Ilija i njegova služba (6)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“I otide odande i nađe Jelisija sina Safatova gde ore,
a dvanaest jarmova volova pred njim…”

(1.Carevima 19:19)

U 1.Carevima 19:19-21 čitamo kako je Ilija pozvao Jelisija. Jelisije je vredno radio na poljima sa volovima kada ga je Ilija pozvao.


Primetite najpre da Bog uvek poziva one koji su vredni i verni u svom sekularnom zanimanju. Mojsije je verno pazio na stado ovaca svog tasta kada ga je Bog pozvao. David je čuvao stado i borio se sa medvedima i lavovima. Amos je bio vredni stočar. Petar, Jakov, Jovan i Andrija su bili vredni ribari. Matej je sedeo za stolom i radio svoj posao. Nigde ne vidimo da je Bog pozvao lenjog čoveka u službu, ni u starom, ni u novom zavetu.


Ne vidimo da je Ilija došao kod Jelisija dok je spavao i tamo ga pozvao – jer bi u tom slučaju Ilija mislio da je Jelisije lenj čovek. Isus takođe nije otišao kod Petra uveče da ga pozove. Pozvao ga je dok je Petar ribario. Svi ovi primeri nam ukazuju da Bog želi da budemo verni i vredni u našem sekularnom poslu, pre nego što nas On pozove da Mu služimo. Ako nisi veran u zemaljskim stvarima, kako možeš biti veran u nebeskim stvarima? Ako si mlad i još živiš sa roditeljima, budi veran sin i ćerka u kući.


Drugo što primetimo jeste da su svi ti ljudi ostavili sve i otišli čim ih je Bog pozvao. Vidimo to kod Petra, Jovana i Mateja, i takođe ovde kod Jelisija. Bog poziva one čiji će odziv na Njegov poziv biti trenutan i svesrdan. Oni mogu tražiti potvrdu Božijeg poziva preko određenih pobožnih ljudi da bi bili sigurni da to njihovo iskustvo nije bazirano samo na njihovim sopstvenim osećanjima. Međutim, kada jednom postanu sigurni, oni brzo reaguju. Bog može koristiti jedino takve ljude u službi, jer Njegova služba zahteva trenutnu poslušnost, potpuno posvećenje i vredan rad. Zato nas Bog testira u našem sekularnom poslu da bi video da li smo verni.


Ako se od tebe traži da spremiš svoju sobu, a ti si nemaran ili to uradiš polovično, nisam siguran da će te Bog ikada pozvati da Mu služiš, jer ako na takav način čistiš svoju sobu, verovatno ćeš na sličan način očistiti i svoje srce. Kako te onda Bog može koristiti da čistiš Njegovu crkvu?


Bog traži vernost u tim malim stvarima.