Tri ograde oko Božijeg naroda (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“Nisi li ga Ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo?”

(Jov 1:10)

Sotona je zatim rekao Bogu: “Nisi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima unaokolo?” (Jov 1:10). Iz ovog Sotoninog pitanja možemo naučiti tri velike istine. Bog je postavio trostruku ogradu oko pobožnog čoveka. Prvo, ogradio je njega lično, zatim ogradio je njegovu porodicu i treće, ogradio je njegove finansije i imanje. Sotona može da vidi tu duhovnu realnost i on to zna. Mi ne možemo da vidimo te ograde, ali one postoje.


Sotona je duh i on je prepoznao da ne može da napadne Jova, njegovu porodicu i njegovo imanje. Za mene je velika uteha znati da kada živim pobožnim životom i oko mene postoji trostruka ograda. Nijedna ta ograda se ne može otvoriti bez Božijeg dopuštenja. Ovde u knjizi o Jovu vidimo da je Sotona morao da traži dozvolu od Boga da bi prošao kroz te ograde.


Gospod Isus je rekao Petru nešto slično, mnogo godina kasnije: “Sotone traži da te rešeta kao pšenicu” (Luka 22:31).


Bog je davao dozvolu Sotoni da prolazi kroz jednu po jednu ogradu. Bog nije otvorio sve tri ograde u isto vreme. Najpre, Bog je dozvolio Sotoni da napadne Jovovo imanje i porodicu. Kasnije je dozvolio Sotoni da napadne Jovovo telo, ali čak i tada je rekao Sotoni da ne sme da oduzme Jovu život. Dakle, Sotona nije mogao da ubije Jova. Sotona bi voleo da je mogao da ubije Jova, ali to mi nije bilo dozvoljeno. Mogao je samo da mu zada teške rane po telu.


Kada se otvorila prva ograda, Sotona je ušao i uništio kompletno Jovovo imanje. Jovovo bogatstvo se u jednom danu srozalo sa miliona na nulu!


Zatim se otvorila druga ograda. Unutar te ograde nalazila se Jovova žena i deca. Sotona je ubio svu Jovovu decu. Mogao je da ubije i Jovovu ženu, ali nije to uradio jer je znao da mu je ona korisnija živa nego mrtva! Mogao je da je koristi da bi zanovetala i iritirala Jova.


Žena ili muž koji konstantno prigovaraju su veoma korisno oružje u Sotoninoj ruci i zato je on srećan kada takvi ljudi žive dugo!