Stradanje na pravdi

Milenko Isakov

nego ako dobro čineći muke trpite,

ovo je ugodno pred Bogom

(1.Petrova 2:20)

Možda smo imali priliku da se sretnemo sa ljudima koji veruju da će oni koji su istinski predani Bogu uvek biti priznati, poštovani i cenjeni od drugih vernika i da niko neće moći da ih optuži i okrivi, ili da kaže za njih nešto loše.

Dragi brate i sestro, ako tako misliš, Bog želi da ti pomogne da uvidiš da je to ogromna zabluda koja potiče od Sotone. Misao da oni koji veruju Hrista neće biti optuženi i okrivljeni jeste laž koju je Sotona umetnuo u srca ljudi. Đavo želi da drži ljude u toj zabludi navodeći ih da se sežu upravo tom cilju da budu poštovani od drugih ljudi i da žive zbog toga da bi drugi ljudi govorili dobro o njima. Postoje vernici kojima je vrhovni cilj da drugi ljudi ne mogu da kažu ništa loše o njima. Njihov život se zato često svodi na ugađanje njihovim bližnjima. Njih ne vodi Sveti Duh, nego izjave i komentari drugih ljudi. To je, međutim, potpuno promašen cilj života.

Ako pogledamo život Onoga ko je začetnik i svršitelj naše vere, brzo ćemo zaključiti da On nije bio poštovan i cenjen i da su o Njemu često govorili veoma loše. Primetićemo da su Ga mnogo puta okrivili, optužili i osudili. Petar piše u svojoj poslanici da Isus nije psovao kada su Ga psovali (1.Pet.2:23). Dakle, Gospod Isus je bio osoba koju su drugi psovali! Ljudi su Ga toliko mrzili da su Mu se obraćali strašnim pogrdnim rečima. Neki su govorili da je đavo u Njemu i da je poludio (Jovan 10:20). Neki su govorili da pomoću kneza đavolskog isteruje demone (Luka 11:15). Neki su govorili da je On lažov (Matej 27:63) – osoba koja vara narod (prevarant i varalica).

To je, znači, Onaj koji je začetnik i svršitelj naše vere! Da li mi, kao Njegovi sledbenici, možemo očekivati da budemo priznati od drugih ljudi?

Apostol Pavle je takođe bio mnogo progonjen i za njega je rečeno mnogo loših stvari. Ljudi su govorili da je kuga i kolovođa jeresi nazaretske (Dela 24:5). Reč jeres znači lažna nauka, ili ono što odstupa od istine. Za Pavla su govorili da je vođa lažne vere. Da li možemo da očekujemo da ljudi govore dobro o nama ako sledimo Isusa Hrista? Da li možemo da očekujemo poštovanje od drugih ljudi? Da li možemo da očekujemo poštovanje od takozvanih vernika? Daleko od toga!

Kada je Pavle pisao 2. poslanicu Timotiju, u 2. poglavlju je upozorio da će u poslednje dane nastati teško vreme jer će ljudi postati samoživi, ponosni, neposlušni…ali da će bez obzira na to posedovati obličje pobožnosti. Ljudi će imati spoljašnju formu pobožnosti, ali bez unutrašnje sile Svetog Duha. Pavle savetuje Timotija da se kloni takvih ljudi! Sa druge strane, podseća ga da se ugleda na primer njegove vere, života, snošenja, trpljenja, proterivanja i stradanja koja je doživeo u Antiohiji, Listri i Ikoniji.

Nama je poznato da je Pavle u Listri bio kamenovan zato što su došli ljudi koji su podgovorili narod objavljujući kako Pavle sa svojim saradnicima ništa ne govori ispravno, nego sve laže (Dela 14:19). Pošto su ljudi mislili da je Pavle mrtav, izvukli su ga iz grada, međutim, on je ustao i nastavio da propoveda Evanđelje svedočeći kako je naophodno da prođemo kroz mnoge nevolje pre nego što uđemo u Božije carstvo (Dela 14:22). Pavle je verovatno bio u masnicama od kamenovanja kada je govorio te reči. To nije bila samo suva teorija sa njegovih usana, nego živo svedočanstvo istinskog predanja Hristu. Svi koji misle da će u Nebesko carstvo ući na udoban način nalaze se u velikoj zabludi. Svi koji žele da obiđu nevolje ne veruju Božijoj reči koja je rekla da su nevolje upravo put u Božije Carstvo. Pavle je to potvrdio sledećim rečima Timotiju: “A i svi koji hoće pobožno da žive u Isusu Hristu, biće gonjeni.”(2.Tim.3:12). Oni koji žele da slede Hrista neće biti priznati! Neće biti istaknuti. Ne samo da neće biti cenjeni, uvaženi i poštovani, nego će biti progonjeni, optuživani i osuđivani.

Sledbenik Isusa Hrista ne vrši službu Bogu i drugim ljudima iz motiva da bude poštovan i uvažen od drugih ljudi. Naravno, postoje i postojaće ljudi koji će istinski poštovati i podržavati Hristove sluge, ali svaki pravednik ima mnogo nevolja (Psalam 34:19).

Ljudi mnogo puta sažaljevaju sami sabe pošto su upali u neke greške i pošto su morali da trpe posledice tih grešaka, ali Petar kaže u svojoj poslanici da je sasvim normalno da trpiš zbog svoje krivice. Međutim, kada učinimo dobro i kada ne pogrešimo, a ipak budemo optuženi i okrivljeni, to je mnogoceno pred Bogom. Bog mnogo to ceni i On nas je pozvao na upravo takav život. Gospod Isus nas nije pozvao da udoban i lagodan život. Pozvao nas je na život stradanja, žrtve, samoodricanja i umiranja sebi, a takav život donosi istinsku unutrašnju radost, mir i pravednost u Svetom Duhu.

Hristov život je bio život stradanja. Brzo posle rođenja roditelji su morali da beže sa njim u Misir pošto je Irod hteo da Ga ubije (Matej 2:13). Fariseji su se okupljali da se dogovaraju u vezi Njegovog ubistva (Matej 12:14). Jednom prilikom su hteli da ga bace sa litice u Nazaretu (Luka 4:29,30).

Šta danas mogu da očekuju Njegovi sledbenici? Isus je ostavio ugled da bismo sledeli Njegov trag. U Fil.2 kaže da se On najpre ponizio uzevši obličje sluge i postavši poslušan Bogu do same smrti. Nakon toga Bog Ga je uzvisio dao Mu ime koje je veće od svakog imena.

Koji je put da bi naše ime bilo veliko? Taj put se zove poniženje i poslušnost Bogu do same smrti. To je put krsta, put odricanja i put žrtve. Gospod Isus je prošao taj put pre nego što je ponovo primio slavu od Oca. To je isto put kojim mi treba da prođemo ako želimo da dospemo u slavu.

Šta je Isus radio dok je stradao? Šta je radio kada su Ga psovali i ružili? Nije se nastavljao sa njima. Oslanjao se na Onoga koji pravedno sudi! To je put, brate i sestro! Oslonimo se na Onoga koji će pravedno suditi i koji će izneti na videlo sve što je bilo sakriveno u tami. Bog će objaviti motive svih srca i svakom čoveku će platiti po njegovim delima!

Tada, tek tada će biti upućena pohvala od Boga onima koji su mu verno služili.

Nebeski Oče, pomozi nam da uvek prihvatamo stazu poniženja i odbačenosti od drugih ljudi. Želimo da biramo put krsta i put umiranja sebi kako bi slava Isusa Hrista bila moćno pokazana u našem životu. Hvala Ti, Oče, za savršen primer pobedonosnog stradanja našeg Spasitelja! Pomozi nam da sledimo Njegove stope. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: