Septembar 2017

Mudar i lukav neprijatelj

Milenko Isakov “Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?” (1.Mojsijeva 3:1) Danas želim da razmišljamo o najvećem Božijem protivniku i najvećem protivniku dobra ljudskih duša. On se zove Sotona. Ovo je prvi…

Bez krivice (2)

Milenko Isakov “…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Prošli put smo videli da je volja Božija da nas svete i bez krivice izvede pred Gospoda Isusa Hrista, našeg Ženika. Videli smo našu generalnu krivicu pred Bogom, kao grešnika koji su nasledili palu prirodu zbog neposlušnosti Adama i…

Bez krivice (1)

Milenko Isakov “…da vas svete i bez mane i bez krivice izvede pred Sebe.” (Kološanima 1:22) Niko ne voli da bude krivac! Niko ne voli da njegova krivica bude otkrivena i dokazana, zato što je svaka krivica povezana sa određenom vrstom osude ili kazne. Mi ne volimo da budemo kažnjeni ili osuđeni. To naročito lako…

Proročka reč (2)

Milenko Isakov “I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju…” (2.Petrova 1:19) Prošli put smo započeli razmatranje ove teme i videli smo kako su starozavetni proroci pomno ispitivali novozavetno spasenje, govoreći o Hristovim mukama i slavi koja će nastupiti nakon toga. Bog je tokom kompletne istorije koristio proročku reč da usmeri,…