Seme Reči Božije

Milenko Isakov

A priča ova znači: Seme je reč Božija.”
(Luka 8:11)

Slava Bogu što imamo priliku da se sretnemo sa Rečju Božijom. Reč Božija je nepogrešivo merilo istine. Evanđelje po Jovanu započinje ovako: “U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše život i život beše videlo ljudima…”

Svet je nastao iz ničega, Rečju Božijom! “Jer On reče, i postade, On zapovedi i pokaza se” (Psalam 33:9). Svako od nas može da ima neke svoje ideje o tome ko je Bog i kakav je Bog i kako On deluje. Međutim, pravu istinu o Bogu i svim ovim pitanjima nalazimo u Reči Božijoj, Bibliji. Mi možemo imati svoja zamišljanja i pretpostavke o Bogu, ali to ne pomaže mnogo, jer samo istina može osloboditi čoveka. Ako smo jako ubeđeni u svoje zamišljanje o Bogu, pa čak i ako to svojim iskustvom možemo potvrditi, to opet nije nikakva garancija da smo u pravu, ukoliko se ne nalazimo na temelju istine Božije Reči. Isus je jednom rekao svojim učenicima: “Ako ostanete na mojoj nauci, upoznaćete istinu i istina će vas izbaviti.” (Jovan 8:32). Dakle, jedini način da čovek upozna istinu jeste da ostaje u Hristovoj nauci.

Kako možemo da znamo da poznajemo pravog Boga? Po tome da li smo u svom životu sve slobodniji! Odlobođeni od samih sebe, od mišljenja drugih ljudi, od zavisti, ljubomore, mržnje prema drugima, od želje da budemo u pravu ili da budemo priznati i popularni, od straha od budućnosti, od straha od terorizma… Isus je obećao da će nas istina Njegove nauke osloboditi. Kada Bog nešto obeća, On nije kao čovek, jer je njemu nemoguće da slaže. Bog drži svoju reč i svoja obećanja!

Zato je dobar običaj Božijeg okupljenog naroda čitanje Reči Božije. Kada pročitamo prvu priču koju je Isus ispričao (priča o sejaču, Luka 8), prva misao koja mi dolazi jeste da ne možeš biti neutralan u odnosu na Boga. Ili si na Božijoj strani, ili si Njegov protivnik. Nema sredine! Tvoj odnos prema reči Božijoj pokazuje gde si.

U priči vidimo četiri vrste različitog zemljišta na koje pada seme sejača. Seme jeste ilustracija reči Božije, a četiri vrste zemljišta predstavljaju četiri vrste ljudskih srca u koja se seje Božija Reč.

Ako uzmemo primer zemljoradnje, poznato nam je da postoji različit kvalitet semena za jednu istu žitaricu. Od kvalitetnijeg semena se očekuje kvalitetniji rod. Međutim, kada je u pitanju nebesko carstvo, seme Božije reči je vrhunskog kvaliteta! Ne postoji bolje seme. Prema tome, niko ne može da se izgovara da je uzrok njegovog malog ili nikakvog roda neadekvatno seme. Ne, uzrok je neispravno zemljište naših srca! To je razlog nedostatka roda u našem životu. Dakle, od stanja našeg srca zavisi kako će se seme Božije reči razvijati i kakav će plod doneti.

Sa ovim uvodom ću završiti ovu poruku, a naredne sedmice ćemo pogledati detaljnije karakteristike te četiri vrste ljudskog srca: tvrdo srce, plitko srce, srce okupirano zamaljskim stvarima i duboko srce.

Nebeski Oče, hvala Ti za istinu Hristove nauke koja nas oslobađa i daje nam uvid u ono što je stvarnost i što će biti večno postojano. Isuse, Ti si istina i želimo stojati u Tebi i ti u nama, svaki dan! Amin.