Ne veruj Sotoninim lažima

Zac Poonen

Danas želimo da razmatramo nešto u vezi prevare. U našem prošlom proučavanju razmišljali smo o laganju i ono je blisko povezano sa ovom temom. Možemo biti oslobođeni od puno problema u našem životu ako budemo prepooznavali Sotonine prevare!

Hajde da pronađemo danas 2.poslanicu Solunjanima i 2.poglavlje. Tu čitamo o svetskom vođi koji će doći da vlada svetom u poslednjim danima i On će biti instrument u Sotoninim rukama. On će imati podršku natprirodne sile od Sotone i čitamo ovde da će puno ljudi biti prevareno. Pronađite 2.Sol.2:9 i dalje: „Kojega je dolazak po činjenju Sotoninom sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima, i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži; da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu.“ Dakle, ovde vidimo kako će Sotona varati ljude u poslednjim danima!

U 1.Tim.4 kaže da Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena neki otstupiti od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske. Zašto Bog dozvoljava da duhovi koji varaju dolaze usred Njegovog naroda do te mere da će (kako ovde kaže) „neki otstupiti od vere“? Treba da razumemo zašto je to tako.

Nebo je mesto istinitosti! Isus je istina, Duh je Duh istine, Bog je Bog istine! Bog treba da napravi selekciju od onih koji objavljuju da su Njegova deca. On treba da odvoji one koji govore istinu od onih koji govore laž i On koristi mnoge okolnosti i mnoge situacije i lažne duhove, takođe, da bi razdvojio te dve grupe. Postoje takozvani vernici koji slažu kada mogu od toga imati neke koristi, a postoje drugi vernici koji neće slagati ni u kakvim okolnostima, koju god cenu trebali da plate. Te dve kategorije ljudi ne mogu biti zajedno. Oni danas sede u istoj crkvenoj zgradi, ali neće sedeti zajedno u nebu! Bog će razdvojiti one koji ljube istinu od onih koji ne ljube istinu. E sada, neko možda misli da svako ko izjavljuje da je hrišćanin ljubi istinu, ali to nije tako. Jedino će osoba koja je istinita i koja ljubi istinu i traži da bude čestita u toj sferi istinitosti (i u svakoj sferi svog života) biti zaštićena od prevare Sotone lažova.

Jedna od prvih sfera u kojima Sotona traži da prevari ljude jeste da ih spreči da imaju sigurnost svog spasenja. Znam iz ličnog života da mi je trebalo nekoliko godina da bih bio siguran da sam spašen. Prihvatao sam Gospoda Isusa za svog Spasitelja i tražio sam da On uđe u moje srce možda i 100 puta u periodu od 13-e do 19-e godine mog života. Ni ne znam kada je On stvarno ušao. Čak ne znam ni dan. Nisam bio siguran da li sam spašen ili nisam i onda sam jednog dana pročitao stih u Jovanu 6:37 gde je Isus rekao: „Koji dolazi meni neću ga isterati napolje.“ Tada sam mogao reći: „Dobro Gospode, ja sam za sigurno dolazio tebi najmanje 100 puta, ako ne i više. Danas ću Ti verovati da me nećeš isterati napolje!“ To je verovatno bila istina i mnogo ranije, ali ja sam to poverovao tek tog dana i tada sam dobio sigurnost spasenja. I kada sam jednom dobio sigurnost spasenja, nikada je više nisam izgubio. Ta sigurnost me nije napustila do sada, posle 37 godina. Božija reč je istina i ako verujem Božijoj reči ona će me osloboditi od svih Sotoninih laži! Sotona je jako dugo pokušavao da mi govori da nisam Božije dete, ali Božija Reč mi je sa svedočanstvom Duha u mom srcu dala sigurnost da jesam!

Druga stvar koju Sotona pokušava da radi jeste da te laže da ti Bog nije oprostio sve tvoje prošle grehe. On ti je možda oprostio većinu greha, ali neki gresi koji su bili stvarno strašni nisu oprošteni. Postoje vernici koji žive pod osudom zato što veruju Sotoninoj prevari i laži. Nemojte mu verovati! On je lažov! Biblija kaže u 1.Jov.1:7 – „Ako hodamo u videlu (a to znači da smo iskreni pred Bogom) krv Isusa Hrista očišćava nas od svakog greha“. Svaki greh je očišćen krvlju kada dolazimo u svetlo i priznajemo naš pad i naš greh!

Dakle, još jedna stvar koju shvataš da Sotona želi da radi jeste da govori ljudima: „Dobro, čak ako ti je Bog oprostio, svaki put kada te pogleda, On se još uvek seća svih tih groznih stvari koje si učinio protiv Njega.“ To je još jedna laž! Ne treba da verujemo Sotoni! On je lažov! Jevrejima 8:12, Gospod kaže: „Jer ću biti milostiv nepravdama njihovim, i greha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.“ Ja sam imao taj problem najmanje nekoliko godina nakon što sam dobio sigurnost svog spasenja. Mislio sam: „Da, dobro, Bog mi je oprostio, ali nisam baš siguran da li se On još uvek seća svih tih stvari koje sam uradio, i da li ih smatra argumentom da bude protiv mene“ sve dok jednog dana nisam poverovao ovaj stih u Jevr.8:12 – „Bezakonja njihovih neću više spominjati“ i rekao sam: „Gospode, ja verujem da nijedan greh koji sam učinio u svom životu ti nećeš spomenuti.“ Nijedan greh koji si ti učinio On ne smatra argumentom da bude protiv tebe! Kada te gleda, kaže da te vidi kao osobu koja nikada nije zgrešila. Ako si bio iskren!

Čitamo kada je Sotona kušao Isusa, zadivljujuće je videti to u Mateju 3:17, došao je glas sa neba prilikom Isusovog krštenja: „Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.“ I odmah nakon toga Isus je otišao u pustinju i Sotona ga je kušao. Prva stvar koju je Sotona rekao jeste: „Ako si sin Božiji“, osporavajući taj glas koji je došao sa neba! Glas je rekao vrlo jasno: „Ovo je sin moj ljubazni“, a Sotona je rekao: „Da li si zaista?“ „Ako si sin Božiji…“

Takva vrsta iskušenja nailazi i na nas, Božiju decu. Duh Sveti je došao i dao nam sigurnost. Mi smo Božija deca i zovemo Boga Ocem i đavo nam dolazi i kaže: „Da li si zaista?“ Kome ćeš sada verovati? Tim osećanjima koja ti Sotona daje ili Božijoj nepromenjivoj reči? Osećanja će doći i osećanja će otići! Svaki osećaj je prevaran, ali Božija reč je nepromenjiva i zato stavljamo svoju veru na nju!

Đavo želi da učini da se osećamo osuđenima zbog toliko mnogo takvih laži. On nam kaže da nas je Bog prihvatio na osnovu naših dela. To je još jedna laž! Bog nas nije prihvatio na osnovu naših dela. Bog nas je prihvatio na osnovu našeg pokajanja i vere u Hrista! Bog nas je prihvatio u Hristu! Šta time želim reći? Pretpostavimo da jednog jutra nisi imao vremena da čitaš Bibliju i žurno odeš na posao. Da li ćeš imati udes tog dana? Đavo će ti reći da je moguće! To je sujeverje! To je laž! Bog me nije prihvatio zbog toga što sam čitao Bibliju svako jutro! Jedina stvar koja može raskinuti moju zajednicu sa Bogom jeste svestan greh kada sam slobodno bio neposlušan Bogu u nekoj sferi u vezi koje mi je On jasno obznanio svoju volju! Ako sam slobodno grešio, moja zajednica sa Bogom je raskinuta, ali ne drugačije! Možda nisam imao vremena da čitam Bibliju ili možda se nisam molio, a otišao sam na posao. Ako je moja savest čista da koliko mi je poznato nisam svesno grešio, moja zajednica sa Bogom je otvorena. Mogu čitati Sveto Pismo kasnije u toku dana. Neću imati udes! Ne smemo verovati svim tim lažima koje Sotona izgovara.

Pomislite na laži koje nam Sotona govori u vezi budućnosti. Šta je to briga? Briga je rezultat svih laži koje Sotona govori da će nam se desiti u budućnosti! Mislim da je istina reći da se 99% stvari u vezi kojih se brinemo nikada ne ostvare! Pomislite na stvari u vezi kojih ste se brinuli prošlih godina. Nisu se ostvarile u vašem životu, a brinuli ste se u vezi njih. Bili ste zabrinuti i propustili ste mnogo vremena i možda mnogo spavanja, a nijedna od tih zlih stvari, za koje ste mislili da će se desiti, nije se desila! Možda samo 1%.

Da li shvataš koliko si mnogo vremena i energije (emocionalne energije) upropastio u prošlim godinama brinući se o nečemu što se nikada nije desilo? Ko je to učinio? Ko je prouzrokovao svu tu brigu u tvom umu? To je bio Sotona! On je bio taj koji ti je stalno govorio o toj stvari ili o onoj stvari, ili o tome šta se može desiti tebi ili tvojoj ženi i deci.

Hajde da donesemo odluku danas da više nećemo dopustiti đavolu da nas vara! Ljubićemo istinu i izobličavaćemo Sotoninu prevaru i laži.