29.januar – Poslušnost donosi blagoslov

H.C.Spurgeon

“Čuvaj i slušaj sve ove reči koje ti ja zapovedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe do veka kad činiš što je dobro i pravo pred Gospodom Bogom tvojim.”
(5. Mojsijeva 12:28)

Iako se spasenje ne dobija kroz ispunjenje zakona, ipak obećani blagoslovi su darovani Božijem vernom sluzi koji je poslušan. Prokletstva su se završila kada je On bio učinjen prokletstvom zbog nas, i nijedan blagoslov nije nam uskraćen tada.

Trebamo tražiti volju Božiju, obrativši pažnju ne samo ne određene delove Njegove Reči, nego na celokupnu Njegovu Reč. Ne možemo birati Njegovu Reč, nego treba da držimo sve što je napisano. Ovo je Očev put blagoslova za Njegovu decu. Gospodnji blagoslov je nad izabranicima Njegovim do trećeg, četvrtog kolena. Ako oni hodaju pravedno pred Njim, On će učiniti da svi znaju da su oni od Boga blagosloveno seme. 

Nijedan blagoslov ne može doći nama ili našima kroz neiskrenost i dvoličnost. Putevi koje voli ovaj svet i koji nisu sveti ne mogu doneti ništa dobro nama ili našima. Biće nam dobro kada dobro hodamo pred Bogom. Ako nas integritet ne čini uspešnim, neće ni prepredenost. Stvari koje donose zadovoljstvo Bogu zadovoljavaće i nas.