Važnost dobrih vođa (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„Nakon što je celo to pokolenje pomrlo, 
dođe novo pokolenje koje nije znalo ni za Gospoda, 
ni za ono što je On učinio za Izrael.“

(Sudije 2:10)

Knjiga o sudijama opisuje unazađeno stanje Izraela, odmah nakon veoma velike pobede koju su iskusili pod vođstvom Isusa Navina. Ono što iz ovog primera učimo jeste ista lekcija koju smo imali ranije, da stanje Božijeg naroda zavisi od kvaliteta njihovog vođe. Kad god je Izrael imao dobre vođe napredovao je.


Većina današnjih vođa u hrišćanstvu nije dovoljno snažna da čuva Božiji narod na pravom i uskom putu, zato što i sâme vođe ne poznaju Boga i jesu ljudi kompromisa. Oni ugađaju ljudima da bi stekli popularnost, poput Arona (2.Mojs.32), i zato Bog ne može da dâ potvrdu za njihovo vođstvo. Mojsije i Isus Navin nikada nisu pokušavali da budu popularni.


„Narod je služio Gospodu za života Isusa Navina i za života starešina koje su ga nadživele i videle sva velika dela koja je Gospod učinio za Izrael“ (2:7). Međutim, nakon što su Isus Navin i njegovi savremenici starešine pomrli, nije bilo dostupnih pobožnih ljudi koji bi ih nasledili. Tako „nakon što je celo to pokolenje pomrlo, dođe novo pokolenje koje nije znalo ni za Gospoda, ni za ono što je On učinio za Izrael“ (stih 10). Nije bilo nikoga ko je poznavao Gospoda.


Nakon što sam se mnogo godina kretao među mnogim hrišćanskim grupama, mogu da kažem da sam sreo veoma malo hrišćanskih vođa koje zaista poznaju Boga, i koje mogu reći poput Ilije: „Ja stojim pred Gospodom Bogom.“ Većina ljudi u hrišćanskom delovanju danas jesu profesionalni propovednici. Oni studiraju Bibliju, dobiju diplomu, pronađu nekoga ko će ih finansijski podržavati i onda idu da „služe Bogu“. U njihovim životima može biti određene žrtve, pa čak i revnosti, ali revnost, žrtva i znanje su beskorisni ako osoba ne poznaje Boga. Statistike njihovog rada mogu biti impresivne, ali kvalitet njihovih obraćenika biće jadan, jer oni ne poznaju Boga. Oni mogu reći da imaju nanovo rođene vernike u svojoj crkvi, ali da li su ti „vernici“ učenici Isusa Hrista? Postoji ogromna razlika između duhovnih vernika i telesnih vernika. Svaki Božiji čovek zna da je bolje imati malu crkvu duhovnih vernika, nego ogromnu crkvu telesnih vernika. To je kao da kažemo da je bolje imati jednu sijalicu od 1000w, nego stotinu sijalica od 0w.


Mi treba da budemo svetlo sveta. Međutim, intenzitet našeg svetla zavisi od toga koliko poznajemo Boga. Ako vođa ne poznaje Boga, neće Ga ni njegovi sledbenici poznavati. Možeš proučavati Bibliju i naučavati članove crkve, i oni će znati Bibliju. Međutim, to će biti kao da ih učiš hemiju u školi. To im neće pomoći da upoznaju Boga. Ljudi ne mogu doći do poznanja Boga samo dobijanjem informacija iz Biblije. Možeš upoznati Boga jedino ako prolaziš kroz probe i iskušenja. Treba da se poniziš u tim probama i da u svom srcu imaš čežnju za Bogom. Tako ćeš upoznati Boga, a ne sedenjem na sastanku vernika. Nama je zasigurno potrebno poznanje Pisma, ali treba da idemo iza toga i da upoznamo Boga. „Narod koji poznaje svog Boga biće snažan“ (Danilo 11:32). Ovi Izraelci nisu poznavali Boga i zato su „činili ono što je zlo u Gospodnjim očima i služili Valu.“ To je bilo zato što je Isus Navin umro i više nisu imali pobožnog vođu da ih vodi ispravnim putem.