Večna slava

Milenko Isakov
Jer naša laka sadašnja briga
donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu,
nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi;
jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno.”
(2.Korinćanima 4:17,18)
Svi iskreni sledbenici Isusa Hrista imaju izobilje u nadi, silom Svetog Duha (Rim.15:13). Naša nada je upravo ta večna slava koju nam je Bog obećao. Iz tog razloga, ne plašimo se da umremo i ne žalimo za onima koji su umrli u Hristu kao što žale ljudi u svetu koji nemaju tu nadu (1.Sol.4:13). Naprotiv, kako je apostol Pavle pisao, mnogo volimo otići iz kuće tela ka Gospodu (2.Kor.5:8). Naša stremljenja i čežnje nisu vezane za stvari ovoga sveta i za ovu plačevnu dolinu. Naša nada je nebo!

Želim da te ohrabrim, dragi brate i sestro, da tvoja trenutna nevolja donosi večnu slavu koja neizmerno nadmašuje sve što je na zemlji! Možda upravo prolaziš kroz težak period borbe. Možda si obeshrabren svojom bolešću, ili bolešću voljene osobe. Možda si postao malodušan zbog čestog padanja u istoj stvari. Možda te grize neka neispunjena potreba. Možda te ‘jede’ loše duhovno stanje tvoje duše ili tvoje lokalne zajednice. Nemoj klonuti u borbi. Veruj Gospodu i nemoj gledati na ovo što se vidi. Nauči da se labavo držiš za sve što nema večnu vrednost! Nadaj se večnoj slavi! Sada ću citirati duhovnu pesmu koja mi je bila na ohrabrenje ovih dana:

Gle, večni dan već divno se blista
kada ćemo videt’ Isusa.
I kroz Njegovu Reč dobro znamo
jednom bićemo zajedno.
Svi ćemo toga slavnoga dana
ugledat’ našeg Spasitelja
Videćemo plod Njegovih rana
u nebu tam’ kod prestola.

Kroz tu divnu istinu sa neba
mi ćemo živet’ preko groba,
tamo gde spašeni svi zajedno
slave Isusa radosno.

Aliluja kakva biće radost,
neće se više znat’ za žalost.
Živećemo u večnome gradu
kad svi primimo nagradu.

Ovo je zaista naša istinska nada, nada na večnu slavu. Približio se dan kada ćemo ugledati Hrista, našu nadu! Uskoro ćemo biti zajedno sa svima koji su Ga voleli i služuli Mu. Neće više biti traga grehu, neće se više znati za žalost, nevolje, bol, bolesti i smrt. Aliluja! Kakva će to biti radost!

Dragi moji, sada smo Božija deca, a još se nije pokazalo šta ćemo biti. Ali znamo da ćemo, kada se On pojavi, biti kao On, jer ćemo Ga videti onakvog kakav jeste! I ko god polaže ovu nadu u Njega, čisti se kao što je i On čist (1.Jov.3:2,3).

Isus je obećao da će naš Vinogradar očistiti svaku lozu koja rađa da bi više roda rodila (Jovan 15:2). Budimo takve loze! Kada smo u Hristu i On u nama, Reč Njegova će nas čistiti i rodićemo mnogi rod.

Pomozi nam Nebeski Oče da Te ljubimo iznad svega. Hvala Ti za divnu nadu na večnu slavu i život koji nikada ne možemo zaslužiti. Hvala za Hristovu žrtvu koja nam je donela tu slavu. Slavimo Te zbog Tvoje ljubavi prema nama! Amin.