Sotona ulazi kroz treću ogradu (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“Sotona ode od Gospoda i udari Jova
zlim prištem od pete do temena”

(Jov 2:7)

Đavo je bio veoma nezadovoljan pošto Jov nije reagovao na način kako je on očekivao. Gospod je rekao Sotoni: “Jesi li video mog slugu Jova? Postojan je u neporočnosti, pa si me uzalud izazvao da ga upropastim” (Jov 2:3). Sotona je odgovorio: “To je zato što on veoma voli svoj život. Nije ga briga za imovinu, pa čak ni za decu. On stvarno voli samo sebe. Sve što čovek ima daće za svoj život.”


Sotona zna ljudsku sebičnost i istina je za svakoga ko nije učenik Isusa Hrista da će dati sve da spase svoju kožu. Čovek je sebičan i u trenucima pritiska on primarno misli samo na sebe.


Sotona je govorio da Jov nije drugačiji. On je izazvao Boga: “Dotakni se njegovog tela i dozvoli mi da vidim da li će još uvek ostati veran Tebi.” Gospod je rekao: “Izvoli i testiraj ga, ali mu ne smeš oduzeti život.”


Sotona je otišao i udario Jova bolnim čirevima od glave do pete. Zamislite koliko je grozno dobiti čireve od glave do pete. Jov više nije mogao da živi u kući. Otišao je izvan grada i seo na prašinu češajući se u pepelu. Njegova žena je došla tamo da mu prigovara rekavši: “Hoćeš li još da se držiš svoje neporočnosti? Nagrdi Boga, pa izvrši samoubistvo!” (Jov 2:9).


Od početka Pisma vidimo da Sotona iskušava ljude da učine samoubistvo i da ih iskušava preko njihovih voljenih. Adam je bio iskušavan kroz Evu. Petar je iskušavao Isusa da ne ide na krst. Sotona nas može iskušavati kroz naše voljene.


Nemojte pomišljati da će svaki pobožan čovek imati pobožnu ženu. Međutim, Bog može koristiti nepobožnost žene da još više izgradi pobožnost čoveka, baš kao što zvezde sijaju jače što je noć mračnija.


Kada je Jovova žena predlagala samoubistvo, on joj je odgovorio: “Govoriš kao luda žena. Dobro smo primali od Boga, a zar zlo da ne primamo?” Voleo bih da imamo više pobožnih muževa poput Jova koji će se suprotstaviti svojim nepobožnim ženama, umesto da pokušavaju da im ugađaju.