Božićna nada u covid svetu

Jovan Isakov

“… i mi smo gledali njegovu slavu, slavu jedinorođenoga od Oca,
punog blagodati i istine.“

(Jovan 1:14)

 

Prošla godina verovatno mnogima od nas nije bila omiljena godina. Život je postao teži, manje siguran i sa više straha. Pandemija, politika, protesti…

 

I ovog Božića mi možemo postaviti lepa svetla i upaliti sveće, ali svet ipak deluje mračnije nego prošle godine.

 

U teškim vremenima tražimo nadu – nešto za šta ćemo se držati, nešto čemu se radujemo, nešto ili nekoga ko može da nam kaže: „Biće bolje“. Ali ove zime teško je to sebi reći. Teško je verovati našim liderima kad nam to kažu. Čak ni Novu Godinu možda mnogi od nas nismo mogli proslaviti onako kako smo hteli, zbog ograničenja usled pandemije korona virusa.

 

Ali, i pored svega ovoga, još uvek možemo imati stvarnu nadu! Da bismo pronašli nadu ovog Božića, pogledajmo kako je izgledao prvi Božić.

 

Pre 2000 godina ni u Palestini stvari nisu bile lake. Isus je rođen u narodu koji je trpeo ugnjetavanje i nepravdu, i u porodici koja je ubrzo postala izbeglička porodica u Egiptu. Rođen je u mračno doba, zbog čega je Jovan, jedan od Isusovih biografa očevidaca, o prvom Božiću napisao: “I svetlost svetli u tami i tama je nije obuzela”.

 

Biblija tvrdi da se prvi Božić odnosio na ulazak svetlosti i trijumf nad tamom – da je Isusov dolazak bio u nadi koja isteruje mrak i strah. Dok Jovan nastavlja uvod u svoje pisanje Isusove biografije, u jednoj rečenici daje nam tri Isusova opisa koja nam pokazuju kako je doneo nadu:

 

“… i mi smo gledali njegovu slavu, slavu jedinorođenoga od Oca, punog blagodati i istine.“

 

1. DOŠAO JE OD OCA

 

Da li je ovaj svet mesto koje je u osnovi haotično ili je pod kontrolom? Ova prošla godina nam je pokazala da kao ljudska rasa sigurno nemamo stvari pod kontrolom. I, ako su sve samo slepi hemijski procesi – ako iza onoga što možemo videti nema ništa – onda je haos sve što možemo i očekivati. Ali ako postoji božansko biće koje je sve stvorilo, onda postoji neko veći od ovog života i neko sposoban da upravlja ovim svetom.

 

Prvi Božić kaže da postoji takav Bog. Govori nam da je Bog u srcu univerzuma Bog odnosa: “Otac, Sin i Sveti Duh”.

 

A činjenica da je “jedinorođeni Sin“ došao s neba na zemlju – od trona do štale – znači da je iskusio umor, žeđ, izdaju i neizvesnost, glad i bol. Božić nam pokazuje da postoji Bog, pa je ovaj svet pod kontrolom, a ne u haosu. Ali… ako Bog kontroliše, šta on radi?

 

2. PUN JE BLAGODATI

 

Naš govor je sada pun fraza koje gotovo nikada nisu izgovarane pre 2020. godine, kao na primer: “kovid pozitivan”, “kovid negativan”, “PCR test”, “društvena distanca” itd… Ali našu 2021. godinu može oblikovati sasvim drugačiji izraz: „blagodat“.  I Isus nam to pokazuje! Budući da je pun dobrote, Bog se sprema da ovaj svet prepravi u jedan drugačiji: bez bolesti, bola, tuge ili smrti. Neće biti više neizvesnosti ili straha nego samo mir i radost!  To je život koji svi tražimo, a opet se osećamo veoma daleko od njega trenutno. To je ono prema čemu Bog usmerava svet, čak i kada, iz naše ograničene ljudske perspektive, to deluje vrlo čudno ili čak nemoguće!

 

Pošto je pun dobrote, Isus je rođen da učini sve što je potrebno da nas pozove u taj budući svet, bez obzira ko smo i šta smo učinili. Svojim rođenjem, životom, smrću i vaskrsenjem, omogućio je to svima nama!

 

Pošto je pun dobrote, Isus nudi oproštaj koji nam je svima potreban za naše sopstvene grehe: načine na koje smo živeli kao da je ovo svet u kojem smo mi glavni, a ne Bog. A njegova ponuda je bezuslovna u smislu da ne moramo zaraditi ili zaslužiti oproštaj (nikada ne bi ni mogli) – sve što treba da uradimo je da ga prihvatimo, kroz iskreno pokajanje i veru u Isusovu smrt baš za mene!

 

Stvari se možda neće popraviti ni u 2021. godini. U našim životima možda se stvari neće vratiti na ono kakve su bile ranijih godina. Ali Božić nam govori da će jednog dana stvari biti bolje nego što su ikada bile. I Bog nas poziva da zauvek uživamo u toj budućnosti čija je želja da nas obasipa Svojom neverovatnom dobrotom.

 

3. PUN JE ISTINE

 

Teško je naći put u mraku. 

 

2020. godina je izgledala kao da je putovanje naših života skrenulo sa dobro osvetljenog autoputa na neke mračne, nepoznate zemljane puteve kojima baš ne znamo kako da vozimo! Suočili smo se sa zastrašujućom stvarnosti da imamo samo jedan život i da je često nejasno kako ga najbolje živeti i kako za njega donositi najbolje odluke.

 

Dođite kod Isusa, punog istine: čoveka koji je tvrdio da je Bog, koji usmerava budućnost, razume prošlost i poznaje nas bolje od nas samih. Njegova istina ponekad uznemirava, jer nije uvek u skladu sa našim stavovima. Ali njegova istina uvek oslobađa, jer nam nudi uvid i smernice koje su nam potrebne. Zna način na koji treba da preduzmemo nešto i zna odluke koje treba da donesemo.

 

Evo tvrdnje Biblije: da Božić donosi nadu.  „… jedinorođeni Sin, koji je došao od Oca, pun blagodati i istine“ je osoba koja ima kontrolu i koja nudi da nas vodi kroz ovaj život i pruža nam savršenu budućnost posle ovog života. Isus je svetlost koja će nadvladati i najdublju tamu.

 

Od svih Božića, ovog Božića nam je možda najviše potrebna nada! Ako je Biblija istinita, Isus je donosi! Ali da li je to istina? Zašto ne biste saznali više za sebe – nemate šta da izgubite, a dobićete puno nade za vašu budućnost!