Poslednji dani Isusa Navina (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

„…izaberite danas kome ćete služiti…
A ja i moj dom služićemo Gospodu.“

(Isus Navin 24:15)

U poglavlju 22:10-34 imamo divnu priču koja ilustruje kako se nerazumevanje može ukloniti i sukob izbeći, ako prihvatimo jednostavnu metodu da lično razgovaramo sa drugom stranom pre nego što je kritikujemo ili osuđujemo. Dva i po izraelska plemena, koja su odlučila da ne žive u Hananu, nego sa istočne strane Jordana, načinila su duplikat bronzanog oltara koji se nalazio u šatoru od sastanka i podigli ga na granici njihove zemlje i Hanana. Kada je ostalih devet i po plemena to videlo, oni su odmah zamislili da je u pitanju delo buntovništva protiv Boga. Međutim, prvo su odlučili da se razjasni stvar. Tada su shvatili da je sve to daleko od dela buntovništva, nego da je učinjeno samo iz razloga da buduće generacije devet i po plemena ne bi odbacile buduće generacije dva i po plemena pošto žive sa druge strane reke. Tako je stvar bila rešena mirnim putem. Kada bi svi Hrišćani posedovali takav isti zdrav razum da čuju i drugu stranu pre nego što dođu do svojih pogrešnih zaključaka!


U 23.poglavlju čitamo oproštajno obraćanje Isusa Navina Izraelcima. Znao je da će uskoro umreti i zato je upozorio Izraelce da budu veoma čvrsti u držanju Reči Božije i da budu odvojeni od neznabožačkih naroda oko njih. Tako će Gospod biti sa njima i „jedan Izraelac će terati 1000 neprijatelja“ (stihovi 6-10)!! Međutim, ako budu pravili kompromis, tada će Gospod izvršiti svoje pretnje baš kao što je spreman da izvrši svoja obećanja – i uništiti ih (stihovi 14-16).


U 24.poglavlju Isus Navin ukratko pravi pregled istorije Izraela od Avrama i podseća ih na Božiju brigu za njih. Zatim ih ohrabruje da se „boje Gospoda i da mu služe u iskrenosti i istini.“ Tada im je rekao da bez obzira šta oni odluče, on i njegov dom služiće samo Gospodu (stihovi 14 i 15). Tu vidimo da Isus Navin nije odlučio samo za sebe lično, već i za njegov dom. On je bio glava svoje kuće i odlučio je da i njegova deca idu da služe samo Gospodu. On nije dao svojoj deci slobodu izbora, kao što je ponudio Izraelcima. Hrišćanski lideri treba najpre da vode svoje porodice i moraju imati decu koja takođe slede Gospoda i služe Mu.


Bogu je i danas potrebno mnogo ljudi širom sveta poput Isusa Navina.