospod Isus je rekao da je video Sotonu kako je spao sa neba kao munja (Luka 10:18).

Đavo je ustvari ta stara zmija koja se naziva Sotona, koja je u početku prevarila Evu i koja danas vara ceo vasioni svet (Otkrivenje 12:9). Sotona je duhovno stvorenje. Glavne karakteristike njegovog karaktera jesu buntovništvo, ponos, opadanje, mržnja, krađa i prevara. Gospod Isus je rekao da je Sotona otac laži i da on ne stoji na istini (Jovan 8:44). On je krvnik ljudski. On je ubica ljudi. Đavo je vlasnik države smrti (Jevr.2:14). On je predsednik države čiji stanovnici poseduju duhovnu smrt. Iako je prebivao u Božijoj prisutnosti koja je puna svetlosti i slave, on je zbog buntovništva i ponosa dobio državu smrti i tame. On je lopov istinske ljudske sreće. On krade Božiju Reč iz srca ljudi (Luka 8:12).

Bog je želeo da čovek bude vladar ovoga sveta. Kada je Bog stvorio čoveka i ženu, blagoslovio ih je i rekao im da rađaju i da se množe i da vladaju zemljom (1.Mojs.1:27,28). Ipak, čovek je kroz svoj greh prepustio Sotoni vlast na zemlji. Zato ga je Gospod Isus nazivao knezom ovoga sveta (Jovan 14:30, 16:11). Takođe, kada apostol Pavle piše Korinćanima poslanicu naziva Sotonu bogom ovoga sveta (2.Kor.4:4).

Dakle, Sotona inspiriše ceo svetski sistem. On lovi ljude raznim zamkama (2.Tim.2:26). Đavo je lukavi neprijatelj. Ljudi u svojoj sili ne mogu da mu se suprotstave. On je daleko mudriji i lukaviji od svakog čoveka. Ova istina nas uvodi u jedno deprimirano stanje, ali Božija Reč objavljuje da je đavo samo poraženi neprijatelj!

Božija Reč je takođe objavila da je Sotonina vlast na zemlji samo privremena, jer je njegovo konačno odredište večno ognjeno jezero (Matej 25:41 i Otkr.20:10). Gospod Isus je došao na ovaj svet da bi raskopao đavolja dela (1.Jov.3:8). On je došao da izvrši Božiju volju i da izbriše tu obveznicu koja je svojim odredbama bila usmerena protiv nas. On je tu obveznicu prikovao na krst. Isus Hrist je na krstu razoružao duhovna poglavarstva i vlasti, javno ih osramotio i pobedio! (Kol.2:14,15). Tako je Sotona na krstu bio poražen sa svim njegovim demonima. Zato sada, iako jak zlotvor smeta suviše, našu pobedu vera postiže, vera – da je Isus svojom krvlju bio jemac za sve nas. Isus je pobedio svet i Sotonu i zato kada smo Njemu poslušni, Sotona, greh i smrt nema više nad nama vlast!

Iako danas mnogi vernici razumu Hristovu pobedu nad Sotonom, oni još uvek mnogo daju mesta Sotoni u svom životu. Sotona se zadovoljava i malim kutkom u našim životima, ako već ne može da ima punu vlast nad nama. Na koji način vernik daje mesto Sotoni?

Nama je poznato kako je Eva dala mesto Sotoni. To je jedan tipičan primer davanja mesta Sotoni. Dati mesto Sotoni se u prvi mah čini nešto bezazleno i ne tako pogrešno. Da li možete reći da je Eva učinila veliki greh pošto je odgovorila zmiji sa kojih drveta jedu u vrtu i sa kojeg ne jedu? (1.Mojs.3:2). To se apsolutno ne čini tako, zar ne? Međutim, Eva je time dala priliku Sotoni da počne da je napada svojim lažima što je na kraju rezultiralo njenim velikim padom.

Dragi brate i sestro, najmanja sumnja u Božiju ljubav prema nama jeste davanje mesta Sotoni. Prihvatanje i razrađivanje neproverenih negativnih pretpostavki da je ovaj brat ovakav, a ona sestra onakva jeste takođe davanje mesta Sotoni. Širenje, razglašavanje i donošenje suda u vezi neproverenih pretpostavki da je ovaj brat uradio ono, a ona sestra nije uradila ono jeste takođe davanje mesta Sotoni. Svaki izgovor za opadanje, mržnju i neljubav prema bližnjem jeste potvrda da je takvo srce dalo mesto Sotoni, zato što Božija Reč kaže po čemu se prepoznaju đavolja deca: po tome što čine greh, ne tvore pravdu i nemaju ljubav prema bližnjima (1.Jov.3:8-10).

Kako da ne damo mesta đavolu? Tako što ćemo mu se protiviti (Jakov 4:7). Bog je obećao da će đavo pobeći od nas ako mu se protivimo. Kako da mu se protivimo? Pokoravanjem Hristu! Slušanjem Božije Reči.

Ako imaš iskušenje da kažeš nešto loše o svom bližnjem, ili da preneseš neku lošu priču o bratu ili sestri, poslušaj Božiju reč koja kaže “ne opadajte jedan drugoga” i time ćeš se suprotstaviti đavolu. Ako imaš iskušenje da prezreš nakog prosjaka ili siromaha, ili brata i sestru u Hristu koji nešto drugačuje radi od tebe, seti se i poslušaj Božiju Reč koja kaže “poštujte svakoga”, i tako nećeš dati mesto Sotoni.

Hvala Ti nebeski Oče što si poslao svog Sina da raskopa đavolja dela. Hvala Ti što u Isusu Hristu imamo pobedu nad svim silama tame. Amin.