Potraga Božijeg semena

35 Borba za sledeću generaciju

Razmišljanja Vaspitanje hrišćanskih vojnika Mali Samuel, četvorogodišnjak, sav spreman da krene u zadobijanje duša u grad New York.U ruci ima staru bakinu Bibliju koja je velika otprilike kao on,i neke drvene krstiće koje je napravio za vreme školskih aktivnosti.Sva deca odrastaju učeći od malena da suočavaju ljude sa evanđeoskim traktatima. Borba za sledeću generaciju “A …

35 Borba za sledeću generaciju Прочитај више »

34 Večna tragedija: Sablazniti mališane

“Ali teško onom čoveku kroz koga dolazi sablazan” Matej 18:7b Kako su zakoni Božijeg carstva drugačiji od zakona naših zemaljskih carstava! Gde god dominira telesan čovek tamo se brzo uspostavlja i utvrđuje hijerarhija. Ko će biti na vrhu, ili istinitije – ko će biti ispod njega. Čini se da ni učenici nisu bili oslobođeni od te ljudkse, Adamove tendencije, iako …

34 Večna tragedija: Sablazniti mališane Прочитај више »

32 Mladi: Pomazani učenici Isusa Hrista

“I biće u poslednje dane, govori Gospod,Izliću od Duha svojega na svako telo,I proreći će sinovi vaši i kćeri vaše,I mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove;Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svojeu te dane izliti od Duha svojega, i proreći će” Dela 2:17,18 Dok čitate ove snažne stihove, vi kao roditelji nalazite se u …

32 Mladi: Pomazani učenici Isusa Hrista Прочитај више »