Septembar 2010

Odbacivanje

Milenko Isakov „…da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i da s strpljenjem trčimo u bitku koja nam je određena.” (Jevrejima 12:1) Živimo u vreme velike netolerantnosti među ljudima. Božija Reč je prorekla da će u poslednje dane nastati vremena teška, jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi… (2.Tim.3:1-5). Jedna…

Davanje našeg tela u žrtvu Bogu

Milenko Isakov „Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.” (Rimljanima 12:1) U poslanici Rimljanima primećujemo sistematski pregled savršenog Božijeg plana za spasenje ljudi. Apostol Pavle je hronološkim redom objasnio kako je Evanđelje Hristovo sila Božija na spasenje svakome ko…

Prioritet Božijeg Carstva

Milenko Isakov „Nego ištite najpre Carstva Božijega i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati.” (Matej 6:33) Ovo su reči Gospoda Isusa Hrista. On je rekao da naša prvenstvena okupacija treba da bude traženje Božijeg Carstva. Isus je objavio da Bog vrlo dobro zna našu potrebu za hranom, pićem i odećom, i da…

Sila Božije prisutnosti

Milenko Isakov „A kad sutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obe ruke odsečene bijahu na pragu…” (1.Samuilova 5:4) Kada je Samuilo kao dečak služio Gospodu pred sveštenikom Ilijem, Bog mu se javio. Samuilo je dobio strašnu objavu Božije osude Ilijevog doma zbog nevaljalstva njegovih…