Čist život

Milenko Isakov
  “Ali dajite milostinju od onoga što je unutra;
i gle, sve će vam biti čisto.
(Luka 11:41)

Prošli put smo započeli sa razmišljanjem o čistoti srca koju Bog želi da nam dâ. Videli smo da smo rođeni kao prljavi grešnici, ali da nas je Gospod Isus svojom žrtvom osvetio i učinio pravednicima pred Bogom, kada smo Ga uzverovali i okrenuli se od svojih greha. Takođe smo videli da postoji ogromna razlika između spoljašnje i unutrašnje čistote. Razumeli smo da je Božija volja da čistota bude primarno iznutra, a zatim i spolja.

Faraseji su bili ljudi čiji fokus u životu je bila spoljašnja čistota, ali Isus je javno raskrinkavao njhovu unutrašnju prljavštinu. To ćemo videti i iz događaja u Luci 11 gde se nalazi naš uvodni stih. Isus je imao jednaku ljubav i prema onoj koja je učinila preljubu i prema onome ko je želeo prvi da baci kamen na nju. Isus je jednako ljubio i grešnike i fariseje. Kao što se družio sa grešnicima, tako je želeo da se druži i sa farisejima. U ovom slučaju farisej ga je pozvao na obrok u svoju kuću. Isus je došao i seo za sto. Farisej se začudio što Isus nije izvršio tadašnji običaj pranja (umivanja) pre obroka. Interesantno je da Isus nije učinio ono što je znao da njima mnogo znači, već mu je i otvoreno rekao: “Vi fariseji od spolja čistite čašu i zdelu, a iznutra vam je puna grabeža i zlobe. Bezumni, nije li Onaj koji je načinio te posude, načinio i tu hranu u posudama? Ali dajite milostinju od onoga što je unutra, i gle, sve će vam biti čisto” (Luka 11:39-41).

Isus im kaže da je njihov fokus da čaše i zdele budu čiste, ali da u isto vreme uopšte ne žele da podele tu hranu iz ‘čistih posuda’ sa drugima, a onda umišljaju u svojim glavama kako su čisti. Isus želi da im kaže da voditi računa o čistoti znači podeliti tu hranu sa drugima, i da će im tada sve biti čisto. Ovo je fascinantno! U drugom slučaju Isus je rekao da ne pogani čoveka ono što ulazi u njega, nego što izlazi iz njegovog srca i usta. Dakle, Isus kaže da će im sve biti čisto ako podele ono što je unutra sa drugima. To je dobro pitanje za sve nas danas, koliko delimo hranu koju nam Bog daje u izobilju sa drugima koji je nemaju? To je jedan aspekt čistote srca!

Naša zamisao o čistoti se može u velikoj meri razlikovati od toga šta Bog misli o čistoti. Sećamo se kako je Petar tri puta odgovorio Gospodu u viziji da neće jesti ono što je nečisto i pogano, a Bog mu je odgovorio da ne naziva poganim ono što je On očistio (Dela 10:10-17). Dakle, jedan vid čistote je nesebičnost i darežljivost – deliti sa drugima ono što nam je Bog dao. Takođe, čistota se ogleda u načinu našeg razmišljanja, govora, dela i ponašanja. Bog je jedini koji može očistiti našu savest. Očišćenje naše savesti možemo dobiti samo kroz dragocenu krv Isusa Hrista, kada dođemo i vidimo svoju grešnost i kada vidimo savršenu vrednost Hristove krvi koja nas čisti od svakog greha (1.Jov.1:7).

U 2.Kor.1:12 apostol Pavle govori šta je bila slava njega i njegovih saradnika. To je bilo svedočanstvo njihove savesti da su živeli na svetu u prostoti i čistoti Božijoj, po blagodati Božijoj, a ne u mudrosti telesnoj. Božija volja je da svako od nas to može da kaže. Šta znači živeti u čistoti Božijoj? Svi znamo da pogrešimo mnogo puta! Međutim, živeti u čistoti znači da kada nam Duh Sveti dâ svetlo na greh koji smo učinili u svom životu, budemo brzi da ispovedimo taj greh. Da budemo brzi da ispovedimo greh ženi ili mužu kada im izgovorimo neljubaznu reč, da budemo brzi da ispovedimo greh deci kada im izgovorimo nešto grubo ili neljubazno, da smo brzi da ispovedimo greh onima kojima nešto ‘obrusimo’ kada nam zgaze na žulj. To znači živeti u čistoti Božijoj! U našem govoru može da postoji mnogo nečistote. Apostol Pavle savetuje Timotija da bude oprezan u razgovoru sa mladim osobama suprotnog pola, da im govori sa svakom čistotom (1.Tim.5:2).

Čist život je nešto što je na Božijem srcu za Njegov narod! Čist život pred Bogom ima veliku silu i uticaj na ljude i okolinu, u tolikoj meri da može da pridobije za Božije carstvo one koji ne veruju (1.Pet.3:1,2).

Neka reči naših usta i misli našeg srca budu čiste i ugodne pred Tobom, Gospode! Amin.