Život i zajedništvo

Zac Poonen

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)