Mojsije je kažnjen (1)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“I diže Mojsije ruku svoju i udari u stenu štapom svojim dva puta,
i izađe voda mnoga, te se napoji narod i stoka njegova

(4.Mojsijeva 20:11)

U poglavlju 20 čitamo kako je Mojsije bio kažnjen zbog jednog dela neposlušnosti. To je bio jedini put kada se Mojsije okliznuo i bio neposlušan Bogu. On koji je verno slušao Boga u svemu, napravio je jednu grešku pri kraju svog života – i platio je tako što mu nije bilo dozvoljeno da uđe u Hanan. To je bilo kada se narod drugi put žalio zbog vode. Ovog puta Bog je rekao Mojsiju da ne udari stenu, nego da joj progovori (stih 8). Razlog je što stena (poglavlje 17) simboliše Hrista koji je samo jednom bio slomljen („razbijen“) na krstu. Nakon toga, mi samo govorimo Njemu da bismo dobili korist tog „jednom za sve“ slamanja. Međutim, Mojsije se razgnjevio i dva puta udario stenu. Gospod je odmah kazao Mojsiju da neće moći da uđe u Hanan (20:12).


Bog je Izraelcima dao devet prilika i nije im dozvolio da uđu u Hanan kada su se pobunili deseti put. Međutim, Mojsiju nije bila data nijedna prilika. Prvi put kada je pogrešio bilo mu je zabranjeno da uđe u Hanan. Zašto? Zato što Bog više očekuje od vođa, nego od običnih vernika. To je istina i danas. Kome je više predato, više će se od njega zahtevati.


Mojsije se molio Bogu. 40 godina je čeznuo da uđe u Hanansku zemlju, a sada mu se na sâmoj granici zemlje zabranjuje ulazak. Međutim, Bog nije popustio. Kad god je Mojsije tražio milost za druge, Bog je uvek popustio, ali ne i u slučaju kada se Mojsije molio za sebe. Tako se Mojsije ponizio i prihvatio kaznu. Međutim, Bog je bio dobar prema njemu. 1500 godina kasnije Bog mu je dozvolio da uđe u obećanu zemlju kada je bio sa našim Gospodom na gori preobraženja! Mojsije je tada prvi put stojao u obećanoj zemlji. Bog je iskazao čast svom sluzi tako što mu je dao mnogo bolji ulaz u Hanan nego da je ušao sa buntovnim Izraelcima. Da se Mojsije pouzdao u Boga, on bi shvatio da je Bog čak i tada planirao nešto dobro za njega. Bog uvek „tiho planira za nas u ljubavi“ (Sofonija 3:17 – parafrazirano). Ipak, tog puta Bog je trebao javno da kazni Mojsija da bi narod znao da je On striktan kada je u pitanju neposlušnost Njegovih slugu.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: