The printpage preview is generated by JE PrintPage component Hide
Bozija-Rec-Print

28.Februar - Imanje na nebu Štampa
Napisao H.C.Spurgeon   

“…znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.” (Jevrejima 10.34)

Ovo je dobro. Naše imanje ovde na zemlji je u suštini beznačajno i Bog nam obećava sigurne i trajne stvari u domovini slave. Ovo obećanje puni naša srca sigurnošću da ćemo tamo imati večno nasledstvo. Nebo je već sada naša svojina. Mi imamo ovo nasledstvo i znamo njegove prve rodove. Znamo o tome ne samo po onome što su naše uši čule, nego nosimo to svedočanstvo u nama.

Misao na stvari sa one strane trebala bi da nas teši zbog sadašnjih gubitaka. Možemo izgubiti novac za svakodnevnu kupovinu, ali imanje ostaje netaknuto zato što naš Spasitelj živi i neće nas ostaviti u nemaštini. Imamo gore bolju domovinu, trajne stvari, bolje obećanje, i sve nam dolazi od boljeg zaveta. Zato blagosiljajmo Gospoda uvek i hvalimo Njegovo ime dan za danom.


 

© Copyright - Božija Reč

Ovaj tekst je preuzet sa sajta www.bozijarec.com

Dozvoljeno je da se BESPLATNO umnožava i distribuira uz navedeno ime autora i stranice. Za više informacija posetite www.bozijarec.com