Božije saosećanje

Milenko Isakov
I izašavši Isus vide mnogi narod, i sažali mu se za njih
i isceli bolesnike njihove. 
(Matej 14:14)

Gospod Isus je bio veliki magnet za ljude! Ljudi su voleli da budu u njegovoj blizini zato što je iz Njega zračilo Božije saosećanje. Biblija govori o tome kako je Isus jednom otišao na pusto mesto, a ljudi iz mnogih gradova su otišli za njim peške. Uvodni stih nam kaže da se Isus videći mnogi narod sažalio na ljude i iscelio bolesnike. To nam pokazuje da je Isus imao posebno saosećanje za ljude koji su patili od različitih fizičkih bolesti. Ova činjenica treba da ohrabri sve bolesnike. Ako patiš od bilo koje bolesti, Isus saoseća sa tobom u tvojoj bolesti. On te razume i On i danas ima silu da isceli svakog bolesnika.

Međutim, Bog mnogo puta ne isceljuje ljude zato što njihova bolest služi za dobrobit njihovog duhovnog stanja. Tako apostol Pavle kaže za sebe da mu je “žalac u mesu” (neka vrsta bolesti koju je imao) bila potrebna da bi ga Bog sačuvao od ponosa zbog premnogih otkrivenja koja je dobio od Boga (2.Kor.12:7-9). Takođe vidimo još neke Božije ljude u Novom zavetu koji su bili bolesni i koje Bog nije iscelio. Timotije je bio jedan od njih. Biblija kaže da je Timotije imao probleme sa želucom i da je često bolovao (1.Tim.5:23) i nemamo indikaciju da ga je Bog iscelio. Sa druge strane, čitamo o Epafroditu koji je bio bolestan do same smrti, pa ga je Bog iscelio (Fil.2:25-27). Dakle, Bog je suveren i On ne čini grešku kada nekoga isceli, a nekoga ne, jer je Njegov cilj naše duhovno blagostanje! Bog je prvenstveno zainteresovan za naše duhovno zdravlje i to ćemo sada videti iz primera starozavetne knjige o proroku Joni. Nastaviću sa citiranjem brata Zek Punena u vezi ove teme. 

U knjizi proroka Jone zapisane su sledeće reči: “I dođe reč Gospodnja Joni drugi put…” (Jona 3:1). Slava Gospodu, ako izneverimo jednom On nam daje drugu šansu! To je jedna od divnih poruka koje imamo u knjizi proroka Jone. Jesi li izneverio Gospoda? Bog te čeka i nudi ti drugu šansu. Jesi li Ga razočarao i drugi put? On će ti dati i treću šansu. On nije samo Bog druge šanse, jer većina nas prokockala je i drugu šansu. On je uvek Bog nove šanse, bez obzira koliko puta si Ga izneverio! Gospod te može obnoviti čak i sada. On te može osposobiti da ispuniš službu za Njega, ako se celim srcem pokaješ.

Jona je naučio svoju lekciju. Bio je kažnjen i sada je radosno išao u Nineviju. Trebalo mu je tri dana da prođe ceo taj grad objavljujući u svim ulicama da će Ninevija za četrdeset dana propasti. Izvanredno, građani Ninevije su se odmah pokajali. Bilo je to najveće i najbrže probuđenje u istoriji sveta i ono se desilo u neznabožačkom narodu. Takvo probuđenje se nigde više nije videlo. Jonina propoved sastojala se u samo jednoj rečenici, ali ta rečenica je presvedočila hiljade ljudi i oni SVI su se pokajali.

Šta ovde vidimo? Kada Bog uspešno radi sa svojim slugom i čini svoje delo u njemu, samo jedna rečenica iz njegovih usta ima vrlo izvanrednu silu. Ako Bog nije uspeo da uradi nešto u vezi tvoje tvrdoglavosti, neposlušnosti, bunta i ponosa, tada ni dugačke propovedi koje propovedaš ne mogu da postignu neki rezultat, ali ako je Bog uspeo da te slomi, tada će i jedna tvoja rečenica biti silna.

Od cara do prosjaka, svi su plakali i kajali se. Obukli su se u kostret, seli u pepeo i prizivali Boga da im oprosti. Znali su da će biti suđeni. I kada je Bog to video, nije ih uništio.

Jedna stvar koja me ovde ohrabruje jeste da kada se zao grad poput Ninevije pokajao Bog je bio milostiv. Bog je znao da će posle nekoliko godina taj grad opet biti zao i da će morati da ga uništi, ali Bog tretira svaku osobu prema tome u čemu se ona trenutno nalazi, a ne prema tome kakva je bila u prošlosti, niti kakva će biti u budućnosti. Njegovo ime je “JA SAM”, a ne “JA SAM BIO” ili “JA ĆU BITI”. Bog je mnogo saosećajniji nego mi! Ne postoji nijedan slučaj u Svetom Pismu kada se osoba pokajala i obratila Bogu, da joj Bog nije oprostio. Čak i da je Juda Iskariotski otišao kod Gospoda i od Njega zatražio oproštenje, dobio bi oproštenje. Umesto toga on je otišao kod sveštenika, kao i mnogi danas! Ne možeš dobiti oproštenje priznavanjem svojih greha nekom svešteniku. Juda Iskariotski je to pokušao i nije mu bilo oprošteno. Ni ti na taj način nećeš zadobiti oproštenje.

Pošto se Bog smilovao Nineviji, neko je verovatno pomislio da se Jona tome obradovao, ali nije. Zamislite evanđelistu koji gleda kako ceo grad od preko 120 000 ljudi plače i kaje se – najveće probuđenje u istoriji – i ne raduje se tome! Umesto toga, on se razgnjevio! Najpre zbog toga što se njegovo proroštvo nije ispunilo. Zatim, pošto je bio izrailjski patriota mrzio je građane Ninevije i nadao se da se oni neće pokajati, pa će ih Bog uništiti.

Da li smo mi kao Jona? Postoji li ijedna osoba na zemlji kojoj ne želimo Božije blagoslove? Jesmo li zaboravili koliko je Bog nama bio milostiv i kako nas je blagoslovio kada smo zaslužili samo pakao? Ali, Jona je sada, kao prorok, bio zabrinut za svoju čast i reputaciju.

Da bi dao lekciju Joni, Bog je dopustio da naraste velika tikva koje će Joni praviti hladovinu. Jona se tome vrlo obradovao. Ali sledeći dan, Bog je poslao crva da izjede tu biljku i ona se osušila. Jona se opet razgnjevio, zato što ga je sada sunce udaralo, pa je rekao: “Bolje mi je umreti nego živeti.” Tada mu je Bog rekao: “Tebi je žao tikve oko koje se nisi trudio i koju nisi odgajao, nego jednu noć uzraste a drugu noć propade. A meni da ne bude žao Ninevije, velikoga grada, u kome ima više od sto i dvadeset hiljada ljudi koji još ne znaju šta je desno, a šta levo, i mnogo stoke?” (4:11). Bog se brinuo za više od sto i dvadeset hiljada beba u Nineviji, pored mnogo životinja. Izvanredno je videti Božiju brigu i za životinje u Nineviji! Biblija kaže da se pravednik brine za život svojega živinčeta.” (Priče 12:10).

U ovom stihu (Jona 4:11) – više nego u bilo kojem drugu stihu u Starom Zavetu – mi vidimo Božije izvanredno saosećanje prema izgubljenim dušama. Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorodnog sina da niko ne bi propao. Jona u toj stvari nekako nije bio sjedinjen sa Bogom. Danas postoje mnogi propovednici koji propovedaju i gledaju probuđenja (poput Jone), ali oni baš kao Jona nisu udruženi sa Božijim saosećajnim srcem. Takvi propovednici ne ispunjavaju svoju službu kako to Bog od njih želi. Ti možeš propovedati i da se ljudi spasavaju, a ipak na kraju svega, moguće je da poput Jone uopšte nemaš zajednicu sa Bogom. Osnova službe evangeliziranja jeste sjedinjenje sa Božijim srcem! Bog ima neverovatno saosećanje prema onima koji nemaju svetla.

Biblija kaže da Bog želi da se svi ljudi pokaju, spasu i dođu u poznanje istine.
 On čezne za tim. Što se više ujedinjujemo sa Božijim srcem, više ćemo osećati Njegovo breme. Ako te je Bog pozvao da budeš evangelizator On će ti dati saosećajno srce prema izgubljenim dušama. Ako te je Bog pozvao da budeš učitelj, On će ti dati saosećanje prema vernicima koji su zaslepljeni i prevareni, pa nisu ušli u pobednički život. Sjedinjavanje sa Božijim srcem u širenju Njegovog saosećanja jeste suštinska stvar ako želimo da efikasno ispunimo svoju službu!

Hvala Ti Gospode za tvoje saosećajno srce! Pomozi nam da budemo uvek sjedinjeni sa Tobom saosećajući i sa ljudima koji imaju fizičke bolesti i posebno sa svima koji su duhovno izgubljeni i zaslepljeni zbog nepoznavanja Tebe. Učini nas Tvojim efikasnim svedocima. Amin!