Tri nivoa hrišćanskog življenja

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)

“A jedan deo pade na dobru zemlju,
i dade plod koji napredova i naraste,
i donese po trideset, po šezdeset i po sto.

(Marko 4:8)

Tri dela šatora od sastanka (dvorište, svetinja i svetinja nad svetinjama) simbolišu tri nivoa življenja hrišćanskog života u sledećih sedam različitih oblasti:


a) Tri nivoa duhovnog uzrasta:

 1. Imati Božije oproštenje

 2. Služiti Bogu

 3. Imati zajedništvo sa Bogomb) Tri vrste hrišćana:

 1. Telesni hrišćanin

 2. Duševni hrišćanin

 3. Duhovni hrišćanin


c) Tri službe Svetog Duha:

 1. Rođen od Svetog Duha

 2. Kršten u Svetom Duhu

 3. Vođen Svetim Duhom svakodnevno


d) Tri stava prema Bogu:

 1. Zahvaljivanje

 2. Slavljenje

 3. Obožavanje


U zahvaljivanju mislimo na Božije darove koje smo primili i kojima smo bili blagosloveni. U slavljenju mislimo na Božiju veličinu i svemoćnu silu koja radi u našem životu. Međutim, u obožavanju naš fokus se u potpunosti prebacuje na sâmog Boga i mi Ga obožavamo zbog onoga što On jeste.e) Tri nivoa svetla:

 1. Ljudsko rezonovanje

 2. Učenje Božije Reči

 3. Božija priroda


Svi mi živimo svoje živote prema razumevanju koje dobijamo iz jednog ili više gore navedenih izvora. Svetlo u dvorištu i svetinji bilo je stvoreno svetlo – sunce (dvorište) i svećnjak (svetinja). Međutim, svetlo u svetinji nad svetinjama bilo je nestvoreno svetlo sâmog Božijeg prisustva.f) Tri nivoa plodnosti:

 1. Tridesetostruk

 2. Šezdesetostruk

 3. Stostruk


U priči o sejaču postojalo je tri vrste dobre zemlje, kao i u slučaju loše zemlje (Marko 4:1-8). Mera plodnosti dobre zemlje zavisila je od mere svesrdnosti prema Bogu.g) Tri nivoa hrišćanske zrelosti:

 1. Bebe

 2. Mladići

 3. Očevi

Bebe zavise od drugih. Mladići su revnosni. Očevi su puni ljubavi i mudrosti (1.Jov.2:12-14).


Put u svetinju nad svetinjama jeste kroz zavesu predane ljudske volje. Ta zavesa danas ne treba da se pocepa, jer je Gospod nju već pocepao (Jevr.10:20), ali treba da hodamo tim putem svaki dan, ako želimo da imamo zajedništvo sa Ocem u svetinji nad svetinjama. Božija volja je da živimo u Njegovoj prisutnosti svaki dan.


Put krsta je put, a ne cilj. Naš cilj nije smrt našem ja, već zajedništvo sa Ocem.


Dakle, mi ne stavljamo akcenat na poruku krsta, nego radije na poruku zajedništva sa Ocem.


Neka onda živimo u tom blagoslovenom zajedništvu u svim našim danima.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: