Septembar 2011

Idolopoklonstvo

Milenko Isakov „Zato, ljubazna braćo moja, begajte od idolopoklonstva.” (1.Korinćanima 10:14) U Knjizi izlaska ili 2.Knjizi Mojsijevoj nailazimo na jedan čudan događaj. U 32.poglavlju čitamo o tome kako je Izrailjski narod došao pred Arona i rekao: “Hajde načini nam bogove koji će ići pred nama” (stih 1). Mojsije je otišao na Sinajsku goru da primi Božiji zakon …

Idolopoklonstvo Прочитај више »

Novi zavet

Milenko Isakov „…i načiniću sa domom Izrailjevim i sa domom Judinim nov zavet…” (Jevrejima 8:8) Svaki iskreni sledbenik Isusa Hrista ima veliku radost zbog toga što pripada velikoj Božijoj porodici i što može da ima učešće u slavnim delima koja Bog radi. Reč Gospodnja kaže da su nam data prevelika i časna obećanja po kojima …

Novi zavet Прочитај више »

Hristovo srce prema bližnjima

Milenko Isakov „A Isus obazrevši se na njih reče: kćeri Jerusalimske! Ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom” (Luka 23:28) Božanska ljubav je najveća! Kada čovek dobije otkrivenje Božije nenadmašne ljubavi prema njemu, to menja njegov kompletan život. Božija ljubav prema nama ljudima je savršeno predstavljena kroz život i rad …

Hristovo srce prema bližnjima Прочитај више »

Poštenje

Milenko Isakov „Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude, učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu.” (Titu 2:12) Iz ovog stiha možemo jasno razumeti prema čemu je usmereno delovanje Božije blagodati. Glavni zadatak blagodati Božije jeste da spasava ljude! …

Poštenje Прочитај више »