Sotona ulazi kroz treću ogradu (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“Tri prijatelja Jovova čuše za svu nevolju koja ga je snašla
i dođoše svaki iz svog mesta.”

(Jov 2:11)

Kada te snađe nevolja, ne smeš postaviti pitanje: “Zašto se baš meni to dešava?”, osim ako to isto pitanje ne postaviš kada blagoslov dođe na tebe. Kada neočekivano budeš u nečemu blagosloven, da li ikada postaviš pitanje: “Zašto mi se ovo dešava? Zašto sam baš ja blagosloven, a ne drugi?”


Kada su Jovova tri prijatelja, Elifas, Vildad i Sofar čuli za Jovove nedaće, došli su mu u posetu sa željom da saučestvuju i da ga uteše (2:11). Međutim, oni ga zapravo uopšte nisu tešili kada kasnije vidimo na koji način su mu govorili. Oni su ga samo kritikovali i optuživali. Sva trojica su bila u zajednici sa đavolom koji je opadač braće.


Ova tri čoveka su bila ljubomorna na Jova zato što je bio pobožan i bogat čovek i sve je išlo dobro u slučaju njega i njegove porodice.


Mnogi vernici su ljubomorni na pobožne ljude kada vide njihovu službu i uticaj, i često samo čekaju da ih snađe neka nesreća. Mi znamo da đavo želi da nesreće snalaze pobožne ljude, ali postoje i vernici koji to žele i koji se potajno raduju kada se do desi.


Ova tri čoveka su se pretvarala da im je veoma žao Jova. Oni su plakali kada su videli Jova, razderali su svoju odeću i posuli se prašinom po glavi. Bili su stvarno dobri glumci. Sa druge strane, potajno su se radovali, zato što su bili ljubomorni na Jova. Ova tri propovednika su samo znali o Bogu, ali nisu poznavali Boga lično. Zato Bog nije mogao da ukaže Sotoni ni na koga od njih.


Pobožni ljudi trpe napade od đavola, ponekad od svojih žena, ponekad fizičke napade i ponekad napade finansijske prirode. Bog ih provodi kroz mnoge probe da bi ih posvetio. Međutim, možda je upravo ljubomora njihove braće i prijatelja najveće iskušenje za njih.


Nažalost, postoji postoji mnogo toga u hrišćanskom radu, kada hrišćanski radnici gaje nadu da će se nešto loše desiti nekom pomazanom radniku da bi njegova služba bila uništena.


Kada je prisutan Božiji blagoslov i pomazanje kod pobožnog čoveka i neko je ljubomoran na to, Bog može dozvoliti neke fizičke nesreće na tog čoveka da bi razotkrio zlu ljubomoru te druge osobe. Kada se otkrije zloća tog čoveka, Bog će isceliti bolest i povratiti zdravlje pobožnom čoveku.