The printpage preview is generated by JE PrintPage component Hide
Bozija-Rec-Print

Štampa

 

Briga

Milenko Isakov

 

„Briga u srcu čovečijem obara; a dobra reč razveseljava“

(Priče 12:25)

 

 

            Život svakog čoveka na zemlji donosi određene probleme i nevolje. Srećemo se sa raznim ljudima i dolazimo u različite nezgodne situacije. Često se stvari odvijaju onako kako nismo pretpostavili. Nekada se dešava baš ono što nismo ni zamislili. Mnogo puta nemamo odgovarajuće rešenje za trenutne potrebe. Mnogo puta smo u dilemi po pitanju odluke koju treba da donesemo. Život na „plačevnoj dolini“ često podrazumeva bol, patnju i suze. Vidimo mnogo nejednakosti i nepravde. Sve to u nama proizvodi jednu dozu nesigurnosti i straha. Ako tome dodamo možda bolest nekoga ko nam je drag ili tragediju koja se dogodila nekome od naših najbližih, naša srca lako postaju plen onoga koji želi da nas zavodi svojim lažima! 

Đavo želi da nam kaže da Bog nije zainteresovan za nas, ali Bog je upravo zbog toga što je video naše tragično stanje odlučio da dokaže svoju zainteresovanost za ljude. Bog je želeo da lično iskusi sve to što mi doživljavamo. On je poslao svog Sina koji se potpuno poistovetio sa nama! On je uzeo isto telo koje mi imamo. On je u svačemu bio iskušavan (Jevr.4:15). Ne postoji iskušenje koje Isus nije iskusio, ali ne postoji ni iskušenje u kojem je Isus poklekao! On nikada nije zgrešio. Dakle, ne postoji ništa što se nama događa, a da On ne razume. On je video sve to i došao je da iskusi naš bol, patnju i muku. Došao je da nas spase. 

            Gospod Isus Hrist je jedini koji te može osloboditi od Sotoninih laži, dragi prijatelju! On je došao da uništi i raskopa đavolja dela (1.Jov.3:8). On je došao da uništi brigu koju Sotona stvara u našim srcima. On je došao da preuzme na sebe krivicu naših padova u iskušenjima. On je došao da preuzme krivicu naše nevere. On je došao da preuzme na sebe krivicu svih naših greha! Iz tog razloga, jedino Gospod Isus može pokloniti ljudima sasvim novi život! On daje život koji je oslobođen od nesigurnosti, straha i brige!

Solomun je primetio da briga obara čovekovo srce! Brige u srcu pritiskaju čovekov duh. Briga nam ne dozvoljava da imamo mir. Briga u srcu odstranjuje taj pokoj u kojem Bog želi da uvek prebivamo. Pošto ne poznajemo budućnost i ne znamo ishod mnogih situacija koje nam se možda trenutno čine sumnjive, Sotona uživa da ispunjava naša srca brigom. Pomislite koliko je strašno stanje svih srca koja su još uvek u oblasti Sotone. Sotona nalazi radost u tome da ih opterećuje i pritiskuje. Pomislite kako je tragično stanje svih srca koja nisu verom prigrlila Onoga koji poznaje budućnost i u čijim rukama su njihovi životi!

Prijatelju, ako je i tvoje srce takvo, Bog žarko želi da te oslobodi od tih briga. Gospod Isus je dao svoj život da bismo mogli sve svoje brige baciti na Njega, jer se On brine za nas! (1.Pet.5:7). On je ustvari došao da nam objavi istine koje će nas osloboditi od brige. On nas je posavetovao da se ne brinemo za stvari ovoga sveta (jelo, piće, odeću), nego da se brinemo za nebesko carstvo! (Matej 6:25:34). On je objavio istine koje će u nama proizvesti pozitivnu brigu - brigu u vezi našeg večnog odredišta. 

Božija Reč kaže: „Teško bezbrižnima u Sionu“ (Amos 6:1). Dakle, Božiji ljudi poseduju pozitivnu brigu. Apostol Pavle se brinuo za stanje crkava koje je osnovao (2.Kor.11:28). Brinuo se za sigurno odredište tih dragocenih duša. To je bila njegova briga. Sve ostalo je smatrao samo „lakom sadašnjom brigom“ (2.Kor.4:17). Jednom prilikom je čak rekao: „Ni za što ne brinem, niti marim za svoj život, nego da svršim tečenje svoje sa radošću i službu koju sam primio od Gospoda Isusa: da posvedočim Evanđelje blagodati Božije.“ (Dela 20:24) Pavle se brinuo da završi svoju trku vere sa radošću!

Dragi brate i sestro, da li se i ti brineš da tvoja trka vere i služba Gospodu uvek odiše radošću? 

 

Gospode, hvala Ti što se brineš za nas. Oslobodi nas od svih nepotrebnih briga! Usmeri našu brigu na prave vrednosti. Hvala ti što jačaš naše poverenje u Tebe, kao moćnog Upravitelja svega i ljubljenog Oca. Hvala Ti što su naši životi u Tvojim rukama. Hvala Ti što ćeš osloboditi od krivice greha sve ljude koji celim srcem poveruju u otkupljujuću moć Hristove prolivene krvi. Amin.

 

 

 

© Copyright - Božija Reč

Ovaj tekst je preuzet sa sajta www.bozijarec.com

Dozvoljeno je da se BESPLATNO umnožava i distribuira uz navedeno ime autora i stranice. Za više informacija posetite www.bozijarec.com