Istiniti Bog – Bog Biblije

Milenko Isakov
Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, govori Gospod
koji jeste i koji beše i koji će doći, Svedržitelj!
(Otkrivenje 1:8).

U Bibliji je zapisano da postoje oni koji se zovu bogovi. Ima mnogo takozvanih bogova i gospoda. Jedni govore da je Alah Bog. Drugi govore da je Buda Bog. Neki veruju da je Višnu Bog. Neki čak veruju da je Sotona Bog. Svaka religija promoviše svog boga i smatra ga jedinim pravim Bogom. U ovoj poruci želimo da ispitamo ko je Bog Biblije i zašto je On jedini istiniti Bog. 

Čoveku je očajnički potreban Bog. Ljudski život nema smisla bez Boga. Upravo iz tog razloga zao duh je napravio veliku zbrku i mnoštvo različitih teoloških ideja. Đavo svim silama želi da spreči čoveka da upozna istinitog Boga. On želi da čovek veruje da Božija Reč nije istina. On želi da iskrivljeno predstavi Boga da bi se čovek razočarao u Boga i odustao u pokušaju da Ga bolje upozna. 

Mi ćemo sada pogledati mnoge biblijske stihove koji govore o tome ko je i kakav je Bog. Nećemo se baviti istraživanjem islamskog, budističkog, hinduističkog ili satanističkog shvatanja boga, već time šta neprikosnoveno istinita Reč ima da kaže o Njemu! Biblija je knjiga koju je Bog dao ljudima i u kojoj je obznanio svoju volju.

Videli smo u uvodnom stihu da je istiniti Bog alfa i omega – početak i kraj. Novozavetni spisi Biblije su pisani na grčkom jeziku, a u grčkoj ‘azbuci’ prvo slovo je alfa, a poslednje omega. Dakle, Bog je večan. On je izvor i cilj svega. Bog je početak i kraj svega. U međuvremenu se često čini da Božiji protivnici prosperiraju i čini se kao da stvari izmiču Božijoj kontroli. Međutim, to je samo pogrešna ljudska procena. Bog je Svedržitelj! Sve što je započeo završiće. Sve što je rekao izvršiće. Nijedna njegova zamisao neće ostati neostvarena. 

Dakle, iako ima mnogo onih koje ljudi nazivaju bogovima, mi imamo samo jednog Boga Oca od kojega je sve i jednoga Gospoda Isusa Hrista kroz kojega je sve! (1.Kor.8:4-6). Bog je jedan! Bog je apsolutno svet i čist. Njemu je nemoguće da slaže (Jevr.6:18, Titu 1:2). On je saosećajan Bog (Is.54:10). Uvek je blizu (Jer.23:23). Bog je pun milosti (Ef.2:4).

Bog nas je stvorio prema svom obličju. On želi da odslikavamo Njegovu slavu i karakter. To znači da ljudi koji su upoznali pravog Boga u praktičnom životu prikazuju drugima Njegov karakter. Pošto je On nelažni Bog, hrišćani ne lažu. Pošto je On milostiv i saosećajan i hrišćani su takvi.

Bog daje sunce da svetli danju i On je uredio mesecu i zvezdama da svetle noću (Jer.31:35). On je razapeo nebo i osnovao zemlju. On je stvorio duh koji prebiva u nama ljudima (Zah.12:1). On nas je stvorio u utrobi naše majke i poklonio nam život (Is.44:24). Hranio nas je od našeg rođenja do danas (1.Mojs.48:15). On je neizmerno veliki Bog ljubavi kome nije poniženje da se opominje svojih malih stvorenja. On misli o nama (Ps.115:12). Bog je silan i moćan u borbi! (Ps.24:8). On je predivan u svim svojim delima (Ps.66:5). Samo je On dostojan svake hvale i poklonjenja! Njega valja hvaliti (2.Sam.22:4). Njemu se valja klanjati (Ps.18:3).

Bog i danas čuje uzdisaje svakog čoveka koji pati. On je lekar svake situacije. On je u prošlosti video muku svog naroda u Misiru i čuo je njihovo uzdisanje. Bog je pripremio plan i On je izveo svoj narod iz doma ropskog (2.Mojs.20:2). On je Bog izbavitelj! On izbavlja i spasava svoj narod. Nekada u prošlosti je podizao izbavitelje za svoj narod (Sudije 3:9), a 
poslednje vreme je poslao svog jedinog Sina da bi nas oslobodio od greha. Nije hteo da večno propadnemo u svojim gresima. Nije želeo da celu večnost trpimo kaznu naših greha. Želeo je da tu krivicu baci na svog nevinog Sina!

B
og se uvek bori za ljude protiv Sotone. On je uvek na strani ljudi koji žele da kažu „ne“ Sotoni. On je Gospod koji je na našoj strani (sa nama) – Ps.124:1. Bog je Gospodar žetve duša za nebesko carstvo (Matej 9:38). On može da pokloni novi život onima koji su mrtvi u svojim gresima. On oživljuje mrtve (2.Kor.1:9). On je Gospod koji svedoči reč svoje blagodati i daje da se tvore znaci i čuda! (Dela 14:3). On nas savršeno poznaje. Ispituje naše srce i bubrege (Jer.17:10). Samo On može smiriti grehom uznemirenu dušu Hristovim delom na Golgoti!

On je naš lekar
 (2.Mojs.15:26). On je naše utočište (Ps.91:9). Samo je On mogao učiniti to čudo iskupljenja naše duše visokom cenom Hristove prolivene krvi (1.Kor.7:23). On je Gospod koji nas posvećuje (3.Mojs.22:32). On nas urazumljuje (Ps.16:7). Kao što je nekada smirio svoj narod od njihovih neprijatelja (1.Car.8:56), tako i danas samo Bog može dati odmor svom narodu!

O
n nas zove po imenu (Is.45:3), ide ispred nas (5.Mojs.31:8), uči nas da bismo napredovali (Is.48:17), čuva naše duše (Ps.97:10). Bog strpljivo radi sa nama. On nas u svojoj ljubavi kara (Jevr.12:6). Svojim karom On se ne otuđuje od nas, već nas privlači sebi. Bog nikoga ne grdi (Jakov 1:5). On nas razume i zauvek ostaje veran! (Ps.146:6).

Gospod je pravedan Sudija (2.Tim.4:8). On je odredio dan kada će suditi svima po pravdi preko Isusa Hrista. Bog je u isto vreme onaj koji ljubi grešnika i koji se gnjevi na svaku bezbožnost. 

Zašto su mnogi religiozni ljudi tako nesrećni? Zašto nema radosti u njihovim životima? Da nešto nije u redu sa Bogom? Zašto vidimo toliko mnogo ljudi koji tvrde da su na pravom putu i da su upoznali istin
itog Boga, a realnost istine je ipak tako maglovita u njihovim životima? Zašto su životi mnogih ljudi koji kažu da pripadaju Bogu puni gorčine, cepidlačenja, zameranja, kritikovanja i ogovaranja? Nije li Isus rekao da će svojim ovcama dati potpuno drugačiji život? On je došao da svojim ovcama pokloni život koji će biti svetlo izgubljenim grešnicima. On je došao da pokloni život koji će odisati porukom nade i ohrabrenja. Isus je došao da nam pokloni život u izobilju! (Jovan 10:10),

Dakle, uzrok nedostatka realnosti takvog života jeste nedostatak poznanja Onoga koji poklanja taj život! Isus je došao da nam pokloni večni život. On sada želi da kroz svoje sledbenike pokaže svim ljudima lepotu i realnost tog života.

Šta je to večni život? Isus je sâm definisao: „
A ovo je život večni da poznaju Tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3). Večni život znači upoznati Boga i Njegovog sina Isusa Hrista i sve više ih poznavati. Poznavanje Boga je večan proces! Našim ograničenim umom i telom ne možemo dokučiti Njegovu veličinu. Lako možemo tvrditi da posedujemo večni život, ali to ćemo dokazati svojom konstantnom željom da više upoznajemo Boga! Ako nas zadovoljavaju samo neki spoljašni religiozni rituali, a nemamo glad za ŽIVIM BOGOM, onda treba da se pitamo da li smo zaista upoznali Boga i da li zaista posedujemo večni život!

Dragi prijatelju, da li si upoznao živog Boga? Služiš li pravom Bogu ili samo bogu svoje mašte?