“Sedmične poruke” su kratke poruke iz Božije Reči koje se postavljaju na stranicu jednom nedeljno. Njihov autor je Milenko Isakov. Ukoliko želite da primate duhovnu hranu Božije Reči u vidu elektronskog dopisa, unesite u dole navedena polja svoje ime i e-mail adresu i kliknite na polje “prijavi se”.

Aktuelna sedmična poruka

“Zatim mi sagradite Svetilište, pa ću se nastaniti među njima.“

(2.Mojsijeva 25:8)

Sedmična poruka - prijava