Bog će nadoknaditi

Milenko Isakov
…i naknadiću vam godine koje izjede skakavac, hrušt i crv i gusenica…”
(Joilo 2:25)

Prorok Joilo je video dolazak Gospodnjeg dana u slici najezde nekoliko vrsta insekata. On kaže: “Što osta iza gusenice izjede skakavac, i što osta iza skakavca izjede hrušt, i što osta iza hrušta izjede crv” (1:4). Bog šalje sve ove insekte kao upozorenje i kaznu izrailjskom narodu zbog njihove neposlušnosti. On želi da ih povrati na pokajanje. Joilo je pozivao ljude da dođu u hram i da se mole Bogu i traže da ukloni tu najezdu. On je prenosio Božiju poruku: “Obratite se k meni svim srcem svojim i posteći i plačući i tužeći. I razderite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla” (2:12,13).

Joilo je pozvao izrailjski narod na post i proglašenje svetkovine. Prilikom te svetkovine trebali su da se okupe svi starci i mala deca koja sisaju, tek oženjeni ljudi i udate žene, a sveštenici da javno plaču u pokajanju i traže oproštenje od Gospoda. Ako ispune taj uslov Joilo odmah prenosi obećanje da će Bog odgovoriti svojim blagoslovima svom narodu. Dakle, u pitanju je Izrailjski narod koji je bio u zavetu sa Bogom, ali pošto ih Joilo poziva na pokajanje podrazumeva se da su prestali da drže svoju stranu zaveta sa Bogom.

U starom zavetu jedan veliki znak Božijeg blagoslova bila je plodna zemlja. Neko je rekao da je zemlja bila poput barometra kojim se merilo duhovno stanje naroda. Zemlja je bila plodna u periodima kada je narod bio poslušan i veran Bogu, a jalova u periodima kada se narod odvajao od Boga zbog svojih greha i neposlušnosti. Najezda skakavaca je ustvari jedno prokletstvo koje je Bog obećao svom narodu ako Mu bude neposlušan (5.Mojs.28:38).

Mi kroz ovu poruku želimo da vidimo veličanstvenost Božije milosti i Njegove spremnosti da oprosti svima koji su spremni da se pokaju za svoje grehe kojima su povredili Boga i naneli sebi i bližnjima velike štete. Joilo kaže: “Ne boj se zemljo, raduj se i veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari!” (2:21).

Svakog iskrenog tragaoca duhovne istine plaši činjenica da je nesposoban da samostalno reši problem svoje krivice pred Bogom. Mi ne možemo samostalno da se oslobodimo naših “skakavaca”. Vidimo kakvu štetu oni prave i bojimo ih se pošto smo svesni da su moćniji od nas. Svaki greh je daleko, daleko snažniji od najveće ljudske sile koja pokuša da mu se suprotstavi, ali Bog ovde daje svom narodu divno obećanje. Joilo im ne kaže da će oni rešiti problem skakavaca. Gospod će učiniti velike stvari! Bog je poslao odgovor na problem greha u Isusu Hristu.

Sada je pitanje, dragi prijatelju i brate, veruješ li da će Gospod učiniti velike stvari u tvom životu? Veruješ li da On može da odstrani svakog skakavca koji uništava tvoj život i nanosi štetu bližnjima sa kojima imaš kontakt? Bog je oduševljen i spreman da učini velika dela kada Mu verujemo. On je u stanju da nadoknadi svu štetu koju je godinama greh pravio u našem životu! Bog obećava svom narodu da će im nadoknaditi sve te godine u kojima su trpili štetu koju su nanosili insekti i da će početi da se hrane izobilno, da će biti siti i hvaliti ime Gospoda Boga svojega koji učini sa njima čudesa (2:26).

Sve što je bilo izgubljeno kroz greh može biti obnovljeno kroz pokajanje! Greh je sâm po sebi nenadoknadivo zlo. On lišava ljudsku dušu od blagodati i nade na Božiju slavu. Greh gubi nebo i zaslužuje pakao, ali Bog kroz Isusa Hrista obnavlja grešnika, očišća ga od greha i oslobađa ga od večne osude. On postavlja grešnika u stanje u kojem je bio pre pada u greh. Tako Bog kaže preko Jezekilja: “Ako li bi se bezbožnik obratio od svih greha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živeti, neće poginuti. Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živeće” (18:21,22) i “bezbožnik neće propasti sa bezbožnosti svoje kad se vrati od bezbožnosti svoje” (33:12).

Bog tako oprašta naš greh kao da ga nikada nismo ni učinili. U tome je veličantvenost Božijeg praštanja. Svrha i cilj Božijeg praštanja jeste Njegova slava! Joilo kaže da ćemo hvaliti ime Gospoda Boga svojega koji učini sa nama čudesa i da se više nećemo posramiti.

Oproštenje i oslobođenje od greha nikada ne može biti ljudska zasluga, nego Božije čudo milosti!

Hvala Ti Oče za Tvoja divna obećanja koja nas podižu u veri i čežnji da Ti celim srcem služimo i da Te proslavimo na ovoj zemlji. Amin.