Jelisije nasleđuje Iliju (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“A Jelisije reče: 
da budu dva dela duha tvojega u meni.”

(2.Carevima 2:9)

Ohozija je postao novi car u Izraelu i on se ljutio na Iliju pošto ga je ukorio za idolopoklonstvo. Tako je poslao 50 vojnika da ga uhapse. Ilija je rekao komandiru vojske: “Ako sam ja Božiji čovek, neka siđe oganj sa neba i pojede tebe i tvojih pedesetoricu” (2.Car.1:12). Vatra je odmah sišla sa neba i ubila ih. Isto se desilo sa drugom grupom vojnika koju je car poslao. Treći komandir je molio Iliju da mu se smiluje i Ilija ga je poslušao da ode sa njim kod cara. Rekao je caru da će umreti zbog svog idolopoklonstva.


Na ovaj slučaj su mislili Jakov i Jovan kada je Isus došao u isto to mesto, Samariju, a Samarjani ga nisu primili. Oni su želeli da prizovu vatru sa neba poput Ilije. Međutim, Isus ih je ukorio rekavši: “Ne znate kakvoga ste duha. Ja sam došao da spasem ljude, a ne da ih pogubim” (Luka 9:55,56). Tu vidimo razliku između duha novog zaveta i duha starozavetnih proroka.


U drugom poglavlju vidimo Jelisijevu istrajnost kada ga je Ilija testirao. Kada je Ilija trebao da se uznese na nebo, Jelisije je pošao sa njim u Galgal. Ilija je rekao Jelisiju da ostane u Galgalu, dok on ode u Vetilj. Jelisije je odgovorio: “Ne, idem sa tobom.” U Vetilju je Ilija ponovo rekao Jelisiju da ostane tu dok on ode u Jerihon. Jelisije je ponovo odgovorio: “Ne, idem sa tobom.” U Jerihonu se ista scena ponavlja. Ilija je tada došao na Jordan. Kada su došli do reke, Ilija je razdvojio vodu i oni su je prepešačili kao po suvom tlu. Tada je Ilija upitao Jeliseja: “Zašto me pratiš? Šta želiš od mene?”


Kako je sa tobom? Šta ti želiš? Da li želiš veću zaradu, bolji automobil ili novu kuću?


Jelisije je odgovorio: “Želim da u meni budu dva dela tvog duha” (2.Car.2:9). On nije želeo ništa u ovome svetu. Želeo je pomazanje Duha koje je bilo na Iliji i zato je pratio Iliju.