Teško vama…

Milenko Isakov
Ali teško vama bogati, jer ste već primili utehu svoju.
Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti.
Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati.
Teško vama kada stanu svi dobro govoriti za vama,
jer su tako činili i lažnim prorocima ocevi njihovi
(Luka 6:24-26)

Gospod Isus u svom propovedanju nije izricao samo blagoslov i blaženstvo onima koji žele da slušaju Boga, nego i prokletstvo i strahotu onima koji se svojim buntovničkim duhom suprote Njemu! Reč “teško” ili izraz “teško vama” spominje se na više od 30 mesta u Novom Zavetu. Danas želimo da pogledamo neke od tih stihova i da razumemo njihovo značenje.

Reč Božija kaže da nije dobro kada je duša bez znanja (Priče 19:2). Nije dobro kada osoba nema osnovno, opšte znanje o životu. Ljudi koji na primer nisu stekli osnovno obrazovanje u školi snose teške posledice tokom celog svog zemaljskog života. Međutim, ono o čemu govori ovaj stih jeste da nije dobro da čovek živi bez poznanja Boga i božanskih, duhovnih stvari. Bog nam je dao svoju Reč da ne bi ostali duhovno neobrazovani, već da bismo rasli u poznanju Njega.

Istinska vera u Boga podrazumeva čvrsto uverenje da je sve što On kaže istina i da će svaka Njegova Reč i obećanje biti precizno izvršeno. Mi živimo u vremenu kada se hrišćanstvo svelo na bezgraničnu toleranciju i opreznost da se kroz propovedanje Reči ne povrede slušaoci. To je upravo ispunjenje proročke reči apostola Pavla koji je rekao Timotiju da će doći vreme kada ljudi više neće slušati zdravu hrišćansku nauku, već će po svojim željama nagomilati učitelje koji će propovedati samo ono što prija ušima njihovih slušalaca (2.Tim.4:3).

Gospod Isus je često propovedao o nečemu što nikako nije prijalo ušima njegovih slušalaca. On nije prilagođavao svoje učenje “svrabu ušiju” onih koji su Ga slušali, već je prenosio ljudima istinu koja dolazi od Boga, bez obzira koliko je ta istina za njih bila uvredljiva ili neprijatna. U Luci 4 čitamo kako su se ljudi nakon Njegove propovedi u nazaretskoj sinagogi toliko razgnjevili da su Ga isterali iz grada i želeli da Ga ubiju (stihovi 28 i 29). Slično tome, u Jovanu 6 čitamo kako su nakon Hristove propovedi u sinagogi u Kapernaumu mnogi njegovi učenici rekli da je to “tvrda beseda” (stih 60) i rezultat takvog učenja bio je da su Ga mnogi napustili (stih 66). Isus je mnogo puta govorio ono što se potpuno suprotilo ljudskim ubeđenjima i predrasudama, čak i po cenu da izgubi veliki procenat svojih slušalaca. Propovedanje koje razotkriva ljudski greh i pokazuje njegovu sramotu nije prijatno za slušanje, ali je neophodno da bi se prenela Božija poruka ljudima.

Dakle, Isus propoveda i kaže: “Teško vama bogati, jer ste već primili utehu svoju!” Da li je bogatstvo sâmo po sebi problem? Ne. Pavle kaže Timotiju da zapoveda bogatima na ovom svetu da se ne ponose i ne uzdaju u svoje propadljivo bogatstvo, nego u živog Boga koji nam sve izobilno daje za užitak, i da čine dobro i da se bogate u dobrim delima, da budu podašni i zajednični (1.Tim.6:17-19). Postojali su i postoje Božiji ljudi koji su bogati na ovom svetu i time verno služe Gospodu. Isus kaže: “Teško vama koji volite svoja materijalna dobra, težite za njima i u njima nalazite svoje ispunjenje i utehu”. Isus ovde govori o ljudima koji ne traže utehu u Evanđelju. Oni su ponosni i ne traže Hrista! Oni su zadovoljni u svojem bogatsvu i ne žele Hrista! Oni su zauzeti brigama oko sticanja i očuvanja svog bogatstva i nemaju vremena za Hrista.

Isus takođe kaže: “Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti.” Teško svima čiji bog je njihov stomak i koji su zadovoljni u svojoj sitosti i ne osećaju potrebu ni za čim većim i vrednijim od svega što im zemaljska hrana i bogatstvo pruža. Oni ne osećaju vrednost i težinu Hristovih Reči: “Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za život večni!” (Jovan 6:27).

Dragi brate i sestro, ako smatraš sebe vernikom, a tvoja glavna preokupacija tokom dana jeste koju hranu ćeš jesti, koje ćeš jelo poručiti ili koji restoran posetiti, ti se ne staraš za jelo koje ostaje za večni život! Dolazi momenat kada će nam biti oduzeto naše bogatstvo i kada ćemo uvideti da ono nema tu vrednost i tada ćemo shvatiti potrebu za ispravnim odnosom sa Bogom i vrednost duhovnog bogatstva.

Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati.” Teško svima koji su nepromišljeno srećni, zadovoljni u svetskim zabavama i lakomislenom veselju. 

Teško vama kada stanu svi dobro govoriti za vama, jer su tako činili i lažnim prorocima ocevi njihovi.“ Teško svima koje ljudi hvale i kojima aplaudiraju zbog njihove nauke, jer to je upravo dokaz njene neispravnosti. Svet nije prihvatio Hristovu poruku, već joj se suprotio. Tokom istorije lažni proroci su imali veći publicitet i popularnost od Božijih proroka, a tako je i danas.

Avakum kaže: “Teško onom koji umnožava što nije njegovo! Teško onome koji se lakomi na gadan dobitak kući svojoj, da postavi gnezdo svoje na visokom mestu i sačuva se od zla” (2:6 i 9).

Neka nam Bog da mudrosti da bismo videli sve događaje na zemlji iz Njegovog ugla i da ne bismo mi bili oni koji su dokaz istinitosti svih ovih upozoravajućih reči!

Pomozi nam, nebeski Oče, da ozbiljno shvatimo Tvoju Reč i da Ti verujemo. Sačuvaj nas od svih ovih stvari i pomozi nam da volimo istinu i da budemo brzi da priznamo svaki greh koji nam pokažeš Tvojim Duhom. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: