Žene vođe (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“U to vreme je Debora proročica, žena Lafiditova, sudila Izraelu.”

(Sudije 4:4)

Debora je praktikovala da sedne pod palmino drvo, a sinovi Izraelovi su joj dolazili da im sudi (4:5). Možda je njen muž Lafidit kuvao ručak kod kuće dok je ona sudila Izraelu. Bog je morao tako nešto da učini, zato što su svi muškarci u Izraelu bili toliko ženstveni. Zatim je ona pozvala najhrabrijeg čoveka u Izraelu – Varaka – da povede Izrael u bitku. Ona je prepoznala svoja ograničenja i znala je da kao žena ne može da ide u bitku. Bio joj je potreban čovek, baš kao što je Priskili bio potreban Akila.


Debora je rekla Varaku: “Uzmi sa sobom deset hiljada ljudi i idi i bori se protiv Sisare, i Gospod će ti ih predati u ruke” (4:6,7). To je bilo veoma jasno i specifično proroštvo od Gospoda. Međutim, kako je na to odgovorio najhrabriji čovek u Izraelu? Varak je rekao: “Sestro, ako ti pođeš sa mnom, ići ću! Molim te, pođi sa mnom” (4:8). Plašio se da ide bez nje! Tako se Debora složila da ide sa Varakom. Kako je samo ženstven bio najhrabriji čovek u Izraelu, a on je bio reprezent svih ostalih muškaraca tog vremena u Izraelu. Pošto je Varak bio toliko ženstven, Debora mu je rekla: “Čast za ubistvo Sisare neće pripasti tebi, nego će pripasti ženi.” Na kraju, žena po imenu Jailja je bila ta koja je ubila Sisaru (4:22).


Ovde imamo lekciju za sve ljude. Bog je razočaran kada ne može da nađe čoveka koji će voditi Njegov narod. Međutim, Božije delo neće biti zaustavljeno samo zbog toga što su ga muškarci izneverili. Bog će umesto njih iskoristiti žene. Bog je kroz vekove koristio mnoge žene širom sveta da rade Njegovo delo. Bog nije ograničen na muškarce da bi završio svoj posao.


Nakon što je Izrael bio oslobođen od Sisare, Debora i Varak su pevali pesmu. Nazvana je “Pesmom Debora i Varaka” (poglavlje 5). U 5:16 čitamo o različitim plemenima koja su došla da se bore u bitki. Zatim u 5:23 čitamo: “Proklinjite Miroz!” Zašto je Miroz trebao da se prokune? Zato što nisu učinili ništa. Oni nisu učinili nikakav greh, ali nisu učinili ništa. Nisu došli da pomognu Gospodu kada je neprijatelj dolazio.


Možda ti nisi učinio nikakav greh. Međutim, ako ne izlaziš u duhovnu borbu da se boriš za Gospoda, ti grešiš. Greh je povući se i ne činiti ništa, dok se drugi bore u bitkama za Gospoda. To nije greh u smislu pogreške, već greh propusta.


Postoje dve vrste greha – greh kao pogreška i greh kao propust. Greh kao pogreška su stvari koje učinimo na pogrešan način. Greh kao propust je kada ne učinimo ništa u trenucima kada smo trebali da učinimo nešto. U priči o milostivom Samarjaninu, sveštenik i Levit nisu učinili ništa. Njihov greh je bio isti kao greh Miroza. Kada postoji potreba da se vojnici bore u bitki za Gospoda, Miroz nije učinio ništa u vezi toga. Dakle, kada ne podržavaš Gospodnje vojnike i sâm ne ideš da se boriš, ti ustvari grešiš.