Septembar 2014

Sveti Duh

Milenko Isakov „…da obećanje Duha primimo kroz veru“ (Gal.3:14) Danas u hrišćanstvu postoji velika konfuzija u vezi Svetog Duha. Postoje razni odgovori na pitanja ko je Sveti Duh, šta On radi i kako deluje. Postoje grupe koje ne veruju da je Sveti Duh osoba. Međutim, na osnovu Božije Reči jasno možemo zaključiti da Sveti Duh…

Opraštati jedan drugome

Milenko Isakov „A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama“ (Efescima 4:32) Danas želim da razmišljamo o praštanju. Praštanje je suštinski duhovni princip za sve koji žele da slede Gospoda Isusa Hrista. Ako postoji samo jedna osoba u našem životu kojoj nismo oprostili, mi nemamo stvarnu…

Zadovoljstvo u svemu

Milenko Isakov „Ne budite srebroljupci; budite zadovoljni onim što imate” (Jevrejima 13:5) Gospod Isus dolazi po svoju nevestu i On će suditi živima i mrtvima! Mi živimo u vremenu pred sâm drugi dolazak Isusa Hrista. Isus je govorio o znacima tih vremena. Ti znaci se događaju pred našim očima: ratovi i glasovi o ratovima, zemljotresi, gladi,…

Hrišćanski život je borba

Milenko Isakov “Pomislite dakle na Onoga koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše i da vam ne dotuži, jer još do krvi ne dođoste boreći se protiv greha“ (Jevrejima 12:3,4) Spasenje koje nam je ponuđeno u Isusu Hristu je dar blagodati Božije. Život posvećenja je takođe dar od…