Sedmične poruke

„Sedmične poruke“ su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje „prijavi se“.

Božija obećanja

28.Februar – Imanje na nebu

H.C.Spurgeon “…znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.” (Jevrejima 10.34) Ovo je dobro. Naše imanje ovde na zemlji je u suštini beznačajno i Bog nam obećava sigurne i trajne stvari u domovini slave. Ovo obećanje puni naša srca sigurnošću da ćemo tamo imati večno nasledstvo. Nebo je već sada

Pročitaj više »

27.Februar – Nepokolebljivo poverenje

H.C.Spurgeon “Ne boji se zlog glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda.” (Psalam 112:7) Čekanje je ponekad užasno. Nemati vest o bližnjima je nama razlog za zabrinutost i ne možemo biti mirni ako ne saznamo da je sa njima sve u redu. Jedini lek za ovu tugu je vera.

Pročitaj više »

26.Februar – Istina stoji tvrdo do veka

H.C.Spurgeon “Istinita usta stoje tvrdo do veka, a jezik lažljivi za čas.” (Priče Solomunove 12:19) Istina se testira, pati ali uvek pobedi. Dakle, ako sam rekao istinu i patim zbog toga, trebam samo ostati miran. I ako verujem u Božansku istinu i trudim se da je svedočim čak i kad naiđem

Pročitaj više »

25.Februar – Odvojen

H.C.Spurgeon “A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji” (Isaija 61:6) Ovo obećanje Izraelu je i za njegove duhovne potomke, to znači za sve vernike. Ako živimo na nivou naše privilegije, trebamo živeti tako jasno pred Bogom da ljudi vide da smo odvojeni za svetu službu i da nas nazivaju sveštenicima Gospodnjim.

Pročitaj više »

24.Februar – Slušaj i bićeš uslišen

H.C.Spurgeon “Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7) Obratimo pažnju, ako želimo da nas Gospod sluša trebamo Mu biti poslušni. Ako nemamo otvorene uši za Njega, neće ni On za nas. U kolikoj meri slušamo bićemo uslišeni. Ono što

Pročitaj više »