Ključni principi u vaspitanju dece

Miodrag Isakov

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)

Konferencija “Božiji plan za brak i porodicu”

6.poruka – Ključni principi u vaspitanju dece

Miodrag Isakov